Pelastaako palkka-ale liigaseurat?

Jääkiekon liigaseurojen taloustilanne puhuttaa. Myös SM-liigan hallitus on ottanut tähän kantaa toteamalla pelaajapalkkioiden olevan tällä hetkellä liian korkealla tasolla suhteutettuna seurojen tuloihin.

Keräsin julkisista lähteistä käyttööni seurojen viralliset talousluvut vuosilta 2011-15. Näiden perusteella selvitin palkkojen ja palkkioiden kehitystä ja tasoa suhteessa toiminnan volyymeihin. Vertailussa on mukana kaikki seurojen maksamat palkat, sillä tietoa pelkistä pelaajapalkkioista ei tilinpäätöksistä ole saatavilla. Analyysiin ei ole otettu mukaan Jokereita (siirtynyt KHL:ään), HPK:ta (tilinpäätöksiä ei saatavilla), Bluesin lukuja tilikausilta 2013-15 (tilinpäätöksiä ei saatavilla), Ilveksen lukuja tilikaudelta 2014-15 (tilinpäätöstä ei saatavilla) eikä Sportin lukuja tilikausilta 2011-14 (Mestiskaudet eivät vertailukelpoisia).

Mitä talousluvut kertovat?

Kaudesta 2011-12 kauteen 2014-15 seurojen henkilöstökulujen kasvu kokonaisuudessaan on ollut 1,1 prosenttiyksikköä suurempi kuin vastaavan ajanjakson liikevaihdon kasvu.

Seurat ovat tarkasteltavien neljän kauden aikana kuluttaneet joka kausi noin 60 prosenttia liikevaihdostaan palkkoihin ja palkkioihin sivukuluineen. Tämä tuntuu lähtökohtaisesti suurelta, varsinkin jos lukua suhteuttaa perinteisiin toimialoihin. Urheiluliiketoiminnassa kyseinen lukema ei ole kuitenkaan poikkeuksellisen suuri. KPMG:n kansainväliseltä Football Benchmark -sivustolta löytyy tilastotietoa jalkapallon Euroopan suurimpien sarjojen taloudesta. Esimerkiksi Englannin Valioliigan joukkueilla kaudella 2013-14 palkat suhteessa liikevaihtoon -tunnusluku on väliltä 50-76 prosenttia.

Kuinka kannattavaa seurojen toiminta on kokonaisuudessaan ollut ajanjaksolla 2011-15?

Analyysissä mukana olleista kolmestatoista seurasta kuusi oli tehnyt kyseisellä ajanjaksolla positiivisen nettotuloksen ja seitsemän seuraa oli tehnyt tappiota vuosina 2011-15. Henkilöstökulut ovat puolestaan seurojen suurin yksittäinen kuluerä. Palkkatason alentaminen voisi siis olla ratkaisu seurojen taloudellisen tilan kohentamiseen.

Kahden prosentin vaikutus?

Laskin millainen vaikutus seurojen tulokseen kausilla 2011-15 olisi ollut, mikäli henkilöstökulut olisivat toteutuneet kaksi prosenttia pienempinä kaikkien muiden kulujen ja tuottojen pysyessä ennallaan. Analyysi osoitti, että henkilöstökulujen kahden prosentin vähentämisellä olisi ollut keskimäärin 285 000 euron positiivinen vaikutus henkilöstökulujen kokonaismäärään kyseisten neljän kauden aikana. Tämän seurauksena kolmestatoista joukkueesta kahdeksan olisi tehnyt seurantajaksolla vähintään 80 000 euroa voittoa. Tappiolle vähentyneistä palkkakuluista huolimatta olisi edelleen jäänyt viisi seuraa, joista yhden osalta kumulatiivinen tappio johtuu yksittäisestä erittäin suuren tappion tuottaneesta tilikaudesta. Jos tämän seuran osalta huomioi kyseisen tilikauden poikkeuksena, niin kahden prosentin alennus palkkoihin muiden kustannusten ja tuottojen säilyessä ennallaan johtaisi siihen, että tarkastelluista kolmestatoista liigaseurasta yhdeksän tekisi keskipitkällä aikavälillä kannattavaa liiketoimintaa.

Mihin palkkatason lasku johtaisi?

Käytetty lähestymistapa on tietenkin karkeasti yksinkertaistettu näkemys, mutta tuo hieman substanssia seurojen palkkakulujen ympärillä pyörivään keskusteluun. Henkilöstökulut ovat suurin menoerä liigaseuroissa, ja laskelmat osoittavat että palkkakustannuksien pienentämisellä voi olla olennaista vaikutusta seurojen taloudelliseen tilanteeseen. Kuitenkaan kaikkien seurojen osalta edes kahden prosenttiyksikön palkkatason lasku ei pelastaisi tilannetta, vaan osalla seuroista kustannusrakenne olisi tästä huolimatta liian raskas ja operatiivinen liiketoiminta tuottaisi tappiota. Kokonaisuutena palkkatason lasku kuitenkin johtaisi terveempään taloudelliseen tilanteeseen liigaseuroissa, jolloin toimintaa voisi suunnitella ja toteuttaa entistä pitkäjänteisemmin.

Jaakko Luumi on työskennellyt KPMG:llä tilintarkastajana yli 10 vuoden ajan. Hän toimii tilintarkastuksen lisäksi asiantuntijana Sports Advisory -yksikössä ja on erikoistunut urheiluseurojen ja -järjestöjen tilintarkastukseen ja taloudelliseen neuvontaan.

Vapaa-ajallaan Jaakon löytää todennäköisimmin Tampereen jäähalleilta tai salibandykentiltä lasten tai omien harrastusten parista.

Tabletit-700x250

Sote – valta asiakkaalle

Soten linjaukset luovat uskoa tulevaan. Maali on tiedossa ja keinotkin vähän paremmin hallussa. Eteenpäin mennään. Mutta miten näin valtava palanen pystytään ratkaisemaan yhdellä kertaa, lyhyessä ajassa?

Yhteinen tahto ohjaa uudistusta

Tahto järjestää kansalaisten palvelutarpeita vastaavaa sosiaali- ja terveyspalvelua on kaikilla yhteinen. Ei kenelläkään ole intressiä romuttaa julkista palvelujärjestelmää, tai jättää yhtäkään Suomen kansalaista heitteille. Asiakkaita riittää kaikille toimijoille, sillä palveluita tarvitsevia tulee olemaan aina vaan enemmän ja enemmän. Palvelutarve kasvaa ja muuttuu jatkuvasti.

Kansalainen ottaa itse yhä enemmän vastuuta omasta hyvinvoinnistaan. Miksei hänelle annettaisi myös valtaa itse valita kuka hänen palvelunsa tuottaa? Valta ja vastuu kuuluvat yhteen.

Asiakkaalla on oikeus valita palveluntuottajansa

On asiakkaita, jotka eivät halua valita tai eivät kykene valitsemaan palveluntuottajaa – heillä on vapaus olla valitsematta. Annetaan asiakkaan päättää mistä palvelunsa hankkii. Jos asiakas haluaa valita paikallisen toimijan, sallittakoon se hänelle. Jos asiakas puolestaan päätyy suuren kansainvälisessä omistuksessa olevan palveluntuottajan hoiviin, eiköhän sekin ole hyväksyttävää. Kunnioitetaan asiakkaan valintaa, luotetaan hänen harkintaansa. Ei hukuteta asiakasta veroparatiisikeskusteluun, aluepolitiikan kiemuroihin tai organisaatioiden keskinäiseen valtapeliin. Organisaatioiden tulee voida keskittyä oman toimintansa tehostamiseen ja vaikuttavuuden lisäämiseen. Kilpailu tulee olemaan kovaa, kaikilla sektoreilla.

Moni iso asia on vielä auki. Tehdään asiat Suomen malliin, ja tehdään ne oikein!

Partner Minna Tuominen-Thuesen vastaa KPMG:n hyvinvointipalveluista sekä liikunnan ja urheilun toimialasta. Minnalla on parinkymmenen vuoden kokemus talouden, johtamisen, arvioinnin ja kehittämisen hankkeista.

Vapaa-aikanaan Minna remontoi puutaloa, ulkoilee Tammisaaren luonnossa, matkailee Tanskanmaalla ja nauttii miehensä tekemästä ruoasta, yhdessä lasten ja ystävien kanssa.

Kreml-ja-Moskova-700x250

Venäjä-kuvan mustavalkoisuus johtaa kapeakatseiseen päätöksentekoon liiketoiminnassa

Eurooppalaisessa mediassa ei montaa positiivista Venäjä-talousuutista ole viime aikoina näkynyt. Venäläisen uutisoinnin perusvire on erilainen, mutta vähintään yhtä yksipuolinen. Paikallisesti toimivat yhtiöt eivät kohtaa vain mustaa ja valkoista, vaan koko Venäjän väripaletin.

Venäjän talousnäkymät ovat latistavaa luettavaa. Öljyn alhainen hinta ja sanktiot painavat ennusteita. Maan oma tuotantokoneisto vaatisi investointeja ja nopeaa uudistusta. Toimintaympäristöön liittyvä epävarmuus jatkuu. Suomalaistaustaisia Venäjä-yrityksiä vaivaavat erityisesti ruplan kurssin suuri heilahtelu, venäläisten asiakkaiden rahoitusongelmat, sekä kuluttajan kukkaron keveneminen.

Talouskriisi ei kohtele kaikkia samoilla tavoin. Kaiken kurjuuden keskellä osa yrityksistä jopa parantaa tuloksiaan. Ruplamääräiset tuotanto- ja henkilöstökulut ovat monilla edellisvuoden tasoa maan kovasta inflaatiovauhdista huolimatta, valuuttamääräiset tuotot ovat sen sijaan kasvaneet. Kilpailutilanne markkinoilla on muuttunut luoden ainakin joillekin uusia kasvumahdollisuuksia. Venäjän tarve uusia vanhaa tuotantokalustoaan on valtava. Kysyntää syntyy uusille aloille. Venäjän asettamat sanktiot haittaavat esimerkiksi elintarvikeviejiä, mutta eivät koske elintarviketeknologiaa.

Näkemys toimintaympäristön kehityksestä vaihtelee arvioijasta ja näkökulmasta riippuen

Maailmanpankki vertailee vuosittain liiketoimintaympäristöä eri maissa. Listalla on 189 maata. Venäjän menestys vertailussa parani tänä vuonna häkellyttävästi yli kymmenellä sijalla ja on nyt 52. Vielä muutama vuosi sitten maa jäi sijalle 120. Suomi on Maailmanpankin tutkimuksessa kymmenes ja pysynyt samoilla paikkeilla viime vuodet. Omaisuusrekisteröinnin vaivattomuudessa ja sopimusten täytäntöön panon helppoudessa Venäjä on vertailun mukaan Suomen edellä.

Maailmanpankin tutkimuksesta voidaan olla montaa mieltä, mutta ainakin tämä kertoo sen, että liiketoimintaympäristön kehitys Venäjällä ei ole ollut yksiselitteisesti huonoa. On uskottavia tahoja, jotka katsovat sen jopa joiltain osin parantuneen.

Suomalaistaustaisten Venäjä-toimijoiden rahoitus on usein euromääräistä ja ruplan romahdus on niin ikään syönyt tuloksen. Euromääräisinä Suomeen raportoidut luvut heikkenevät rajusti edelliskausiin nähden. Jos lukuja tarkastellaan paikallisvaluutassa, saattaa kuitenkin käydä ilmi, että operatiivinen liiketoiminta on terveellä pohjalla.

Venäjän taloudessa jatkuvat kiistatta kovat ajat, enkä väitä että toiminta siellä olisi helppoa, tai että muutosta parempaan olisi lähiaikoina luvassa. Rationaalisen päätöksenteon on kaikesta huolimatta perustuttava tietoon eikä mustavalkoisiin uskomuksiin. Markkinoilla toimijoiden kohtaamat ongelmat ja mahdollisuudet eivät ole keskiarvoja, vaan tulevat jokaiselle erikseen räätälöityinä. Tästä syystä yhtä yleislääkettä ongelmiin tuskin löytyy, mutta vahva kassa ja järkevä pääomitus helpottavat toimintaa.

Risto Rausti on työskennellyt useita vuosia taloushallinnon tehtävissä Venäjällä ja toimii nykyisin KPMG:n asiantuntijana Venäjän liiketoiminta-alueella.

Tenniskentta2-700x250

Jarkko Nieminen – Suomen kovin urheilijayrittäjä?

Jarkko Nieminen on kiistatta Suomen menestynein tenniksen pelaaja. Päästäkseen maailman huipulle, pysyäkseen siellä ja kohdatakseen uran jälkeiset haasteet Jarkko on joutunut tekemään monia valintoja. Laajan tukiverkkonsa ja erilaisten tulovirtojen hallinnointiin Jarkko valitsi aikanaan rohkeasti osakeyhtiömallin. Yhtiötä perustettaessa vuonna 2002 osakeyhtiön liittäminen urheilijan ammatinharjoittamiseen oli erittäin harvinaista. Vielä harvinaisempaa oli voittaa ja kilpailla osakeyhtiönä.

Jarkko Niemisen ammatinharjoittaminen on ollut niin vaativaa ja laajaa, että jopa Verohallinto on hyväksynyt pelaamisen elinkeinotoiminnaksi. Elinkeinoverolaissa ei ole erityistä kohtaa, jossa määriteltäisiin urheilijan elinkeinotoiminta. Jarkko Nieminen Oy kuitenkin täyttää elinkeinotoiminnan tunnusmerkit. Tunnusomaista liiketoiminnalle on altistuminen riskille ja liikkeenharjoittajan toimiminen omaan lukuunsa ja omalla vastuullaan.

Moni urheilija voi ja onkin yhtiöittänyt toimintaansa, mutta yleensä kyse on muusta toiminnasta kuin varsinaisen kilpaurheilutoiminnan yhtiöittämisestä. Tällöin urheilijat harjoittavat liiketoimintaa muista kuin varsinaisesti kilpailemisesta tulevilla tuloilla. Tällaisia tuloja voidaan saada esimerkiksi nimenkäyttöoikeuksien myynnistä ja muista sponsorituloista tai julkisista esiintymisistä. Jarkko Nieminen ja golfammattilainen Mikko Ilonen ovat poikkeuksia. Heidän kohdallaan pelaamisesta muodostuvat kilpailutulot ovat heidän yhtiöidensä liiketuloa.

Kuka on pätevä kantamaan Suomen kovimman urheilijayrittäjän titteliä?

Suomen kovinta urheilijayrittäjää arvioitaessa lukuun ei voida ottaa joukkuelajien edustajia. Huolimatta siitä, että esimerkiksi jääkiekkoilijat ovat tuloineen kovia ammatinharjoittajia, ei heitä voida lukea juridisesti eikä verotuksellisesti yrittäjiksi. Moottoriurheilijamme ovat perinteisesti nauttineet niin urheilullista kuin taloudellistakin menestystä. Heidän taustayhtiönsä on kuitenkin usein rekisteröity ulkomaille ja niin ikään he ovat oikeudelliselta asemaltaan työnantajiensa valvonnan alaisia työntekijöitä.

Mainitut kriteerit sekä urheilu-uran saavutukset huomioiden nimeän Jarkko Niemisen Suomen kovimmaksi urheilijayrittäjäksi. Mikko Ilonen on kuitenkin varteenotettava haastaja, jonka urheilu-ura jatkuu edelleen. Mikko Ilonen Oy teki vuonna 2014 kovan tuloksen tilinpäätöksen viimeiselle riville, mutta Jarkko Nieminen Oy:n vahvempi tase ja yrittäjyysvuodet nostavat Jarkon korkeimmalle jalustalle.

Tärkeintä on huomioida yhtiöiden merkitys urheilijoiden uran jälkeiseen elämään. Niemisen aloittaessa urheilu-uraansa ja yhtiöittäessään toimintaansa, hänen voidaan ajatella olleen start up -yrittäjä. Nyt hänellä on vakavarainen ja kannattava osakeyhtiö, joka turvaa muutosta entisen urheilija-Jarkon elämässä.

Mikä on osakeyhtiön kohtalo aktiivisen urheilu-uran jälkeen?

Oletettavasti yrityksen tavoitteena on tulevaisuudessa jatkaa toimintaansa hyödyntäen Jarkon erityistaidot muun muassa valmentajana, asiantuntijana ja julkisena esiintyjänä. Yhtiön vakavaraisuuden myötä isotkin investoinnit ja kasvu ovat mahdollisia. Yhtiörakenne mahdollistaa myös Jarkolle tasaisemman tulovirran ja verorasituksen, joka on muutoin huippu-urheilijalle yleensä hyvin haasteellista.

Jarkko antoi nuoruutensa ja varhaisaikuisuutensa tennikselle. Laakereillaan Jarkkokaan ei voi levätä, mutta on sangen kohtuullista, että hänellä on nyt hyvät asetelmat kohdata urheilun jättämä tyhjiö. Järkevä päätös yhtiöittää pelaaminen ja liiketoiminta kantavat nyt hedelmää.

Jarkko Nieminen pelasi jäähyväisottelunsa Helsingissä 9.11. loppuunmyydyllä Hartwall Areenalla – toivotamme Jarkolle menestystä myös tulevaisuudessa!

Jyrki LouhiJyrki Louhi on työskennellyt KPMG:llä elokuusta lähtien. Hän toimii asiantuntijana niin Sports Advisoryssa kuin Tilintarkastuksen ja verotuksen yksiköissä.

Louhi on entinen jääkiekkoilija, joka pelasi ammatikseen 15 vuotta sekä Suomen että Ruotsin pääsarjoissa. Uran jälkeen ja vapaa-ajallaan Jyrki on toiminut aktiivisesti niin jääkiekon kuin moottoriurheilunkin parissa.

Pilvenpiirtaja_700x250

BEPS – häntä alkaa heiluttaa koiraa

OECD ja G20 julkaisivat 5.10. BEPS-hankkeen osana joukon raportteja, joista useat koskivat siirtohinnoittelua. BEPS-hankkeen tavoitteena on pyrkiä estämään kansainvälisten suuryritysten aggressiivinen verosuunnittelu, joka vaikuttaa valtioiden veropohjan murenemiseen ja voitonsiirtoon alemman verorasituksen piiriin.

Siirtohinnoittelua koskevien raporttien keskeinen ajatus on, että verotettava tulos tulee näyttää siellä, missä konsernin taloudellisesti merkittävin työ tehdään, kontrolloidaan ja kannetaan keskeiset riskit ja asetetaan merkittävimmät omaisuuserät riskille alttiiksi. Konserniyhtiöt, jotka ilman omia henkilö- ja muita resursseja ainoastaan rahoittavat konsernin keskeisiä toimintoja (esimerkiksi tutkimus- ja kehitystoimintaa), tai joille on pelkästään sopimusteknisesti siirretty liiketoiminnan riskejä, ovat lähtökohtaisesti oikeutettuja vain rutiinituottoon.

Konserniyhtiöiden välisten sopimusten vaikutukset korostuvat tulevaisuudessa

Osana siirtohinnoitteluohjeiden täsmentämistä korostetaan konserniyhtiöiden välisten sopimusten ja niiden tosiasiallisen toiminnan vertailua, sekä konsernin sisäisten liiketapahtumien liiketaloudellisen mielekkyyden arviointia muut konserniyhtiöille tarjolla olevat vaihtoehdot huomioon ottaen. Mikäli liiketapahtumaa ei voida pitää mielekkäänä, tai yhtiöiden tosiasiallinen toiminta ei vastaa kirjallista sopimusta, veroviranomainen voi sivuuttaa konserniyhtiöiden sopimat ehdot ja verottaa tosiasiallisen liiketapahtuman mukaisesti. Raportissa luonnollisesti todetaan, että verovelvollisen sopimien ehtojen sivuuttamiseen tulisi suhtautua varovaisesti ja liiketapahtuman mielekkyyttä ei tulisi kyseenalaistaa tilanteissa, joissa riippumattomien osapuolten välillä on vastaavanlaisia liiketapahtumia.

Meillä Suomessa on kokemusta konserniyhtiöiden sopimien ehtojen sivuuttamisesta ja liiketapahtumien uudelleenluokittelusta siirtohinnoittelua koskevien verotarkastusten yhteydessä. KHO tosin kielsi uudelleenluokittelun pelkästään siirtohinnoittelua koskevien riitojen yhteydessä kesällä 2014. Konserniverokeskus muutti lähestymistapaansa, ja pyrkii nyt verottamaan ”todellisen liiketapahtuman” perusteella uudelleenkarakterisoinnin sijaan. On odotettavissa, että OECD:n BEPS-hankkeen rohkaisema Konserniverokeskus kyseenalaistaa konserniyhtiöiden välisten sopimusten ehtoja ja liiketapahtumien mielekkyyttä entistä useammin.

Kasvavat riskit muuttavat toimintatapoja niin meillä kuin muualla

Riski konsernin sisäisten liiketapahtumien sivuuttamisesta ja verottamisesta veroviranomaisen näkemyksen mukaisen ”todellisen liiketapahtuman” perusteella aiheuttaa yrityksille merkittävää epävarmuutta tulevina vuosina. Riski ei tietenkään rajoitu vain Suomeen. Yritykset voivat pyrkiä hakemaan ennakkohinnoittelusopimuksia (APA) ja ennakkoratkaisuja merkittävimmistä konsernin sisäisistä liiketapahtumista, mutta jo pelkästään veroviranomaisten rajallisista resursseista johtuen tällä tavoin ei voida minimoida kaikkia riskejä.

Luultavaa on, että yritykset järjestävät sisäisiä liiketapahtumiaan veroviranomaisten hyvin tuntemien mallien mukaisiksi. Myyntiyhtiöistä tulee vähäriskisiä agentteja tai jakelijoita, joiden siirtohinnoittelua arvioidaan kustannusten päälle jäävän katteen perusteella. Siirtohinta asetetaan siten, että myyntiyhtiö tekee aina tasaista mutta matalaa voittoa. Vastaavasti valmistusyhtiöitä muutetaan entistä useammin vähäriskisiksi sopimusvalmistajiksi, jotka niin ikään tekevät alhaista ja varmaa voittoa. Monimutkaisempiin liiketapahtumiin voidaan rakentaa voitonjakomalli (profit split), jonka mukaan tulos tai tappio jaetaan konserniyhtiöiden kesken.

Odotettavissa kaavamaisia ratkaisuja?

Eräs siirtohinnoittelun keskeisiä periaatteita on tähän asti ollut, että verovelvollinen voi vapaasti päättää konsernin sisäisten liiketapahtumien hinnoittelusta ja OECD:n siirtohinnoittelumenetelmiä käytetään ainoastaan lopputuloksen markkinaehtoisuuden arviointiin. BEPS-hanke voi käytännössä johtaa tästä periaatteesta luopumiseen. Yritykset voivat olla vastahakoisia ottamaan sitä riskiä, että konsernin sisäinen liiketapahtuma sivuutetaan siksi, että veroviranomainen pitää sitä oman näkemyksensä perusteella liiketaloudellisesti epämielekkäänä, tai että toimintojen ja riskien jakautuminen ei vastaa veroviranomaisen käsitystä. Verovelvolliselle kaatuva todistustaakka yhdessä epävarmuuden aiheuttaman riskin kanssa voi ohjata yrityksiä entistä enemmän kaavamaisiin siirtohinnoitteluratkaisuihin, joita riippumattomien osapuolten välillä ei todellisuudessa esiinny.

Käy lukemassa myös edelliset blogini ”Voiko verottajan kanssa tehdä yhteistyötä?” ja ”Verottajan verojalanjälki näkyviin!”.

eric_sandelin_100x100Partner Eric Sandelinilla on 15 vuoden kokemus KPMG:llä yritysten siirtohinnoittelusta ja kansainvälisestä verotuksesta.

Ericin perheeseen kuuluu vaimo ja kaksi opiskelevaa lasta. Harrastuksinaan hän kuntoilee ja havainnoi maailman tapahtumia ja ilmiöitä.

Veroilmoitus-700x250

Mokat ja erimielisyydet verottajan kanssa voivat tulla kalliiksi

Useimmat yritykset ovat jo saaneet viime vuoden verotuspäätöksensä. Veronkorotus on verotuspäätöksen toisinaan mukanaan tuoma ikävä yllätys.

Mokat veroilmoituksessa maksavat

Verottaja voi muistaa yritystä veronkorotuksella, jos yritykselle on sattunut moka veroilmoituksen laatimisen yhteydessä. Yritys on ehkä unohtanut ilmoittaa tapahtuneesta omistajanvaihdoksesta, jonka myötä tappiot menevät poikkeusluvan taakse, tai jättänyt huomioimatta esimerkiksi tytäryhtiöosakkeiden luovutustappion vähennyskelvottomuuden.

Veronkorotus voidaan määrätä, kun yritys on antanut ”tietensä tai törkeästä huolimattomuudesta olennaisesti väärän veroilmoituksen”. Veronkorotuksen suuruus on yleensä 3-7 prosenttia lisätyn verotettavan tulon määrästä. Enimmillään veronkorotus voi olla satoja tuhansia tai jopa miljoonia euroja.

Verotuskäytännön mukaan yritys ei säästy veronkorotukselta inhimilliseen erehdykseen vetoamalla. Yrityksillä on katsottu olevan ”korostettu huolellisuusvelvollisuus”. Moka on moka, mutta sääliksi käy sitä kirjanpitäjää, joka veroilmoitusta laatiessaan kiireessä tai erehdyksessä aiheuttaa yritykselle jättimäisen veronkorotuslaskun.

Uskaltaako verottajan kanssa enää olla eri mieltä?

Entä miten yrityksen olisi vaadittava tulkinnallisessa asiassa vähennystä veroilmoituksella ilman, että veroilmoitus katsottaisiin vääräksi ja yritykselle syntyisi riski veronkorotuksesta? Ennakkoratkaisuakaan ei aina ehditä hakea, tai verottaja ei ehdi sitä ajoissa antaa.

Perinteisesti yritykset ovat ilmoittaneet veroilmoituksen liitteellä veroilmoituslomakkeella esitettyihin vaatimuksiinsa liittyvät tulkinnallisuudet. Liite ei nykyisen verotuskäytännön mukaan pelasta veronkorotukselta, jos verottaja on vaatimuksesta toista mieltä ja katsoo, ettei asiassa ole riittävää epäselvyyttä.

Tämä on tehnyt jotkut yritykset varovaisiksi. Yritykset jättävät vähennysvaatimuksen tekemättä veroilmoituslomakkeella ja vaativat vähennystä joko veroilmoituksen vapaamuotoisella liitteellä, tai myöhemmin oikaisuvaatimuksella. Vapaamuotoisessa liitteessä esitetyt vaatimukset verottaja näyttää tutkivan vaihtelevasti. Oikaisuvaatimus on työläs ja hidas tapa esittää vaatimus, johon yritys vilpittömästi uskoo itse olevansa oikeutettu.

Mikä ratkaisuksi?

Korkeimmassa hallinto-oikeudessa on tällä hetkellä käsiteltävänä useita veronkorotuksia koskevia valituksia. Toivottavaa on, että päätöksistä saataisiin uusia linjauksia veronkorotuksen suuruuteen ja siihen, milloin veronkorotus voidaan määrätä. Ei myöskään tule sulkea pois mahdollisuutta säätää lailla sitä, miten yritys voi turvallisesti olla eri mieltä verottajan kanssa ja tehdä veroilmoituksella oikeaksi katsomansa vaatimuksen ilman pelkoa veronkorotuksesta. Sääntely on selvästi puutteellista – tilanne on huono sekä verovelvollisen että verottajan kannalta.

Käy lukemassa myös edellinen kirjoitukseni ”Veroparatiisit suojelevat sinunkin rahojasi”.

Antti_Leppänen_100x100Partner Antti Leppänen toimii KPMG:n vero-ja lakipalvelujen veroriitojen ratkaisuryhmässä. Verotuksen parissa hän on työskennellyt parikymmentä vuotta, joista kahdeksan viimeistä KPMG:llä ja tätä ennen yritysmaailmassa.

Vapaa-aikanaan Antti ei riitele, vaan viettää vapaa-aikaansa Turussa.

Portaat_700x250

Asenne ratkaisee myös yrityksen menestyksen

Muutama päivä sitten järjestettiin alumnitilaisuus Hankendagen, jonka aikana kävin mielenkiintoisen ja valaisevan keskustelun siitä, miksi Suomen taloudella ja erityisesti vientiteollisuudella menee niin heikosti ja monet muut maat ajavat meistä heittämällä ohi. Lukematon määrä syitä ja selityksiä oli tietysti tarjolla, mutta aika nopeasti minulle kävi selväksi, että on ainakin yksi niin mikro- kuin makrotasolla pätevä selittävä tekijä ylitse muiden: asenne. Myös kokemukseni lukuisista asiakastoimeksiannoista Pohjoismaissa ja muualla maailmassa tukevat tätä johtopäätöstä. Asenne on menestyvien yritysten yksi yhteinen nimittävä tekijä.

Suomi-Ruotsi

Miksi ruotsalaiset pärjäävät meitä paremmin? Miksi heidän taloutensa kasvaa nopeammin kuin meidän? Miksi heitä verrataan Hannu Hanheen ja meitä epäonnensoturi Akuun? Jälleen, erilaisia syitä ja selityksiä oli tarjolla myös Hankendagenissa. Ruotsalaisilla on varallisuutta ja perinteitä. He diskuteeraavat ja heillä on ABBA ja IKEA. Näistä mikään ei tietysti selitä heidän menestymistään. Se, mitä heillä on enemmän kuin meillä on oikeanlaista asennetta. Tilaisuuden keynote speaker Fredrik Reinfeldt korosti muun muassa, että menestyvät ruotsalaiset yritykset haluavat menestyä, ovat avoimia muutoksille, ovat valmiita kokeilemaan, epäonnistumaan ja kokeilemaan uudestaan. He näkevät mahdollisuuksia ja tarttuvat niihin.

Mekin haluaisimme menestyä. Huomaa ero: He haluavat menestyä, me haluaisimme menestyä, mutta me pelkäämme muutoksia ja emme ole valmiita kokeilemaan uutta, koska pelkäämme epäonnistumista. Siksi tarraudumme kiinni siihen, mikä toimi joskus aikanaan. Ruotsalaisilla on sanonta: ”Våga vinna” (uskalla voittaa). Meillä ei sellaista ole. Miksi ei? Kun Suomi kohtaa Ruotsin jääkiekossa, olemme usein materiaaliltamme altavastaajia. Silti Leijonat pystyvät voittamaan. Ratkaisevaa näissä kohtaamisissa on asenne – kumpi joukkue haluaa ja uskoo menestykseen enemmän kuin toinen.

Suomi-Viro

Virosta on tullut Suomelle mielenkiintoinen haastaja, joka on monessa suhteessa jo ajanut rinnalle ja ohi. Otetaan yksi valaiseva esimerkki vaihteeksi julkishallinnosta, eli sähköiset palvelut. E-resepti tuli Viroon kolmessa kuukaudessa, Suomessa on mennyt jo viisi vuotta. Viro sai kansalliset potilastietojärjestelmänsä yhdistettyä viidessä vuodessa 11 miljoonalla, kun Suomen Kanta-järjestelmää on rakennettu nyt 13 vuotta 250 miljoonalla! Pääkaupunkiseudun Apottihanke on myös aivan oma lukunsa.

Viron julkishallintoa leimaa ennakkoluuloton visiointi. Viime talvena Viro ilmoitti alkavansa tarjota Viron e-kansalaisuutta. Kuka tahansa, mistä maasta tahansa, voi hakea Viron sähköistä kansalaisuutta 50 eurolla ja perustaa sen avulla vaikkapa firman Viroon ilman mitään fyysistä sidettä maahan. Viron visio sähköisistä palveluista on rohkea. He ovat luonnostelleet suunnitelman, jossa koko Viron valtio voidaan siirtää nettiin pilvipalveluun. Jos maa joutuisi vallatuksi, voidaan valtiota edelleen ylläpitää esimerkiksi Viron suurlähetystöistä käsin ja kaikki järjestelmät toimisivat pilvessä. Tuleeko Virosta siis maailman ensimmäinen pilvivaltio? Tästä voi lukea lisää Helsingin Sanomien Teemasta 4/15. Kieltämättä virolaisilla on sekä rohkeutta ja asennetta ajatella uusia mahdollisuuksia ja toteuttaa niitä. Missä me suomalaiset menemme?

Suomi-Intia

Vielä yksi esimerkki. Monesti katsomme voimattomina kun työpaikkoja viedään Suomesta niin sanottuihin halpamaihin, esimerkiksi Intiaan.  Samalla toteamme, että meillä ei ole mahdollisuutta tehdä tai teettää työtä yhtä halvalla. Tässä tapauksessa työn kustannuksella on suuri merkitys, mutta vielä suurempi merkitys intialaisten menestymiselle on heidän asenteensa ainakin elinkeinoelämässä mukana olevan väestön osalta. Intialaisissa yrityksissä vieraillessani olen pannut merkille, että työntekijät ovat erittäin hyvin koulutettuja ja he ovat jatkuvasti innostuneita ja motivoituneita oppimaan ja omaksumaan uutta. Intiasta löytyy tietotaitoa. Tämän lisäksi intialaiset ovat ahkeria ja halukkaita tarttumaan haasteisiin. Toisin sanottuna heidän asenteensa työtä ja menestymistä kohtaan ovat myönteiset.

Suomi-muu maailma

Suomessa on monta hienoa yritystä, jotka antavat omalla esimerkillään toivoa siitä, että Suomi voi menestyä osana globaalia taloutta. Kaikissa niissä menestyvissä yrityksissä, joiden kanssa olen saanut tehdä vuosien varrella yhteistyötä, on ollut yksi yhteinen nimittäjä. Asenne on ollut tai saatu niin sanotusti kohdalleen. Johto ja henkilöstö ovat nähneet uuden tilanteen mahdollisuudet kaikkien haasteiden keskellä. On löytynyt rohkeutta kokeilla ja panostaa uuteen. On osoitettu kykyä ja halua hankkeiden ja muutosten määrätietoiseen toteutukseen. On osattu iloita onnistumisista ja oppia virheistä. Hienoa on ollut myös nähdä, että asenteeseen voi vaikuttaa. Myös suomalaiset yritykset ja organisaatiot voivat muuttua, kehittyä ja menestyä. Asenne ratkaisee!

Kim LehtoDirector Kim Lehto vastaa KPMG:n teollisuustoimialan palveluista Suomessa ja toimii osana KPMG:n strategiaryhmää. Liikkeenjohdon konsulttina hän on toiminut parikymmentä vuotta.

Vapaa-aika kuluu mukavasti lasten harrastuksen parissa, mökillä tai merellä. Myös viheriöt kutsuvat ylläpitämään golftasoitusta.