Reagointi muutoksiin on menestyksen edellytys Venäjän liiketoiminnassa

Ketteryys ja nopea sopeutumiskyky ovat aina olleet idänkaupassa valttia. Venäjän liiketoiminnan ”uusi normaalitila” on johtanut monien yhtiöiden markkinoilta poistumispäätöksiin, mutta osa on saanut käännettyä tilanteen jopa edukseen.

Uusi normaali

Ruplia on saanut keväästä asti noin 70 kappaletta eurolla. Kurssiheilahtelu on tasoittunut viime vuoteen nähden.  Ennusteet talouden elpymisestä ovat edelleen utuisia, epävarmoja ja vahvasti kytköksissä odotuksiin öljyn hinnasta. Sanktiot vastasanktioineen jatkuvat hamaan tulevaisuuteen. Venäjän keskiluokka on pienentynyt ja kansalaisten reaalitulot ovat laskeneet.

Tuotannosta Venäjällä on tullut heikon ruplan myötä entistä edullisempaa ja monet Venäjän kotimarkkinaa varten tuotantolaitokseen investoineet ulkomaalaistoimijat myyvät nyt suuren osan tuotteistaan vientiin. Teknologian ja rahoituksen puuttuessa venäläistä kilpailevaa tuotantoa ei useimmilla aloilla tulla lähiaikoina näkemään. Heikoista näkymistä huolimatta Moskova ja Pietari ovat suomalaisyrityksille merkittäviä markkinoita. Jokaisella toimialalla on omat kaupunkikohtaiset lisämausteensa, jotka merkitsevät paikallisyhtiölle enemmän kuin megatrendit.

Markkinoiden menestyjiä yhdistävät ketteryys, valuuttariskin hallinta ja toimivat liiketoimintaprosessit

Kaikille Venäjän markkinoilla toimiville sopeutuminen nykyiseen maailman tilaan on vaatinut volyymien ja kustannusrakenteen uudelleen harkintaa. Monilla asiakaskunta ja merkittävät sidosryhmät ovat vaihtuneet. Sopeutumiskyky vaatii liiketoimintaympäristön ja paikallislainsäädännön ajanmukaista seurantaa sekä tehokasta päätöksentekoprosessia.

Euromääräisistä lainoista tuli ruplan heikkenemisen myötä kalliita. Tytäryhtiön ruplamääräinen pääomitus ei toki poista kurssiriskiä konsernitasolla, mutta helpottaa suojausinstrumenttien tehokasta käyttöä emoyhtiössä ja selkeyttää liiketoiminnan päätöksentekoa.

Yhtiön raportoinnin, seurantatyökalujen ja liiketoimintaprosessien on oltava riittävällä tasolla, jotta nopeat muutokset toimintatavoissa eivät johda kaoottiseen lopputulemaan. Päätöksenteon on terveempää perustua liiketoiminnan kannalta merkittäviin, analysoituihin tosiseikkoihin, kuin mediasta imettyyn tunnelmaan. Liiketoimintapäätökset on kyettävä tekemään nopealla tempolla jatkuvasti muuttuvassa markkinassa. Johdon selkeä vastuunjako ja päätöksenteon läpinäkyvyys vähentävät väärinkäsityksiä ja virheitä.

Venäjän liiketoiminnasta ei tullut mahdotonta

Helppoa idänkauppa ei ennenkään ollut, eikä sen voida olettaa helpottuvan tulevaisuudessakaan. Tästä huolimatta toiminta voi olla kannattavaa ja onnistuminen riippuu olennaisesti yhtiöstä itsestään. Liiketoiminnan rakenteita kannattaa nyt arvioida ennakkoluulottomasti ja varmistaa, että organisaatiolla on eväät selvitä jatkuvasta muutoksesta voittajana.

 

Risto Rausti on työskennellyt useita vuosia taloushallinnon tehtävissä Venäjällä ja toimii nykyisin KPMG:n asiantuntijana Venäjän liiketoiminta-alueella.