Hur smart är din hemstad?

Hur smart är din hemstad?

Julkishallinnon palvelut

I dagens värld där förändring sker i snabb takt och där IT, digitala innovationer, hållbarhet och välfärd står i centrum har konceptet Smart city vuxit fram. Egentligen handlar det inte bara om städer utan det kan även vara smart islands, smart countries och smart networks. Smart city beskriver städers innovativa utveckling genom användning av informations- …

Public to private — takaisin yksityiseen omistukseen

Public to private — takaisin yksityiseen omistukseen

Neuvontapalvelut

Julkinen ostotarjous ylittää tyypillisesti pörssikurssin useilla kymmenillä prosenteilla. Tästä syystä ostotarjoukset luonnollisesti kiinnostavat omistajia, mutta harvempi tulee miettineeksi kuinka on mahdollista, että esimerkiksi pääomasijoittajan kannattaa ostaa yhtiö pois pörssistä markkinahintaa merkittävästi korkeampaan hintaan kun sen samalla täytyy pitää kiinni omille sijoittajilleen lupaamastaan tuottotavoitteesta? Eli 20—40 prosentin preemion päälle sen tulisi vielä kyetä tekemään vastaavan verran …

Uudistuva työaikalaki – laiha lohtu joustotyöajasta

Uudistuva työaikalaki – laiha lohtu joustotyöajasta

Vero- ja lakipalvelut

Lohdutuspalkintona joustotyöaika Työaikalain soveltamisalan laajentumisen vastapainoksi hallitus esitteli uutena työaikamuotona joustotyöajan, jossa työntekijä saa itsenäisesti päättää vähintään puolesta työaikansa sijoittelusta ja työntekopaikastaan. Joustotyöaika soveltuu erityisesti ylempien toimihenkilöiden tekemään asiantuntija- ja tietotyöhön, jossa työhön käytettyä aikaa lähtökohtaisesti seurataan, mutta työnantaja ja työntekijä sopivat siitä, että työn tekeminen voi pääasiassa ajoittua ja sijoittua työntekijän määräämällä tavalla. Työajan …

Customer needs in future mobility services

Customer needs in future mobility services

Neuvontapalvelut

Time – the ultimate scarce resource “Time is money”, is a familiar maxim dating back to the ancient Greek orator, Antiphon. But even if money is no obstacle, our time is ultimately limited and, typically, we’d like to be able to choose how we use it. Mobile phones and hands-free devices have already increased our …

Turvallisesti pilveen – Pilvipalveluiden turvallisuudesta

Turvallisesti pilveen – Pilvipalveluiden turvallisuudesta

Tietoturvapalvelut

Viimeisen kahden vuoden aikana pilvipalvelut ovat yleistyneet huomattavaa vauhtia ja niiden käytöllä haetaan monenlaisia hyötyjä. Yhtenä tärkeimmistä hyödyistä ovat parempi käyttäjäkokemus ja uusien digitaalisten palveluiden ja ratkaisuiden mahdollistaminen. Esimerkiksi Wärtsilä kertoo hyötyjen liittyvän tehokkuuteen, turvallisuuteen ja uusien työnteon mallien mahdollistamiseen. Monet kuitenkin vielä epäilevät pilvipalveluiden turvallisuutta. Suurelta osin aivan turhaan, sillä isossa osassa tapauksista organisaation …

Näe pintaa syvemmälle - Kestävän kehityksen auditoinnit osana riskijohtamista

Näe pintaa syvemmälle - Kestävän kehityksen auditoinnit osana riskijohtamista

Neuvontapalvelut

Kokonaisvaltaista salapoliisityötä Vastuullisuusauditointimme kattavat viisi eri osa-aluetta: ihmisoikeudet, työoikeudet, työturvallisuus, ympäristö ja hallinnointitavat. Jokainen aihe käydään kokonaisvaltaisesti läpi kiertämällä auditoitava alue tarkasti, tekemällä dokumentaatiotarkastus sekä haastattelemalla auditoitavan toimipaikan johtoa ja 5-10 % työntekijöistä, kattaen erilaiset työntekijäprofiilit. Auditoidessani kohteita esimerkiksi Indonesiassa, Kiinassa ja Malesiassa olen huomannut, kuinka tärkeitä kaikki auditoinnin osa-alueet ovat. Yhtäkään teemaa tai toteutustapaa …

Big data doesn’t solve the biases in our thinking

Big data doesn’t solve the biases in our thinking

Strategy

Young Israeli psychologist Daniel Kahneman noticed in the early phase of his career that the recruitment process in the Israeli military was based on the recruiter’s intuition. He quickly discovered that the recruiters’ views did not add any value to the process. Actually, the professional recruiters often did worse than simple statistical rules would have …

Turvaa ja hallinnoi korotetut käyttäjätunnukset PAM-työkalulla

Turvaa ja hallinnoi korotetut käyttäjätunnukset PAM-työkalulla

Neuvontapalvelut

Salasanaholveista istuntojen videotallentamiseen Korotettujen käyttäjätunnusten hallintajärjestelmiä, PAM-työkaluja, on tarjolla iso joukko vaihtelevin ominaisuuksin. Ratkaisut alkavat salasanaholveista, joista oikeutetut käyttäjät voivat kuitata korotettuja käyttöoikeuksia omaavan tilin salasanan itselleen ulos. Salasanaholvit usein myös huolehtivat automaattisesti salasanojen säännöllisestä vaihtamisesta. Kehittyneemmissä ratkaisuissa pelkän salasanaholvin lisäksi PAM-työkalu huolehtii myös esimerkiksi organisaatiolla käytössä olevien korotettujen käyttäjätunnusten automaattisesta skannaamisesta ja löytämisestä sekä …

Hallitsemattomista korotetuista käyttöoikeuksista hallitsemattomia korotettuja kyberturvallisuusriskejä

Hallitsemattomista korotetuista käyttöoikeuksista hallitsemattomia korotettuja kyberturvallisuusriskejä

Neuvontapalvelut

Vaaralliseksi tilanteen tekee, se, että pääkäyttäjätunnusten päätyminen hyökkääjän käsiin tapahtuu usein aivan liian helposti korotettujen käyttöoikeuksien hallinnassa olevien merkittävien puutteiden vuoksi. Kaksiosaisen blogisarjan ensimmäisessä osassa perehdymme korotettuihin käyttöoikeuksiin liittyviin riskeihin ja niiden hallinnan tyypillisimpiin ongelmakohtiin. Rahat ja maine pelissä Korotetuiksi käyttöoikeuksiksi nimensä mukaisesti luokitellaan kaikki käyttöoikeudet, jotka tarjoavat peruskäyttäjää laajemmat oikeudet kyseessä olevaan järjestelmään tai …

City Solutions Networks – passionate actors for better everyday life in cities

City Solutions Networks – passionate actors for better everyday life in cities

Julkishallinnon palvelut

In all continents behind the competition there is a huge eagerness to get smarter and greener – with a respect to the sustainable city goals. In the background of all the rankings in “the best of everything -themes” there are people and networks with passion for developing smooth everyday city life for citizens and daily …

Rewriting your business future starts with challenging your current strengths

Rewriting your business future starts with challenging your current strengths

Strategy

The private Amos Andersson art museum focusing on traditional Finnish art exhibitions, rewrote its future exactly five years ago when, in September 2013, the Konstamsfundet Trust running the gallery decided to build an entirely new meeting place for contemporary art, film and urban culture, with unique architecture, exhibition spaces and workshops above and below ground …

Rakennusala ui arvokkaassa datassa, mutta ei osaa hyödyntää sitä kunnolla

Rakennusala ui arvokkaassa datassa, mutta ei osaa hyödyntää sitä kunnolla

Neuvontapalvelut

Data-analytiikalla voitaisiin saavuttaa merkittäviä parannuksia kannattavuuteen monimutkaisessa projektiliiketoiminnassa. Hedelmälliseksi aiheen tekee se, että rakennusyhtiöillä on usein hyvin paljon dataa kerättynä jo valmistuneista projekteista. Hyödyllisen datan olemassaolon tiedostaminen ja sen tunnistaminen on kuitenkin vain puoli taistelua, koska monesti tämä data on hajallaan useissa eri järjestelmissä. Jotta dataa olisi mahdollista tehokkaasti hallita ja hyödyntää, se on kerättävä …

IFRS 17 ja korot

IFRS 17 ja korot

Finanssiala

Matalan koron aika vakuutusyhtiöille Aloitin oman työurani vakuutusalalla syksyllä 2008, kymmenen vuotta sitten. Samaan aikaan amerikkalainen investointipankki Lehman Brothers ajautui konkurssiin. Matalien korkojen ajan, jota nyt vuonna 2018 elämme, voi nähdä osittain finanssikriisin perintönä. Keskuspankkien massiiviset toimet pelastivat tuolloin pahemmalta, mutta elvytys on tavallaan jäänyt päälle. Monet maat saavat ilmaista lainaa EKP:sta. Vakuutusyhtiölle erittäin matalat …

Kuuma, kuumempi, private equity

Kuuma, kuumempi, private equity

Neuvontapalvelut

Kasvun taustalla Euroopassa ovat Iso-Britannia ja Ranska, mutta myös Pohjoismaissa PE-sektorin volyymi kasvaa ja sijoitusten koko suurenee trendinomaisesti. Kasvu näyttää tosin johtuvan erityisesti buy-out -markkinoiden hurjasta vireestä — vähemmän kasvu- ja early stage  -segmenteistä. Aikaisemman vaiheen sijoituksissa on havaittavissa sijoittajien kiinnostuksen painottumista oman segmenttinsä sisällä myöhäisemmän vaiheen yhtiöihin ja suurempiin sijoituskokoihin. Lisäksi yritysten innostus hakea …

Uusi nollasopimuslainsäädäntö – hitti vai huti?

Uusi nollasopimuslainsäädäntö – hitti vai huti?

Vero- ja lakipalvelut

Uudet säännöt vähensivät joustoa ja lisäsivät hallinnollista taakkaa Nollasopimusten käyttöä ei aiemmin säännelty ja siksi ne toivatkin paljon kaivattua joustoa muuten niin jäykästi säännellyille työmarkkinoille. Lakimuutoksen myötä vaihtelevasta työajasta ei saa työnantajan aloitteesta sopia, jos sopimuksella katettava työnantajan työvoimatarve on kiinteä. Toisin sanoen, vaihtelevaa työaikaa koskevaan ehtoon sisältyvää vähimmäistyöaikaa ei saa työnantajan aloitteesta sopia pienemmäksi …

Luottamuksen ytimessä

Luottamuksen ytimessä

Strategy

Tänään kasvu on edelleen vahvasti agendalla, mutta tutkimuksesta käy selkeästi ilmi lisääntynyt huoli epävarmasta toimintaympäristöstä: kuinka kasvattaa ja kehittää liiketoimintaa, kun organisaation ydintä horjuttavat kyberhyökkäykset, uhka protektionismin kasvusta lisääntyy ja sosiaalisen median mielipidevaikuttajat saavat yhä enemmän jalansijaa. Hyvin henkilökohtaisena asiana koetaan myös henkilöstön ikärakenteiden muutoksen tuoma tarve oman yhtiön asemointiin markkinoilla sekä tunne siitä, että …

How to succeed in the market for prefabricated houses

How to succeed in the market for prefabricated houses

Strategy

A growing and developing market According to a report by RTS the demand for turnkey houses is increasing in Finland. In fact, 2017 was the first year to date that turnkey houses formed a greater percentage of total deliveries than traditional element deliveries, marking a significant milestone in the development of the prefab house market. …

Digitalisaatio ja kilpailuetu: mahdotonta PK-yritykselle - itsestäänselvyys startupille?

Digitalisaatio ja kilpailuetu: mahdotonta PK-yritykselle - itsestäänselvyys startupille?

Perhe- ja kasvuyritykset

Olen vuosikausia, rohkenisinko sanoa vuosikymmeniä, toiminut konsulttina ja asiantuntijana perheyritysten parissa. Uusien ideoiden ja toimintatapojen esittelyssä perheyritykset eli kasvolliset yritykset, joilla on jo vuosien vakiintunut liiketoiminta, loistavat pääosin poissaolollaan. Mistä moinen johtuu? Haastajina Über, Spotify ja Amazon Digitalisaatiokeskustelussa kansainväliset esimerkit onnistumisista, kuten Über, Spotify ja Amazon, liittyvät useimmiten kuluttajiin. Kuitenkin suomalaisten perheyritysten todellisuutta on ollut …

Innovate faster with free service design tools

Innovate faster with free service design tools

Strategy

Easily combine strategic thinking, Lean and service design When creating new services, companies are increasingly using free hands-on tools such as Business Model Canvas, Lean Startup or Lean Service Creation. Aided by a set of practical canvases, you can easily combine strategic thinking, Lean philosophy, design thinking and agile development, and apply them to your …

Short survival guide for new entrepreneurs

Short survival guide for new entrepreneurs

Strategy

When I had just moved to Finland, without a job, I was desperate to find “something” to do, whether one calls it working for an employer or working independently. I was trying both: applying for jobs and thinking of how to make a living by myself.  It took me three months to find what is …

Kiinteistötoimiala kuroo kiinni digikuilua

Kiinteistötoimiala kuroo kiinni digikuilua

Neuvontapalvelut

Miten kiinteistötoimialla rakennetaan digitaalista ympäristöä ja miten PropTech liittyy tähän? Itse määrittäisin termin tällä hetkellä näin: — Tomun ja hypen törmäys — Kiinteistötoimialaa mullistava uusi ajattelutapa, jossa yhdistyy uusien teknologioiden ja innovaatioiden kautta niin loppukuluttajat, startupit kuin suuret rakennustoimialan yrityksetkin. Kyseessä ei mielestäni ole siis pelkästään kyse niinkin ”simppelistä” asiasta kuin digistrategiasta. Ekosysteemiajattelu höystettynä palvelumuotoilulla ja innovaatioilla, …