Maassa maan tavalla pätee irtisanomisiin Venäjällä

Huonossa taloudellisessa tilanteessa yritykset saattavat joutua harkitsemaan työvoiman vähennyksiä kustannusten pienentämiseksi. Irtisanomiset ovat luonnollisesti mahdollisia myös Venäjällä. Miten itänaapurimme irtisanomisia koskeva lainsäädäntö poikkeaa suomalaisesta?

Työnantajan aloitteesta suoritettu irtisanominen edellyttää aina syyn ja perustelut. Syitä voivat olla esimerkiksi henkilökunnan vähentäminen, töiden uudelleen organisointi tai yrityksen lakkauttaminen.

Pääjohtaja voidaan irtisanoa ilman irtisanomisaikaa

Irtisanomisajan pituus työnantajan puolelta riippuu irtisanomisen perusteesta ja työntekijän asemasta organisaatiossa. Yleisimmin se on kaksi kuukautta. Pääjohtaja sanotaan irti yhtiökokouksen päätöksellä, joka voi astua voimaan välittömästi. On kuitenkin huolehdittava siitä, että toimivassa yhtiössä on aina pääjohtaja eli uusi tulee nimittää samanaikaisesti kuin vanha vapautetaan tehtävistään.

Irtisanotuilla on oikeus irtisanomiskorvaukseen

Irtisanomiskorvaus on henkilökuntaa vähennettäessä ja yritystä lakkauttaessa yleensä kahden kuukauden palkan suuruinen. Yhtiö on velvollinen lisäksi maksamaan kolmannen kuukauden palkan, mikäli työntekijä ei ole löytänyt uutta työpaikkaa ilmoittauduttuaan työvoimatoimistoon kahden viikon sisällä työsuhteen päättymisestä. Pääjohtajalle on maksettava aina vähintään kolmen kuukauden irtisanomiskorvaus.

Osalla henkilökuntaa on irtisanomissuoja

Eräs asiakkaani kertoi huhtikuussa, että tuhannesta työntekijästä heillä on parhaillaan 29 prosenttia äitiys- tai hoitovapaalla. Poikkeuksellisen paljon. Venäjällä on irtisanomissuoja raskaana olevilla naisilla, alle 3-vuotiaiden lasten äideillä, alle 14-vuotiaiden yksinhuoltajilla sekä alle 18-vuotiaiden vammaisten huoltajilla tietyin poikkeuksin. Mainittuja henkilöitä ei käytännössä voida irtisanoa taloudellisin perustein. Tämä tulee ottaa huomioon työvoiman vähennystä suunniteltaessa ja sillä on vaikutusta irtisanomisjärjestykseen myös yhtiötä lakkautettaessa.

Työntekijän itsensä aiheuttama irtisanominen

Irtisanomiseen voivat johtaa taloudellisten syiden lisäksi myös työntekijän oma toiminta tai muut syyt. Tällöin irtisanomiskorvausta ei aina tarvitse maksaa tai se voi olla hyvin pieni. Henkilökohtaisten syiden perusteella voidaan irtisanoa myös irtisanomissuojan omaavia työntekijöitä. Irtisanomisen syitä voivat olla esimerkiksi:
• Luvaton poissaolo työpäivän aikana (yli neljä tuntia)
• Päihtyneenä esiintyminen työpaikalla
• Työntekijän sopimattomuus työhönsä (sairaus, osaamattomuus)
• Varkaus työpaikalla
• Luottamuksellisten tietojen vuotaminen
• Ylimmän johdon ja pääkirjanpitäjän tekemät perusteettomat päätökset, jotka aiheuttavat työnantajalle taloudellista vahinkoa
• Työvelvollisuuden toistuva noudattamatta jättäminen
• Väärien tietojen antaminen työsopimusta solmittaessa

Lisäksi yhtiön omistajan vaihtuessa voidaan ylin johto ja pääkirjanpitäjä vaihtaa ja tämä onkin hyvin tavallista Venäjällä.

Hoida prosessi aina paikallisten sääntöjen mukaan

Irtisanominen tehdään aina kirjallisesti venäjäksi eikä sitä voida tehdä vuosiloman tai sairasloman aikana.
Mikäli irtisanomisten perusteella jäljelle jäävien työntekijöiden tehtävänkuvat muuttuvat, on heidän työsopimuksiinsa tehtävä asianmukaiset muutokset kirjallisina.

Noudata paikallisia sääntöjä pilkun tarkasti irtisanomistilanteessa, jotta työntekijäpuolella ei ole aihetta valittaa. Valitusprosessit ovat kalliita ja aikaa vieviä, ja kokemukseni mukaan yleensä työnantaja häviää valituskierrokset. Ota siis selvää pykälistä ja tarvittaessa käänny asiantuntijoiden puoleen jo ennen prosessin aloittamista.

Vanha oppi, joka auttaa pärjäämään vaativimmissakin olosuhteissa pätee myös Venäjällä; maassa maan tavalla. Huolehdi siitä, että tiedät mikä maan tapa on. Muutoin Siperia opettaa ja maksat kalliita oppirahoja irtosanomisprosesseissa.

Käy lukemassa myös edelliset kirjoitukseni “Venäjällä yhtiöissä toimitaan ilman hallitusta” ja “Venäjällä tulee aina yllätyksiä – myös ERP-järjestelmän käyttöönotossa”.

Taija_Kaivola100x100Director Taija Kaivola on viettänyt useita vuosia Venäjällä taloushallinnon parissa ja on hurahtanut venäläiseen verotukseen. Nykyään vastaa KPMG:n Russian Deskin toiminnasta.