Yritysjärjestelyjen tyypilliset virheet toistumassa myös SOTE-uudistuksessa

5, 12, 15 ja 18 ovat SOTE-uudistuksesta eniten julkisuudessa esillä olleet asiat. Kovin vähän on kuultu asiakkaista, prosesseista, teknologiainnovaatioista tai hoidon vaikuttavuudesta. SOTE-uudistus on megaluokan uudelleenjärjestely, jossa tehdään yli 200 toiminnan ja omaisuusmassan eriyttämistä ja 15 massiivista integraatiota €17 miljardin nettokustannusten ja yli 200 000 työntekijän kokonaisuudessa.  Yli puolet yritysjärjestelyistä ei saavuta niille asetettuja tavoitteita. Samankaltaisia sudenkuoppia löytyy myös SOTE-uudistuksesta.

SOTE-uudistuksen sudenkuopat

SOTE-uudistuksella on yleviä laadullisia otsikkotason tavoitteita ja €3 miljardin kestävyysvajeen vähennystavoite vuoteen 2029 mennessä. Tavoite ei ole selkeä eikä konkreettinen, eikä se toimi oikein visionakaan. Toisaalta aikajänne mahdollistaisi vielä kunnianhimoisemman tavoitteen teknologian ja lääketieteen kehittyessä vauhdilla samaan aikaan.

Asiakaslähtöisyys on kirjattu uudistuksen tavoitteisiin, mutta valmistelu on näyttänyt keskittyvän organisointimalliin ja valtapeliin. Samoin käy usein yrityksiä integroitaessa. Fokus on sisäisissä asioissa, asiakas unohtuu ja kilpailijat voittavat markkinaosuutta.

Henkilöstö alkaa integraatioprosessin alussa miettiä, miten heidän uudistuksessa käy. Epävarmuuden aika tulee olemaan SOTE-uudistuksessa pitkä. Muutosvastarinta ja politikointi voi olla kovaa, kun uuden rakenteen johtopaikoista väännetään kättä. Henkilöstön motivointiin ja sitouttamiseen on julkisella sektorilla yksityistä sektoria vähemmän työkaluja.

IT-järjestelmien uudelleenjärjestelytarpeet ovat HUSin Apotti-hankkeeseen verrattuna moninkertaiset. Riski on, että SOTE-uudistuksen siirtymävaiheen kustannukset syövät usean vuoden säästöt. Täydellisen tietointegraation tavoite voi johtaa sellaiseen mammuttijärjestelmään, joka ei koskaan valmistu.

Järjestelyn kokoon nähden integraation valmisteluresurssit tuntuvat alimitoitetulta ja aikataulu osin epärealistiselta. Toimintojen eriyttämiseen liittyvät haasteet ja integraatioon liittyvät kertakulut yllättävät myös yritysjärjestelyissä, jos suunnittelua ei ole tehty riittävän perusteellisen analyysin pohjalta.

Uudelleenjärjestelyn onnistumisen eväät – sopinevat myös SOTE-uudistukseen

  • Kirkasta visio ja strategia sekä määrittele tarpeeksi konkreettiset ja ymmärrettävät tavoitteet.
  • Varmista fokus asiakkaisiin integraation aikana ja hyödynnä asiakaslähtöinen ajattelu toiminnan kehityksen innovaation lähteenä.
  • Viesti avoimesti ja selkeästi henkilöstölle ja osallista henkilöstö mukaan integraatioprosessiin. Aseta tavoitteita ja välitavoitteita ja palkitse niiden saavuttamisesta ja ylittämisestä.
  • Analysoi eriyttämiseen ja integraation liittyvät asiat riittävän perusteellisesti ja riittävän ajoissa, jotta vältyt isoilta yllätyksiltä prosessin aikana.
  • Hanki lisäresursseja muutosvaiheeseen, jotta toiminta ei häiriinny ja muutokset toteutuvat aikataulussa tai jopa etuajassa.

Veronmaksajien puolesta toivon, että SOTE-uudistus mahdollistaa SOTE-toimialojen parhaiden käytäntöjen laajan hyödyntämisen. Asiakkaiden valinnan vapaus edistäisi paikallisia innovaatioita ja uusien palvelujen ketterää kehittämistä lyhentäen jonoja, sekä tehostaen hoitojen ja hoivan vaikuttavuutta.

Kalle_NurminenPartner Kalle Nurminen vastaa Transaction Services palveluvalikoimastamme. Hän on toiminut KPMG:n palveluksessa vuodesta 2006, johon hän siirtyi CFO:n tehtävistä.

Vapaa-aikanaan Kalle golfaa ja juoksee. Viimeisen 15 vuoden aikana puolimaraton on taittunut vähintään kerran vuodessa. Muutama maratonkin on jo takana.