allekirjoitus

Tuliko tehtyä arvokas yritysosto?

Yritysostoilla haetaan kasvua, vahvempaa markkina-asemaa sekä synergioita. Niiden yhteydessä pohditaan yritysarvoa, osakkeiden arvoa, lisäarvoa ja arvonluontia, mutta kauppaneuvotteluissa näiden käsitteiden erot eivät ole kaikilla kirkkaana mielessä. Yritysosto voi osoittautua arvokkaaksi joko hyvässä tai pahassa.

Ostajan näkemys kohdeyrityksen arvosta muuttuu due diligence -vaiheessa

Moni yrittäjä on saattanut olla hetken hyvin innoissaan, kun on kuullut ostajakandidaatin hintaindikaation yrityksen arvosta. Into vähän tasaantuu, kun ymmärtää, että osakkeen arvo onkin selvästi vähemmän, kun yritysarvosta vähennetään korolliset nettovelat. Pulskan kassan ja toimitilakiinteistön omistava yrittäjä voi puolestaan pohtia kiinteistön eriyttämistä ja osingonmaksua ennen yrityksen myyntiä.

Due diligence -vaiheessa tulee usein vastaan tilanne, jossa ostajakandidaatti kertoo, että kohdeyrityksen todellinen kannattavuus näyttää olevan raportoitua tai myyjän ennustamaa alempi. Lisäksi due diligencessä havaitaan usein velanluonteisia taseen ulkopuolisia eriä, jotka lisätään nettovelkaan. Näiden vaikutuksesta kauppahintaan kehkeytyy osapuolten välille kova vääntö, jonka lopputuloksena yli puolet due diligence -vaiheeseen edenneistä yrityskaupoista kaatuu tai ainakin viivästyy merkittävästi.

Kauppahintamekanismissa on usein mukana myös käyttöpääomaoikaisu, jossa toteutushetken käyttöpääomaa verrataan liiketoiminnan keskimäärin vaatimaan käyttöpääomatasoon. Jos liiketoiminnassa on merkittävää kausivaihtelua, käyttöpääomaoikaisu voi vaikuttaa merkittävästi osakkeiden lopulliseen kauppahintaan.

Millä tavoin yritysosto luo arvoa?

Ostaja pohtii ja analysoi yritysostokohteen lisäarvoa olemassa olevalle liiketoiminnalleen sekä arvonluontimahdollisuuksia kaupan toteuttamisen jälkeen, esimerkiksi:

• Ostajalla voi olla korkeampi arvostuskerroin kuin ostokohteella, esimerkiksi, jos kohdeyritys on selvästi ostajaa pienempi.
• Uusi teknologia, tuote- ja palvelutarjooman täydennys tai uusi jakelukanava avaa kokonaan uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja markkinoita.
• Kustannusrakenteeseen liittyvät synergiat parantavat kannattavuutta.

Arvokas yritysosto?

Yritysosto voi osoittautua parhaimmillaan arvokkaaksi ostajayrityksen olemassaolon ja kehittymisen kannalta. Kun ostos istuu hyvin strategiaan, siitä saadaan todennäköisemmin suunnitellut myynti- ja kustannussynergiat, integrointi onnistuu ja yrityksen kilpailukyky parantuu merkittävästi.

Yritysosto voi puolestaan tulla erilailla ostajalle arvokkaaksi, jos myyjälle maksetaan liian iso osa oletetuista synergioista, kohteen liiketoiminnan näkymiä ei ymmärretä kunnolla, integrointia ei suunnitella ja toteuteta huolellisesti tai jos taseen ja sen ulkopuolisia riskejä ei ole analysoitu riittävästi.

Oma yritys on niin arvokas, että sen elinvoimaisuus ja kilpailukyky kannattaa varmistaa tarvittaessa yritysjärjestelyillä. Se on myös niin arvokas, ettei sitä kannata pilata tekemällä yritysjärjestelyjä vajavaisin tiedoin.

 

Kalle_NurminenPartner Kalle Nurminen vastaa due diligence -palveluista. Hän siirtyi KPMG:lle vuonna 2006 CFO:n tehtävistä.

Vapaa-aikanaan Kalle kuntoilee golf- tai jalkapalloviheriöillä sekä crosstrainingissä.

 

cyborg_700x250

Oletko tavannut asiakkaasi?

Robotiikka tulee ja hävittää juristit ja muut konsultit maapallolta, tai ainakin heidän työnsä. Näin tapahtuu, mikäli on uskominen asiasta käytävän keskustelun villeimpiä visioita. Toivottavasti elokuvista tuttu Skynet ei tässä visiossa osallistu neuvojen antamiseen. En itse niitä ainakaan ottaisi yksinomaan vastaan päätöksenteon tueksi.

Jos pelkäät robottien tulevaisuudessa vievän työpaikkasi ja asiakkaasi, niin ohessa muutama vinkki muistinvirkistykseksi, joilla juristina itse pyrin pitämään riittävää etumatkaa robotteihin ja robottimaiseen toimintatapaan.

Pois silmistä – pois mielestä

Asiakassuhteita kehitetään ja vankistetaan tapaamisten yhteydessä. Asiantuntijat saattavat tehdä pitkänkin toimeksiannon tapaamatta asiakasta kasvokkain kertaakaan. Tällöin kyse on nimenomaan toimeksiannon hoitamisesta. Asiakassuhdetta ei kuitenkaan hoideta eikä varsinkaan kehitetä sähköpostin tai puhelimen välityksellä.

Vain tapaamisten myötä asiantuntija voi tarjota asiakkaalleen aitoa kanssakäymistä, osallistua tulevan suunnitteluun, tarjota odotettua sparrausapua ja näin myös kehittää asiakkuutta eteenpäin. Ajan puute on heikko selitys tapaamisten puuttumiseen, koska viikoittain on lukuisia mahdollisuuksia vaihtaa sähköpostin lähettäminen palveluun, jolla on kasvot.

Aina valmis 24/7 palveluvalmius ei enää riitä. Käytä tuosta stand by -ajasta osa tapaamisiin asiakkaan kanssa, niin ei tarvitse odottaa puhelimen ääressä toivoen asiakkaan soittoa uudesta toimeksiannosta.

Poistu tutusta työpaikan kotionkalosta ja lähde tapaamaan oikeaa ja elävää asiakasta. Sinut erottaa robotista vielä pitkään inhimillisyys ja kanssakäymisen taito.

Anna jotain itsestäsi

Asiakkuuteen liittyvien ihmissuhteiden tulee olla konsultin työn keskiössä. Asiakkuus ei kehity, jos asiantuntijan ulkokuori on teflonia. Konsultin on heittäydyttävä asiakassuhteeseen, elettävä hetkessä ja pyrittävä vilpittömästi rakentamaan asiakkaan kanssa aitoa vuorovaikutusta.

Asiakassuhde ei kehity, jos sitä rakennetaan yksipuolisesti. Ole siis valmis raottamaan ulkokuortasi, ole oma itsesi ja pane persoonaasi peliin. Vain tapaamiset mahdollistavat toiseen tutustumisen, mikä on olennaista muun muassa ehdottomaan luottamukseen perustuvassa juristin ja asiakkaan välisessä suhteessa.

Toimitatko pyydettäessä vai tarjoatko pyytämättä

En neuvo rakennusalan asiakkaitani rakennustekniikkaan liittyen tai softa-alalla toimivia asiakkaitani koodauksessa. He ovat alansa huippuasiantuntijoita. Sitä vastoin esitän asiakkaille ajatuksiani verotukseen ja juridiikkaan liittyen, koska sitä meiltä odotetaan toimialamme huippuosaajina. Osaamisen yhteydessä on hyvä muistaa, että laatu ei ole yksinomaan tekniikkaa, vaan se kumpuaa asiakkaan liiketoiminnan tuntemista ja ymmärtämisestä.

On valtavan iso ajatuksellinen ero siinä, toimitetaanko asiakkaalle palveluita pyynnöstä vai tarjotaanko toimintamalleja, osaamista ja ideoita etupainotteisesti. Mitä paremmin tunnet asiakkaasi, sitä paremmin ja kohdistetummin pystyt tarjoamaan osaamistasi ja ratkaisujasi asiakkaiden avuksi.

Robottimainen suorittaminen syrjään

Back office -mallinen, pyynnöstä toteutettu suorittaminen ei riitä. Asiantuntijan on kyettävä rakentamaan asiakkaiden kanssa vahvoja ihmissuhteita ja toimimaan tarjontalähtöisesti. Robottimainen suorittaminen ei korvaa vahvoja asiakas- ja ihmissuhteita ja proaktiivisuutta vielä pitkään aikaan. Tapaa ja tunne asiakkaasi, ole oma itsesi ja ole rakennetun luottamuksen arvoinen.

 

Jouni Sivunen Jouni Sivunen vastaa KPMG:n perhe- ja kasvuyrityspalveluista Uudellamaalla ja työskentelee samalla vero- ja lakiasiantuntijana. Jouni harrastaa liikuntaa ja matkustelua sekä piilosilla leikkiä pienen Hertta–tyttären kanssa.

tuulivoima_700x250

Miten yrityksesi menestyy vähähiilisessä yhteiskunnassa?

Marrakechissa Marokossa luodaan parhaillaan maailmalle yhteistä ilmastostrategian tiekarttaa. Päätavoite on tiedossa: ilmastonmuutoksen hidastamiseksi yhteiskunnan täytyy muuttua hiilineutraaliksi. Yritysten rooli toteutuksessa on merkittävä.

Maanantaina 7.11. alkanut YK:n 22. ilmastokokous (COP 22) on jatkoa viime vuonna Pariisissa pidetylle, käänteentekevälle COP 21 -kokoukselle, jossa lähes 200 valtiota sitoutui tiukkoihin kasvihuonekaasujen päästövähennyksiin. Pariisin sopimus ratifioitiin ennätysvauhdilla mm. Yhdysvalloissa, Kiinassa, Intiassa ja Kanadassa ja tuli voimaan 4.11. – sen tavoitteet siis etenevät Yhdysvaltojen presidentinvaalien tuloksesta huolimatta.

COP 22:ssa sovitaan Pariisin ilmastosopimuksen toteutustavoista

Marrakechissa on tarkoitus sopia tavoista, joilla lupaukset viedään käytäntöön. Pieniä yhteiselle tiekartalle suunniteltavat toimenpiteet eivät ole: ilmastonmuutoksen hidastaminen vaatii mittavaa muutosta koko maailman energiainfrastruktuuriin ja teollisuuden prosesseihin. Puhtaat energiamuodot, cleantech-ratkaisut ja hiilen sidonta ovatkin Marrakechin keskustelujen keskiössä.

Tärkeitä keskustelunaiheita ovat myös sijoituspääoman entistä voimakkaampi ohjaaminen sekä ilmastonmuutoksen hidastamiseen että lämpenemisen aiheuttamien vaikutusten hallintaan, ja yhteisten edellytysten luominen valtioiden, yritysten ja muiden organisaatioiden yhteistyölle.

Samanaikaisesti Suomen hallitus viimeistelee kansallista energia- ja ilmastostrategiaa, jossa määriteltyjen toimien avulla kannamme oman osuutemme yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Suomalaisella osaamisella voisi nyt olla hyvinkin näytön paikka.

Muutoksia ja uusia liiketoimintamahdollisuuksia yrityksille

Yrityksien liiketoiminnalle toimenpiteet tarkoittavat muutoksia, joista osa saattaa toteutua hyvinkin nopealla aikataululla. Tiukemman lainsäädännön ja päästöoikeuksien hinnan nousun lisäksi sijoittajien ja muiden sidosryhmien odotukset hiilivähennyksille, ilmastoriskien huomioimiselle ja läpinäkyvyydelle kasvavat. Toisaalta vähähiilisten ratkaisuiden tarjoajille ja cleantech-osaajille aukeaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia, ja green bondien – hiilivähennyksiin tähtäävien rahoitusinstrumenttien – markkinoiden odotetaan kasvavan nopeasti.

COP 22 -ilmastokokouksen teemoja voi punnita liiketoiminnan näkökulmasta esimerkiksi seuraavien kysymysten avulla:
— Miten yrityksesi menestyy vähähiilisessä yhteiskunnassa ja millaisina muutoksina tämä näkyy strategiassa ja liiketoimintamallissa?
— Onko yrityksesi valmis vastaamaan omien asiakkaidensa, viranomaistahojen, osakkeenomistajien ja kuluttajien kasvaviin vaatimuksiin?
— Millaisia riskejä liiketoiminnalle muodostuu ilmastonmuutoksen vaikutuksista, kuten sään ääri-ilmiöistä, puhtaan veden niukkuudesta ja sosiaalisista levottomuuksista?
— Kuinka yrityksesi on huomioinut maakohtaisten päästövähennyssitoumusten vaikutukset, kuten muuttuvan lainsäädännön ja veromuutokset, toiminta-alueellaan?

Voit myös seurata sosiaalisessa mediassa käytävää keskustelua verkkosivuillamme olevan UN Climate Talks LIVE -sovelluksen avulla.

Lue lisää COP 22:n vaikutuksista liiketoimintaan.

Keskustelun pohjaksi voit ottaa vaikkapa laatimamme Boardroom-kysymykset.

 

Nina Killström Nina Killström toimii asiantuntijana KPMG:n vastuullisen sijoittamisen, ilmasto- ja yritysvastuun yksikössä. Hän on työskennellyt yli kymmenen vuotta yrityksen ympäristö- ja vastuullisuusteemojen parissa.
Vapaa-ajallaan Nina soittaa bassoa rock-bändissä, harjoittelee pöllöjen rengastamista ja ahmii tiedeuutisia.

Focus on next practices

Yritys, älä laiminlyö immateriaalioikeuksiasi

Kaikki yritykset käyttävät liiketoiminnassaan omia tai muiden immateriaalioikeuksia (intellectual property rights, IPR). On tärkeää, että yhtiöt ymmärtävät kunnioittaa muiden oikeuksia, mutta myös huolehtivat omien oikeuksiensa puolustamisesta.

Immateriaalioikeuksia ovat eräät rekisteröitävät oikeudet, kuten patentit ja tavaramerkit, mutta niihin kuuluvat myös ilman rekisteröintiä olemassa olevat oikeudet, kuten tekijänoikeudet sekä ideat, yritys- ja liikesalaisuudet.

Immateriaalioikeuksien oikeassa hallinnoinnissa korostuvat asianmukaiset sisäiset prosessit sekä sopimukset eri tahojen välillä. Yrityksen immateriaalioikeudet on omaisuuserä, jonka arvo saattaa olla huomattava yritys- ja rahoitusjärjestelyissä. Osalle yrityksiä immateriaalioikeudet muodostavat jopa koko yrityksen omaisuuden.

Suojaa omat immateriaalioikeutesi

Yrityksen tulee tunnistaa omassa liiketoiminnassaan syntyvät immateriaalioikeudet ja liiketoiminnan kannalta kriittiset omat ja vieraat immateriaalioikeudet:

— Mitä tuote- ja tavaramerkkejä käytetään omista tuotteista ja palveluista?
— Millaisia teknisiä keksintöjä tehdään tai lisensoidaan, entä ovatko omat keksinnöt patentoitavissa eli uusia ja keksinnöllisiä?
— Mitkä yhtiön tiedot ja taidot pidetään salassa kilpailijoilta ja muilta ulkopuolisilta eli mitkä ovat yritys- ja liikesalaisuuksia?

Yhtiön salassa pidettäviin dokumentteihin tulee merkitä salassapitovelvoite ja yhteistyökumppanien kanssa tulisi tehdä salassapitositoumuksia (NDA). Yrityksen tulee suojata liikesalaisuutensa. Sen tulee myös suorittaa markkinavalvontaa myös kilpailijoitaan kohtaan, jotta mahdolliset IPR-loukkaukset havaitaan ajoissa ja niihin voidaan puuttua.

Vältä yritykseesi kohdistuvat immateriaaliloukkausväitteet

Yhä useammin immateriaalioikeuksia käytetään myös kilpailukeinona eli esitetään kilpailijoihin kohdistuvia loukkausväitteitä. Kaikkiin väitteisin tulee vastata. Globaalissa maailmassa on tärkeää käytännössä puuttua eri maissa ja markkinoilla mahdollisesti tapahtuviin oikeudenloukkauksiin. On tärkeää, että yhtiöllä ja sen asiantuntijoilla on riittävät kansainväliset resurssit, koska eri maissa prosessit ja käytännöt poikkeavat toisistaan.

Yrityksen tulee huomioida sopimuksissaan immateriaalioikeudet ja hankkia liiketoimintaan riittävät oikeudet tai käyttöluvat (lisenssit). Tuotekehitysvaiheessa tulee varmistaa, etteivät tuotekehitys ja lopullinen tuote loukkaa muiden patentteja eikä uuden tuotteen nimi ole sekoitettavissa kilpailijan tuotenimeen tai tavaramerkkiin. Kilpailijalta uuteen yhtiöön siirtyneet työntekijät puolestaan eivät saa käyttää entisen työantajan liikesalaisuuksia uudessa yhtiössä — vain omaa ammattitaitoaan.

Immateriaalioikeuksien hallinnointi on yhtiön johdon velvollisuus

Immateriaalioikeuksien suojaamisen ja hallinnoinnin tulee olla osa yrityksen liiketoiminta- ja markkinointistrategiaa. Yhtiön ylimmän johdon, toimitusjohtajan ja hallituksen tulee osana yhtiön hallintoa huolehtia omista ja muiden immateriaalioikeuksista. Yhtiön hallituksessa tulee olla näihin asioihin nimetty taho ja asianmukaiset sisäiset ohjeet ja prosessit, kuten keksintöohjesääntö.

Yhtiön tulee ajatella immateriaalioikeuksiaan laaja-alaisesti ja liiketoiminnan eri elinvaiheissa, nykyisillä ja tulevilla markkinoillaan. Niiden hallinnointiin tarvitaan niin liiketoiminnallista, verotuksellista, teknillistä kuin oikeudellistakin osaamista.

 

Ilkka Vuorenmaa Ilkka Vuorenmaa toimii KPMG:llä liikeoikeuden, erityisesti IPR- ja sopimusoikeuden, asiantuntijana. IPR-sopimukset, -riidat ja -oikeudenkäynnit sekä IPR:ien suojaaminen eri tavoin ovat Ilkan ydinosaamisalueita. Ilkan löytää vapaa-ajallaan golf-kentältä, valmentamasta jalkapallojunioreja tai kalastamasta.

disruptio ja data

Poimi disruption merkit ympäristöstäsi

Viimeisin merkittävä liiketoimintamallin keskeytys Suomen talouselämässä oli Applen aiheuttama shokki, joka käänsi Nokian syöksyyn. Applen tuote ei ollut Nokialaista parempi, mutta sen ajoitus ja trendikkyys sai mielipidevaikuttajat puolelleen. Myöhemmin Applesta on kasvanut Googlen ohella maailman suurimpia softan myyjiä ilman että se itse valmistaa suurinta osaa myymästään softasta.

Uusi reitti markkinoille

Facebook on vienyt perinteiseltä medialta tilaa kasvaen maailman suurimmaksi mediayhtiöksi, ilman että se tuottaa itse juuri ollenkaan sisältöä. Yhdessä Googlen kanssa Facebook lohkaisee jo valtaosan mainoseuroista, tai ainakin -dollareista. Vastaavia esimerkkejä voi luetella lukuisia: Uber — taksifirma ilman autoja, Netflix — elokuvateatteri ilman teattereita, airbnb — vuokranantaja ilman kiinteistöjä, ja niin edelleen. Kaikkia yllä mainittuja yhdistää se, että ne ovat tulleet markkinalle ”takavasemmalta”, ohi perinteisten toimijoiden.

Myös teollisuudessa disruptiot voivat tulla alan ulkopuolelta

Edellä mainitut yritykset toimivat kaikki pääasiassa kuluttajamarkkinoilla, mutta askeleen lähemmäs valmistavaa teollisuutta päästään, kun mietitään esimerkiksi Alibabaa, joka on käytännössä vähittäiskauppias ilman omaa varastoa. Kun tähän yhdistetään GE:n uusin innovaatio, lentokoneen polttoainesuulake, joka voidaan valmistaa vain ja ainoastaan 3D-printterillä, ei olla kaukana ajatusleikistä, jossa uusi toimija alan ulkopuolelta mullistaa myös teollisten toimijoiden liiketoiminnan täysin. Euroopan perinteisillä autoteollisuusmahdeilla meni melkein liian kauan ymmärtää, että Teslan perimmäinen pyrkimys saattaa olla jotain ihan muuta kuin pelkkä kalliiden sähköautojen valmistus.

Edelläkävijöitä yhdistää datan hyödyntäminen

Edelläkävijäyrityksiä yhdistää kyky innovoida ja olla mukana uudessa heti eturintamassa. Ne kaikki pyrkivät hahmottamaan maailmaa parhaan mahdollisen tiedon valossa, mahdollisimman reaaliaikaisesti — parhaat jopa tulevaisuutta oikeasti ennustaen. Ne ovat valjastaneet oman liiketoimintansa käyttöön kaiken sisäisen ja osin myös ulkoisen tiedon, joka vain suinkin on saatettavissa käsiteltävään muotoon.
Tiedosta ja sen analysoinnista on monelle yritykselle tullut jo tärkein yksittäinen liiketoiminnan tukitoiminto; tukitoiminto, joka kykenee myös oman toimintansa kehittämisen lisäksi luomaan myös uutta liiketoimintaa.

Havaitsetko merkit ajoissa?

Tiedätkö mikä sinun alallasi voi olla keskeyttävä tekijä, joka mullistaa esimerkiksi kaukolämmön, laivanvarustuksen tai vaikka lakipalvelut? Tai nouseeko jostain teollisuuden suunnittelualusta, joka vie markkinat perinteisiltä toimijoilta ennen kuin nykyiset toimijat sitä edes huomaavat?

Harva tietää, ja onpa disruptio joskus määritelty myös niin, ettei sitä pystykään ennustamaan. Tilanteeseen voi kuitenkin varautua olemalla valmiina nopeaan muutokseen, kun oma alasi tulee murroksen silmään. Nopeassa muutoksessa auttaa huomattavasti se, että pystyy analysoimaan kaiken reaaliaikaisesti tai jopa hiljaisia signaaleja ennakoivasti seuraten, on tieto sitten haudattu yhtiön järjestelmiin, kentällä asiakkaan käytössä oleviin laitteisiin tai vaikka sosiaaliseen mediaan.

Antti Lojamo on KPMG:n Advisory Partner. Antti tekee töitä yritysjärjestelyiden, saneerausten ja liiketoiminnan tehostamisen ja analytiikan parissa. Vapaa-ajalla Antti kerää tietoa analysoitavaksi mm. GPS:n, kiihtyvyysanturin, kadenssi- ja wattimittarin sekä sykevyön avulla.

liiketoimintaa Venäjällä

Reagointi muutoksiin on menestyksen edellytys Venäjän liiketoiminnassa

Ketteryys ja nopea sopeutumiskyky ovat aina olleet idänkaupassa valttia. Venäjän liiketoiminnan ”uusi normaalitila” on johtanut monien yhtiöiden markkinoilta poistumispäätöksiin, mutta osa on saanut käännettyä tilanteen jopa edukseen.

Uusi normaali

Ruplia on saanut keväästä asti noin 70 kappaletta eurolla. Kurssiheilahtelu on tasoittunut viime vuoteen nähden.  Ennusteet talouden elpymisestä ovat edelleen utuisia, epävarmoja ja vahvasti kytköksissä odotuksiin öljyn hinnasta. Sanktiot vastasanktioineen jatkuvat hamaan tulevaisuuteen. Venäjän keskiluokka on pienentynyt ja kansalaisten reaalitulot ovat laskeneet.

Tuotannosta Venäjällä on tullut heikon ruplan myötä entistä edullisempaa ja monet Venäjän kotimarkkinaa varten tuotantolaitokseen investoineet ulkomaalaistoimijat myyvät nyt suuren osan tuotteistaan vientiin. Teknologian ja rahoituksen puuttuessa venäläistä kilpailevaa tuotantoa ei useimmilla aloilla tulla lähiaikoina näkemään. Heikoista näkymistä huolimatta Moskova ja Pietari ovat suomalaisyrityksille merkittäviä markkinoita. Jokaisella toimialalla on omat kaupunkikohtaiset lisämausteensa, jotka merkitsevät paikallisyhtiölle enemmän kuin megatrendit.

Markkinoiden menestyjiä yhdistävät ketteryys, valuuttariskin hallinta ja toimivat liiketoimintaprosessit

Kaikille Venäjän markkinoilla toimiville sopeutuminen nykyiseen maailman tilaan on vaatinut volyymien ja kustannusrakenteen uudelleen harkintaa. Monilla asiakaskunta ja merkittävät sidosryhmät ovat vaihtuneet. Sopeutumiskyky vaatii liiketoimintaympäristön ja paikallislainsäädännön ajanmukaista seurantaa sekä tehokasta päätöksentekoprosessia.

Euromääräisistä lainoista tuli ruplan heikkenemisen myötä kalliita. Tytäryhtiön ruplamääräinen pääomitus ei toki poista kurssiriskiä konsernitasolla, mutta helpottaa suojausinstrumenttien tehokasta käyttöä emoyhtiössä ja selkeyttää liiketoiminnan päätöksentekoa.

Yhtiön raportoinnin, seurantatyökalujen ja liiketoimintaprosessien on oltava riittävällä tasolla, jotta nopeat muutokset toimintatavoissa eivät johda kaoottiseen lopputulemaan. Päätöksenteon on terveempää perustua liiketoiminnan kannalta merkittäviin, analysoituihin tosiseikkoihin, kuin mediasta imettyyn tunnelmaan. Liiketoimintapäätökset on kyettävä tekemään nopealla tempolla jatkuvasti muuttuvassa markkinassa. Johdon selkeä vastuunjako ja päätöksenteon läpinäkyvyys vähentävät väärinkäsityksiä ja virheitä.

Venäjän liiketoiminnasta ei tullut mahdotonta

Helppoa idänkauppa ei ennenkään ollut, eikä sen voida olettaa helpottuvan tulevaisuudessakaan. Tästä huolimatta toiminta voi olla kannattavaa ja onnistuminen riippuu olennaisesti yhtiöstä itsestään. Liiketoiminnan rakenteita kannattaa nyt arvioida ennakkoluulottomasti ja varmistaa, että organisaatiolla on eväät selvitä jatkuvasta muutoksesta voittajana.

 

Risto Rausti on työskennellyt useita vuosia taloushallinnon tehtävissä Venäjällä ja toimii nykyisin KPMG:n asiantuntijana Venäjän liiketoiminta-alueella.

aallot_700x250

Kolme selviytymisstrategiaa myrskyisille markkinavesille

Viime viikon Nordic Business Forum poiki monta hyvää keskustelua ja ohjelmassa oli toinen toistaan parempia esityksiä, joissa neuvottiin miten menestyä bisneksessä. Kun hurmos pikku hiljaa laantuu, niin on hyvä palauttaa mieleen muutama perusasia, joilla huolehtia yrityksen menestyksestä myös jatkossa.

1. Tarkkaile ympäristöäsi kuin haukka

Liiketoimintaympäristössä tapahtuu paljon ja muutokset ovat nopeita, usein myös yllättäviä.

Jotkin asiat eivät vaikuta omaan liiketoimintaan ollenkaan ja ne voidaan sivuuttaa. Joskus muutokset ovat suotuisia sellaisinaan. Eräät muutokset kuitenkin muodostavat uhan liiketoiminnalle. Reagoi niihin ajoissa, niin voit parhaassa tapauksessa kääntää ne mahdollisuuksiksi. Usein ne, jotka ensimmäisinä tunnistavat mahdollisuuden uhkaavissa muutoksissa, ovat tulevaisuuden menestyjiä.

Seuraako johto toimintaympäristöään valppaasti ja tunnistaako se juuri ne ilmiöt, joilla on merkitystä liiketoiminnan tulevaisuudelle? Pauhun keskellä asiakkailta saa usein parhaat vinkit siitä, mihin markkina on menossa.

2. Toimi nopeasti ja ketterästi

Kehitä, kokeile, arvioi ja kehitä uudelleen. Luo organisaatio, jolla on kyky kehittyä ja kehittää, joka ei pelkää kokeilla uutta, epäonnistua ja oppia kokemuksistaan. Organisaatio, jolla on rohkeutta mennä vastavirtaan. Älä jää odottamaan ja seuraamaan, miten muut toimijat reagoivat muutostilanteessa — silloin olet jo myöhässä.

Jos kokeilu tai uudistaminen on hankalaa nykyorganisaatiossa, niin luo sille oma organisaatio. Hyvänä esimerkkinä toimii Nespresso. Nestlén perusorganisaatio ei hyväksynyt Nespressoa ja koki sen resurssien tuhlaamiseksi ja jopa uhaksi omalle kahviliiketoiminnalle. Kun Nespresso irrotettiin perusorganisaatiosta, se pystyi toteuttamaan uutta liiketoimintamallia, joka on nyt avainasemassa Nestlén liiketoimintaportfoliossa.

3. Huolehdi liiketoiminta- ja operatiivisesta mallistasi

Usein yritysten huomio kiinnittyy pelkästään tuotekehitykseen ja uusien tuotteiden ja palveluiden markkinoille tuomiseen. Tätä ei tietysti pidä vähätellä, mutta yhtä tärkeää on huoltaa ja kehittää omaa liiketoimintamallia.

Liian monet yritykset pitävät toimialalla vallitsevaa yleistä liiketoimintamallia vakiona. Monet uudet pelurit kuitenkin valtaavat markkinoita nimenomaan innovatiivisten liiketoimintamallien, eivät niinkään uusien tuotteiden tai palveluiden, kautta. Usein viittaamme Überin tai Applen esimerkkeihin, mutta niitä löytyy myös lähempää. Olkoon Hämeen Laaturemontti sellainen. Heidän arvolupauksensa ”Katto kahdessa päivässä” on mullistamassa pientalojen kattoremonttimarkkinat. Kuka tahansa olisi voinut tehdä sen, mutta Laaturemontti ehti ensin.

Jos ja kun liiketoimintamalli muuttuu, niin sillä on yleensä vaikutuksia myös operatiiviseen malliin. Toiminnan tehostaminen ja jatkuva parantaminen on luonnollista, mutta tässä kohtaa kiinnittäisin huomion siihen, että liiketoimintamalli ja operatiivinen malli ovat linjassa toistensa kanssa.

Jokaisella organisaatiolla on omat vahvuudet ja heikkoudet, mahdollisuudet ja uhkat. Tilanteita ja tekijöitä, jotka vaativat omat toimenpiteensä. Pitämällä nämä kolme perusasiaa kirkkaana mielessä valmiudet selvitä muutoksista ja haasteista ovat kuitenkin selvästi paremmat.

 

Partner Tomas Granvikillä on yli 20 vuoden kokemus yritysjärjestelyistä ja strategian kehittämisestä. Tomas on KPMG:n johtoryhmän jäsen ja vastaa asiakkuuksista.