Rakennusala ui arvokkaassa datassa, mutta ei osaa hyödyntää sitä kunnolla

Rakennusala ui arvokkaassa datassa, mutta ei osaa hyödyntää sitä kunnolla

Neuvontapalvelut

Data-analytiikalla voitaisiin saavuttaa merkittäviä parannuksia kannattavuuteen monimutkaisessa projektiliiketoiminnassa. Hedelmälliseksi aiheen tekee se, että rakennusyhtiöillä on usein hyvin paljon dataa kerättynä jo valmistuneista projekteista. Hyödyllisen datan olemassaolon tiedostaminen ja sen tunnistaminen on kuitenkin vain puoli taistelua, koska monesti tämä data on hajallaan useissa eri järjestelmissä. Jotta dataa olisi mahdollista tehokkaasti hallita ja hyödyntää, se on kerättävä …

IFRS 17 ja korot

IFRS 17 ja korot

Finanssiala

Matalan koron aika vakuutusyhtiöille Aloitin oman työurani vakuutusalalla syksyllä 2008, kymmenen vuotta sitten. Samaan aikaan amerikkalainen investointipankki Lehman Brothers ajautui konkurssiin. Matalien korkojen ajan, jota nyt vuonna 2018 elämme, voi nähdä osittain finanssikriisin perintönä. Keskuspankkien massiiviset toimet pelastivat tuolloin pahemmalta, mutta elvytys on tavallaan jäänyt päälle. Monet maat saavat ilmaista lainaa EKP:sta. Vakuutusyhtiölle erittäin matalat …

Kuuma, kuumempi, private equity

Kuuma, kuumempi, private equity

Neuvontapalvelut

Kasvun taustalla Euroopassa ovat Iso-Britannia ja Ranska, mutta myös Pohjoismaissa PE-sektorin volyymi kasvaa ja sijoitusten koko suurenee trendinomaisesti. Kasvu näyttää tosin johtuvan erityisesti buy-out -markkinoiden hurjasta vireestä — vähemmän kasvu- ja early stage  -segmenteistä. Aikaisemman vaiheen sijoituksissa on havaittavissa sijoittajien kiinnostuksen painottumista oman segmenttinsä sisällä myöhäisemmän vaiheen yhtiöihin ja suurempiin sijoituskokoihin. Lisäksi yritysten innostus hakea …

Uusi nollasopimuslainsäädäntö – hitti vai huti?

Uusi nollasopimuslainsäädäntö – hitti vai huti?

Vero- ja lakipalvelut

Uudet säännöt vähensivät joustoa ja lisäsivät hallinnollista taakkaa Nollasopimusten käyttöä ei aiemmin säännelty ja siksi ne toivatkin paljon kaivattua joustoa muuten niin jäykästi säännellyille työmarkkinoille. Lakimuutoksen myötä vaihtelevasta työajasta ei saa työnantajan aloitteesta sopia, jos sopimuksella katettava työnantajan työvoimatarve on kiinteä. Toisin sanoen, vaihtelevaa työaikaa koskevaan ehtoon sisältyvää vähimmäistyöaikaa ei saa työnantajan aloitteesta sopia pienemmäksi …

Luottamuksen ytimessä

Luottamuksen ytimessä

Strategy

Tänään kasvu on edelleen vahvasti agendalla, mutta tutkimuksesta käy selkeästi ilmi lisääntynyt huoli epävarmasta toimintaympäristöstä: kuinka kasvattaa ja kehittää liiketoimintaa, kun organisaation ydintä horjuttavat kyberhyökkäykset, uhka protektionismin kasvusta lisääntyy ja sosiaalisen median mielipidevaikuttajat saavat yhä enemmän jalansijaa. Hyvin henkilökohtaisena asiana koetaan myös henkilöstön ikärakenteiden muutoksen tuoma tarve oman yhtiön asemointiin markkinoilla sekä tunne siitä, että …

How to succeed in the market for prefabricated houses

How to succeed in the market for prefabricated houses

Strategy

A growing and developing market According to a report by RTS the demand for turnkey houses is increasing in Finland. In fact, 2017 was the first year to date that turnkey houses formed a greater percentage of total deliveries than traditional element deliveries, marking a significant milestone in the development of the prefab house market. …

Digitalisaatio ja kilpailuetu: mahdotonta PK-yritykselle - itsestäänselvyys startupille?

Digitalisaatio ja kilpailuetu: mahdotonta PK-yritykselle - itsestäänselvyys startupille?

Perhe- ja kasvuyritykset

Olen vuosikausia, rohkenisinko sanoa vuosikymmeniä, toiminut konsulttina ja asiantuntijana perheyritysten parissa. Uusien ideoiden ja toimintatapojen esittelyssä perheyritykset eli kasvolliset yritykset, joilla on jo vuosien vakiintunut liiketoiminta, loistavat pääosin poissaolollaan. Mistä moinen johtuu? Haastajina Über, Spotify ja Amazon Digitalisaatiokeskustelussa kansainväliset esimerkit onnistumisista, kuten Über, Spotify ja Amazon, liittyvät useimmiten kuluttajiin. Kuitenkin suomalaisten perheyritysten todellisuutta on ollut …

Innovate faster with free service design tools

Innovate faster with free service design tools

Strategy

Easily combine strategic thinking, Lean and service design When creating new services, companies are increasingly using free hands-on tools such as Business Model Canvas, Lean Startup or Lean Service Creation. Aided by a set of practical canvases, you can easily combine strategic thinking, Lean philosophy, design thinking and agile development, and apply them to your …

Short survival guide for new entrepreneurs

Short survival guide for new entrepreneurs

Strategy

When I had just moved to Finland, without a job, I was desperate to find “something” to do, whether one calls it working for an employer or working independently. I was trying both: applying for jobs and thinking of how to make a living by myself.  It took me three months to find what is …

Kiinteistötoimiala kuroo kiinni digikuilua

Kiinteistötoimiala kuroo kiinni digikuilua

Neuvontapalvelut

Miten kiinteistötoimialla rakennetaan digitaalista ympäristöä ja miten PropTech liittyy tähän? Itse määrittäisin termin tällä hetkellä näin: — Tomun ja hypen törmäys — Kiinteistötoimialaa mullistava uusi ajattelutapa, jossa yhdistyy uusien teknologioiden ja innovaatioiden kautta niin loppukuluttajat, startupit kuin suuret rakennustoimialan yrityksetkin. Kyseessä ei mielestäni ole siis pelkästään kyse niinkin ”simppelistä” asiasta kuin digistrategiasta. Ekosysteemiajattelu höystettynä palvelumuotoilulla ja innovaatioilla, …