Yhteistoimintalain uudistamishanke askel oikeaan suuntaan

Yhteistoimintalain uudistamishanke askel oikeaan suuntaan

Vero- ja lakipalvelut

Yleisen suhdannetilanteen hiipuminen on kuluvana syksynä lisännyt yrityksissä yhteistoimintaneuvotteluiden tarvetta. Kun yrityksen henkilöstön lukumäärä on säännöllisesti vähintään 20, työnantaja on velvollinen neuvottelemaan henkilöstön kanssa ennen kuin se vähentää työvoimaa tai tekee yritystoiminnan muutoksiin liittyviä lopullisia päätöksiä. Neuvoessamme asiakasyrityksiämme yhteistoimintaneuvotteluissa olemme huomanneet, että nykyinen yhteistoimintalaki hankaline muotomääräyksineen herättää usein kysymyksiä. Työvoiman käyttöä vähennettäessä esimerkiksi neuvotteluesitys, sen …

Kenelle pörssin kellot soivat?

Kenelle pörssin kellot soivat?

Finanssiala

Minulta on viime aikoina usein kysytty: ”Onko se listautumisikkuna nyt kiinni?”. Taustalla on monesti ajatus, että listautumisikkuna olisi avoin tietyn jakson vain useamman vuoden välein, jolloin taas kaivettaisiin kiireellä naftaliinista listautumisia osaavia investointipankkiireja ja juristeja kuten muutama vuosi sitten. Kieltämättä katsottaessa 20 vuoden jaksoa taaksepäin tällaiseen ajatuksenkulkuun voisi päätyä, mutta nyt tilanne lienee toisin. Yritysten …

Houkuttelisivatko veronkevennykset huippuosaajia Suomeen?

Houkuttelisivatko veronkevennykset huippuosaajia Suomeen?

Vero- ja lakipalvelut

Suomeen pitäisi saada lisää ulkomaisia palkansaajia vaativiin asiantuntijatöihin – näin hallitus on linjannut. Keinoiksi se on ottanut ulkomaisia avainhenkilöitä koskevan lähdeverolain päivittämisen, mutta tämä ei välttämättä yksin riitä. Jotta huippuasiantuntijoita todella saataisiin innostettua maahan, olisi paikallaan lain kokonaisvaltaisempi uudistaminen ja modernisointi. Nykyinen avainhenkilöverotuksen malli koskettaa vain harvoja, vuosina 2017-18 vain yhteensä reilua tuhatta osaajaa. Ulkomaalaiset …

Vuokra-asuntojen riittävä tuotanto turvattava myös uuden taloyhtiölainasääntelyn aikana

Vuokra-asuntojen riittävä tuotanto turvattava myös uuden taloyhtiölainasääntelyn aikana

Kiinteistöt ja rakentaminen

Taloyhtiölainojen veronkiristykset pahentaisivat asuntopulaa Pelkäämme, että kaavailluilla rajoituksilla taloyhtiölainojen lyhennyksiä vastaavien poistojen ja vastikkeiden vähennysoikeuteen olisi tuntuva asuntotuotantoa rajoittava vaikutus, sillä asialla on merkittävä haitallinen taloudellinen vaikutus sijoittajille . Asian juridisen toteutustavan ruotiminen saa helposti liian suuret mittasuhteet. Olennaisempaa olisi keskustella siitä, miten riittävän vuokra-asuntotuotannon edellytykset turvataan. Kaavailtujen veromuutosten jälkeen asuntosijoittaminen ei olisi yhdenvertaisessa asemassa …

The difficult task of staying relevant: A Procurement story

The difficult task of staying relevant: A Procurement story

Neuvontapalvelut

Procurement is, in essence, serving the internal customer. Therefore, to be successful, no procurement organization can survive in isolation. Stakeholders expect high value from procurement – and this is not measured purely in savings. Value may be created by introducing innovations, by gaining superior market knowledge, by managing and developing supplier relationships, by focusing more …

Älykäs automaatio – missä mennään?

Älykäs automaatio – missä mennään?

Yleinen

Intelligent Automation (IA), tai kotoisesti älykäs automaatio, on kattotermi, joka pitää sisällään niin tekoälyn, koneoppimisen kuin ohjelmistorobotiikankin (RPA) sovellukset. Hiljattaiseen KPMG:n State of Intelligent Automation –tutkimukseen haastatelluista yrityksistä reilu kolmannes on näiden teknologioiden pilotointivaiheessa. Yrityksistä, jotka jo hyödyntävät automaatiota, kolmasosa käyttää useampaa kuin yhtä teknologiaa ja yhdistelee esimerkiksi koneoppimista ja botteja. Vain harvat ovat kuitenkaan …

Väärinkäytösten ilmoitusjärjestelmä tulee pakolliseksi EU-maissa

Väärinkäytösten ilmoitusjärjestelmä tulee pakolliseksi EU-maissa

Neuvontapalvelut

Whistleblowing on noussut maailmanpolitiikan valokeilaan viime viikkoina, mutta yritysmaailmassa siitä on puhuttu enenevässä määrin jo ainakin Edward Snowdenista lähtien. EU on tuoreella päätöksellään aivan ajan hermolla: EU:n ministerineuvosto hyväksyi 7. lokakuuta whistleblower-direktiivin, joka tulee voimaan vuonna 2021. Kaikkien vähintään 50 henkilöä työllistävien tai 10 miljoonan euron liikevaihdon yritysten on järjestettävä vaatimukset täyttävä ilmoituslinja ja hallinto …

Maltti on valttia pääomasijoittamisessa

Maltti on valttia pääomasijoittamisessa

Finanssiala

Buyout-rahastot ovat keskimäärin tuottaneet listattuja osakkeita paremmin. Väite pitää paikkaansa silloinkin, kun tuottoja verratessa huomioidaan yhtiöiden eroavaisuudet niiden koossa ja pääomarakenteessa. Ne molemmat vaikuttavat sijoitusten tuottoihin. Tutkimusten valossa näyttää myös siltä, että buyout-rahastojen riskikorjattu tuotto suhteessa pörssi-indeksiin on ollut kasvamaan päin viime vuosina. Tämä havainto lämmittää pääomasijoittamisen parissa työtä tekevien mieltä, mutta onko syytä olla …

Set the direction for your integration program by defining and aligning on the integration principles

Set the direction for your integration program by defining and aligning on the integration principles

Strategy

The integration principles are the key fundamentals that underpin the integration and ensure the alignment of senior management in both the acquirer and the acquired business. However, companies tend to inadequately define the integration principles, change them often, or – even worse stay misaligned. By not establishing a clear set of integration principles, companies cause …

An optimistic attitude may only take you so far

An optimistic attitude may only take you so far

Strategy

Jumping into the unknown I am talking about the kind of over-optimism where one lets their desire for, and faith in, a positive outcome outweigh the statistical chance of it occurring, leading to lousy preparations for a less-than-optimal outcome. Speaking of suboptimal outcomes, have you heard of the Stockdale paradox? It is named after an …

Varaudu ilmastonmuutokseen strategisesti – riskeistä raportointi avuksi

Varaudu ilmastonmuutokseen strategisesti – riskeistä raportointi avuksi

Neuvontapalvelut

Useat yrityksen sidosryhmät odottavat ja vaativat luotettavaa tietoa yrityksen energian kulutuksesta, päästöistä ja ilmastovaikutuksista. Esimerkiksi pääomamarkkinat, omistajat, asiakkaat sekä omat työntekijät odottavat, että yritykset ovat analysoineet ilmastovaikutuksiaan ja raportoivat taloudellisista vaikutuksista. Hyvissä ajoin aloitettu raportoitavan tiedon kerääminen, ennakoiva analytiikka sekä työkalujen systemaattinen kehittäminen ovat avainasemassa onnistuneessa ilmastoraportoinnissa. Olen hiljattain puhunut yritysvastuuverkosto FIBS ry:n ja KPMG:n …

Compliance and why lawyers care about it?

Compliance and why lawyers care about it?

Vero- ja lakipalvelut

Is there a Finnish word for compliance, and what do lawyers have to do with it? This question was posted by a renowned journalist in the context of an interview in Helsingin Sanomat. I offered a compact definition in Finnish, but could not find an appropriate Finnish word. Why not? This may have something to …

Onnistunut digiremontti alkaa kuntotarkastuksella

Onnistunut digiremontti alkaa kuntotarkastuksella

Neuvontapalvelut

Kuvitellaan tilanne, jossa olet ostanut talon ja päättänyt remontoida sen vastaamaan omia tarpeitasi. Olet suunnitellut, että teet työt itse ja tarvittaessa saat pari kaveria apuun talkoohengessä. Kyseessähän on vain kohtuullisen yksinkertainen pintaremontti: kaadat pari kevyttä lastulevyseinää, päällystät lattian ja maalaat seinät. Aloitat työn tietenkin tutustumalla talon piirustuksiin ja olemassa oleviin remonttikuvauksiin. Talo on rakennettu 50-luvulla, …

Who will clean our homes in the future?

Who will clean our homes in the future?

Strategy

Service providers benefit from changing attitudes towards home cleaning Home cleaning services have perhaps been historically associated with stigma. People have taken pride in cleaning their own homes, and using external help may not have been seen as appropriate. However, I believe the situation is changing. Younger generations do not feel the same pride in …

The Finnish proptech cluster, a global testbed for innovation?

The Finnish proptech cluster, a global testbed for innovation?

Kiinteistöt ja rakentaminen

As the birthplace of Nokia and global gaming leader Supercell, Finland is a hub for innovation and a promised land for engineers and coders. Key institutions such as Aalto University and VTT Technical Research Center of Finland Ltd drive R&D and have strong programs that encourage commercialization of innovation. Business Finland, a government-funded organization, promotes …

Strategic foresight and accepting the unexpected

Strategic foresight and accepting the unexpected

Strategy

The ever-changing jigsaw puzzle When putting together the pieces of a jigsaw puzzle, you usually have a picture of the desired end result in front of you. In addition, it is safe to assume that you have all the pieces. However, developing a strategy can be likened to solving a jigsaw puzzle where the bits …

Kaupunki palveluna - Ahmed ja Jenna

Kaupunki palveluna - Ahmed ja Jenna

Julkishallinnon palvelut

Aamupalan jälkeen Ahmed hyppää kotioveltaan robottiautoon, joka kuljettaa asukkaita sekä työssäkäyviä kaupungin eri toimi- ja palvelupisteiden välillä. Kotityöpäivien lomassa Ahmed nauttii toimistolla käymisestä ja työkavereiden tapaamisesta muutenkin kuin virtuaalikokouksissa. Sähköllä käyvä robottibussi kulkee rantaraitin tuntumassa ja Ahmed käynnistää työt kämmentietokoneella. Samaan aikaan Jenna syö aamupalaa tyttöjen kanssa rauhassa kotona. Tänään on kotikoulupäivä, opettaja saapuu avattaren …

Miltä digitalisaatio näyttää?

Miltä digitalisaatio näyttää?

Tietoturvapalvelut

Yksinkertaistaen voitaneen puhua organisaatioiden läpitunkevasta muutoksesta, jossa digitaaliset ratkaisut ja osaaminen kietoutuvat erottamattomaksi osaksi yrityksen toimintaa ja kilpailukykyä, toimialasta riippumatta. Puhuttaessa näin laaja-alaisista vaikutuksista organisaatioon, ei ole mielekästä ajatella sitä kertaluontoisena harjoituksena vaan pikemminkin pidemmän aikavälin matkana, jossa tarvittavat toimenpiteet ja painopisteet ovat jäsennelty etenemissuunnitelmaksi sopivin vaiheistuksin. Vaiheittain, koska tarpeet ja liiketoimintaympäristö tyypillisesti muuttuvat matkan …

Yritysvastuulaki - Pakollinen paha vai kauan kaivattu reilu peli?

Yritysvastuulaki - Pakollinen paha vai kauan kaivattu reilu peli?

Neuvontapalvelut

Yritysvastuulain keskiössä ovat ihmisoikeudet. Ihmisoikeuksia koskeva huolellisuusvelvoite on määritelty YK:n yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevissa ohjaavissa periaatteissa, joihin Suomi on sitoutunut. Tämä velvoite tarkoittaa käytännössä yrityksille sitä, että niiden tulee tuntea toimintansa kielteiset ihmisoikeusvaikutukset ja niillä täytyy olla asianmukaiset prosessit näiden vaikutusten välttämiseksi ja vähentämiseksi. YK:n julistus on kuitenkin vain moraalisesti velvoittava, ei oikeudellisesti sitova. Yritysvastuulaissa …

Pilvipalveluita vastaan ei voi eikä kannata taistella

Pilvipalveluita vastaan ei voi eikä kannata taistella

Tietoturvapalvelut

Pilven salakäyttö on yleistä Yksi pilvipalveluiden merkittävimmistä edusta on käyttöönoton helppous, josta toki seuraa helposti myös ongelmia. Organisaation osat tai yksittäiset ihmiset saattavat hankkia pilvipalveluita parhaaksi katsomiinsa tarpeisiin ja lisätä tietoja, jotka näkevät osaltansa tärkeimmiksi. Riskienhallinnan, tietosuojan ja IT -ratkaisujen yhtenäisyyden kannalta tämä saattaa olla merkittävä ongelma. Meillä KPMG:llä on ollut paljon toimeksiantoja, joissa olemme …

Digitalisaatio – kypsyyden arviointi

Digitalisaatio – kypsyyden arviointi

Tietoturvapalvelut

Digitalisaation asettamat vaatimukset Yrityksellä on oltava selkeät toimintatavat sekä vastuunjaot, jotta projektit saadaan vietyä kokeiluvaiheesta tuotantovaiheeseen. Ilman selkeitä tavoitteita ja suuntaviivoja yrityksen projektit muodostavat pirstaleisen kokonaisuuden eri hankkeista, joiden tuomat hyödyt ovat piilossa tai tunnistamattomia. Digistrategian tulee olla linjassa yrityksen liiketoimintastrategian kanssa ja kommunikoitu yrityksen sisäisesti. Selkeä tavoite ohjaa yritystä ja sen organisaatioita keskittymään olennaisiin …

Turvallista matkaa - liikennepalvelulaki vaatii kunnissa rohkeaa ongelmanratkaisua

Turvallista matkaa - liikennepalvelulaki vaatii kunnissa rohkeaa ongelmanratkaisua

Vero- ja lakipalvelut

Kunnissa on luovuttu taksikiintiöistä, asemapaikkavaatimuksista ja päivystys- sekä ajovelvoitteista, ja kilpailu on vapautunut, kun uusi laki liikenteen palveluista tuli heinäkuussa 2018 voimaan. Lain takia kunnat ja kuntayhtymät ovat joutuneet kilpailuttamaan sopimusjärjestelyitään uudelleen. Myös välitystoiminnan järjestämistapoja on uudistettu. Vanhojen toimintamallien purkaminen on osoittautunut paikoin oletettua haastavammaksi. Kuntien ja kuntayhtymien kannalta ratkaisevaa on, kuinka muuttuneet kilpailuolosuhteet hyödynnetään …

Getting ready to Exit

Getting ready to Exit

Neuvontapalvelut

Some of these topics will be showcased along with recent success stories at the Arctic15 Exits track powered by KPMG on 6th June at the Cable Factory, Helsinki. At KPMG, we continue to see companies who under-prepare in advance of a transaction, leaving value on the table or opening themselves up to price chips during …

Define strategic options and act on them to capitalize on market volatility

Define strategic options and act on them to capitalize on market volatility

Strategy

Increased signs of slowdown in the global economy – unsustainable business models are exposed if the global economy slows down What Buffet meant is that, when the markets are up, most companies look good and companies with even flawed business models may temporarily show decent profits. However, when business conditions worsen, it becomes easy to …

Ympäristöoikeus asettaa rajoja ja antaa mahdollisuuksia

Ympäristöoikeus asettaa rajoja ja antaa mahdollisuuksia

Julkishallinnon palvelut

Ilmastonmuutos, kestävä kehitys, kiertotalous, ympäristöoikeus ja ympäristöasiat puhuttavat globaalisti ja vaikuttavat sekä talouteen että politiikkaan. EU:n politiikan tavoitteena on suojella ympäristöä, minimoida terveys- ja ilmastoriskejä ja ylläpitää luonnon monimuotoisuutta. Euroopan unioni edistää innovatiivista vihreää teollisuutta ja pyrkii turvaamaan puhtaan ja kohtuuhintaisen energian tarjonnan. EU:n erittäin tiukka ympäristölainsäädäntö tarkoittaa myös laajaa kansallista lainsäädäntöä, johon Suomessa toimivien …

 Julkisen sektorin syytä valmistautua tiedonhallintalakiin

Julkisen sektorin syytä valmistautua tiedonhallintalakiin

Julkishallinnon palvelut

Uuden tiedonhallintalain tavoitteena on muun muassa varmistaa viranomaisten tietoaineistojen yhdenmukainen ja laadukas hallinta sekä tietoturvallinen käsittely. Laki myös pyrkii mahdollistamaan viranomaisten tietoaineistojen tehokkaan hyödyntämisen ja edistämään tietojärjestelmien ja tietovarantojen yhteentoimivuutta. Lakia sovelletaan tiedonhallintaan ja tietojärjestelmien käyttöön, kun viranomaiset käsittelevät tietoaineistoja. Laissa tarkoitettuja tiedonhallintayksiköitä ovat muun muassa kunnat ja kuntayhtymät ja valtion virastot ja laitokset. Velvoitteet …

Popcorn passion: an anecdote of the hidden costs behind convenience

Popcorn passion: an anecdote of the hidden costs behind convenience

Strategy

Your favourite food, delivered home with just a few swipes on your phone, is dangerously easy compared to putting in the effort to cook something yourself – even though you know it’ll be more expensive and probably unhealthier to order in. Similarly, the coffee pod machine works with just a push of the button, compared …

Sote-uudistus vol. 5: Minkä suunnan uusi hallitus ottaa?

Sote-uudistus vol. 5: Minkä suunnan uusi hallitus ottaa?

Julkishallinnon palvelut

Parin viikon takaisten eduskuntavaalien polarisoitunut tulos johtaa myös soten kannalta mielenkiintoisiin hallitusneuvotteluihin. Suuressa osassa vaaliohjelmia oli esitetty tarve kuntia suuremmista sote-palveluiden järjestäjistä. Valtaosa puolueista esittää myös jonkinasteista valinnanvapautta esimerkiksi nykyistä palvelusetelijärjestelmää muokkaamalla. Perustuslakivaliokunta saattaa jälleen olla vaa’ankieliasemassa, sillä perustuslaki asettaa tiukat reunaehdot esimerkiksi kuntien rinnalle mahdollisesti muodostettavien itsemääräämisalueiden koolle. Tämä saattaa aiheuttaa hankaluuksia mallissa, jossa …

Laadukkaat tuottajaohjauksen työkalut kehittävät toimintaa

Laadukkaat tuottajaohjauksen työkalut kehittävät toimintaa

Julkishallinnon palvelut

Onnistunut tuottajaohjaus on monen osatekijän summa. Aluksi on asetettava tuottajaohjauksen tavoitteet ja mittarit. Avainasemassa tavoitteiden ja mittareiden määrittelyssä ovat palveluntuottajat, joiden tiedot ja osaaminen tuovat realismia tuottajaohjauskäytäntöjen suunnitteluun. Yleensä palveluntuottajan kannalta toimiva malli on myös tilaajalle paras. Laatupoikkeamiin kiinni nopeasti Tuottajaohjaus on otettava keskeiseksi osaksi sopimuksia muun muassa palveluntuottajan raportointivelvollisuuksia, kannustimia ja sanktiointia koskevissa ehdoissa. …

Tehokas CIAM - Kuinka saat teknologiaratkaisustasi arvoa yrityksen imagolle?

Tehokas CIAM - Kuinka saat teknologiaratkaisustasi arvoa yrityksen imagolle?

Neuvontapalvelut

Asiakkaiden kulutustottumukset ovat digitaalisen vallankumouksen myötä muuttuneet valtavasti. Käytämme jatkuvasti eri palveluita erilaisten alustojen sekä laitteiden avulla, ja olemme tavoitettavissa käytännössä 24/7. Digitalisoitumisen myötä asiakkaiden valitsemat yritykset eivät rajoitu enää fyysisesti lähellä sijaitseviin palveluihin, vaan valinnanvaraa on maailmanlaajuisesti. Tästä johtuen yritysten tarjoamat palvelut eivät voi olla kokonaisuudessaan sidottuja paikallisiin toimistoaikoihin. Palvelun saatavuuteen ja toiminnallisuuteen liittyvät …

Tehokas CIAM - Kuinka opit tuntemaan asiakkaasi?

Tehokas CIAM - Kuinka opit tuntemaan asiakkaasi?

Neuvontapalvelut

Asiakasrajapintaan suunnitellut identiteetin- ja pääsynhallinnan (CIAM) järjestelmät mahdollistavat yritysten liiketoiminta- ja markkinointinäkökulmien yhdistämisen osaksi asiakassuhdetoimintaa. Hyvin suunnittelut asiakkaan ja yrityksen tarpeita tyydyttävät palvelut tuottavat lisäarvoa, jolla on kilpailluilla markkinapaikoilla merkitystä yrityksen imagon rakentamisessa. Palvelukokemuksella kilpailun kärkeen Hyvä asiakaskokemus on digitaalisen identiteetinhallinnan ydintä. Yritysten toiminnan kannalta on olennaista, että loppukäyttäjä kokee käyttämänsä palvelut toimiviksi ja käyttötarpeitaan …

Julkishallinnon palvelut

Meillä on ajatus, kerta kaikkiaan ”huikee idis”, miten ongelman voi ratkaista. Uusi innovaatio on vain tekemistä vaille valmis. Tarvitaan siis kehittämishanke, mutta miten se pitäisi toteuttaa? Hankkeiden ulkoisista arvioinneista, kehittämisohjelmien koordinaattorin tehtävistä ja innovaatiotyön tukemisesta tekemämme havainnot päätyvät usein samoihin johtopäätöksiin: hankkeet vastaavat aitoihin tarpeisiin ja innovaatiotyö voi parhaimmillaan tuottaa uusia ratkaisuja ongelmiin, mutta projektityön …

Erikoistumisella tuottoihin kiinni

Erikoistumisella tuottoihin kiinni

Finanssiala

Lisää lisäarvoa operatiivisilla tehostamistoimilla Kilpailun alati kiristyessä erikoistuminen tulee nousemaan entistä tärkeämpään rooliin, sillä geneerinen lähestyminen ei todennäköisesti enää jatkossa tule riittämään historiallisten tuottotasojen aikaan saamiseksi. Viime vuosien aikana pääomasijoitusrahastot ovat päässeet nauttimaan alhaisesta korkokannasta ja ennen kaikkea kasvavista yhtiöiden arvostustasoista. Keskimääräisten arvostuskertoimien kasvaminen ennätystasoille yhdessä pääomarakenteen optimoinnin kanssa on johtanut erinomaisiin tuottoihin myös tilanteissa, …

The Finnish railway sector is changing direction – but what exactly lies ahead?

The Finnish railway sector is changing direction – but what exactly lies ahead?

Strategy

During the next decade, the Finnish railway sector will undergo drastic change as the monopoly of VR, the Finnish state-owned railway operator, is dismantled in stages. The first part to be put out for tender will be the Helsinki metropolitan region’s commuter train service, and this will be followed later by the remaining commuter train …

The renewable energy market – high growth figures in the battle against climate change

The renewable energy market – high growth figures in the battle against climate change

Neuvontapalvelut

Since 2013 KPMG Finland has been managing EEP Africa (Energy and Environment Partnership), which is a multi-donor trust fund operating in 15 Southern and Eastern African countries, and currently hosted by the Nordic Development Fund. EEP Africa finances early-stage, innovative clean energy companies for project implementation, business development support and investment facilitation. KPMG’s International Development …

Smart Islands – hållbarhet i skärgården

Smart Islands – hållbarhet i skärgården

Julkishallinnon palvelut

I den Åländska skärgården arbetar man starkt med FN:s 17 hållbarhetsmål (SDG:s) men också i Finlands övriga skärgård har trenden synats till redan en längre tid. Det som kännetecknar skärgårdens öar är att deras separation från fastlandet men samtidiga beroende av förbindelse till det. Med denna förbindelse kommer dock vissa specifika utmaningar gällande hållbarhet, framförallt …

Gender equality is key for sustainable growth

Gender equality is key for sustainable growth

Yleinen

Today we celebrate progress towards a world where women have equal rights and opportunities in all spheres of life. In Finland it can be easy to take for granted the prominent role that women play in business and society. According to the World Economic Forum, Finland and other Nordic countries make up four of the …

Arvioinnilla fiksumpaa päätöksentekoa kaupungeissa ja kunnissa

Arvioinnilla fiksumpaa päätöksentekoa kaupungeissa ja kunnissa

Julkishallinnon palvelut

Monessa kunnassa arvioinnit näyttäytyvät vielä vahvasti tilivelvollisuutta korostavana toimintona, josta vastaa yksinomaan kunnan tarkastuslautakunta. Arviointiosaamisen ja arviointityön merkityksen sisäistämisen ja jatkuvan parantamisen tavoitteen tulisi kuitenkin olla sisäänrakennettuna kaikissa kehittämisestä vastaavissa toiminnoissa. Puhummekin siis pitkälti kuntien arviointikulttuurin lisäämisestä niin strategisella kuin operatiivisella tasolla. Strategisella tasolla kaivataan selkeitä tavoitteita ja tiedolla johtamisen kehittämistä Toimintaympäristön muutokset ja uudet …

Forget about the data – start with the analysis!

Forget about the data – start with the analysis!

Strategy

The main question I often hear that companies have a lot of data that is not used or analysed, and many times that is true. However, I also come across companies that believe they are collecting data to help them answer a specific question. But when they start analysing it, they realize either that the …

Robotit osana toimistovallankumousta

Robotit osana toimistovallankumousta

Neuvontapalvelut

Ensimmäiset askeleet ohjelmistorobotiikassa ottaneet ovat saaneet konkreettisia hyötylukuja robottien tehostavista vaikutuksista. Hyvät kokemukset ovat kiihdyttäneet hypetystä. Suomalaiselle, prosesseja rakastavalle insinöörikansalle robotit ovat täydellinen tehostuskumppani. Osalle robotit ovat jo arkipäivää ja katseet ovat kehittyneemmässä automaatiossa. Robottien voidaankin ajatella olevan ensimmäinen aalto toimistojen vallankumouksessa. Robottien käyttöönotto on helppoa – mutta riskit muuttuvat Monenlaiset riskit kuuluvat olennaisena osana …

Big Data ja juridiikka – mitä ottaa huomioon?

Big Data ja juridiikka – mitä ottaa huomioon?

Vero- ja lakipalvelut

Big Datan hyödyntämiseen liittyy useita juridisia seikkoja, jotka organisaation on syytä ottaa huomioon. Tässä kirjoituksessa käsittelen kilpailuoikeudellisia, sopimusoikeudellisia ja tietosuojaa koskevia normeja suhteessa Big Datan hyödyntämiseen. Voidaanko organisaatio velvoittaa jakamaan dataansa kilpailijoilleen? Kun datan merkitys organisaatioille on huomattava, herää kysymys siitä, miten datan kerääntyminen organisaatioille vaikuttaa kilpailutilanteeseen. Kysymykseen saattaa tulla tilanteita, joissa organisaation intresseissä ei …

Digitaalisen muutoshankkeen toteuttaminen - kohti ääretöntä ja sen yli

Digitaalisen muutoshankkeen toteuttaminen - kohti ääretöntä ja sen yli

Yleinen

Tämän luonteinen tapahtumaketju on kuitenkin mielestäni hieman ongelmallinen. Erityisen vakavaksi ongelmaksi se muotoutuu varsinkin digitalisaation muutoshankkeissa. Näissä digitransformaatiopuuhissa vakavuus pompsahtaa suorastaan omalle levelilleen. Mietitkö nyt miksi? Siksi, että kukaan ei ole yksin vienyt muutoshanketta onnistuneesti maaliin. Digitaalinen transformaatioprojekti on useimmiten ensisilmäyksellä kaaoksenomainen kasa biteistä viritettyä purkkaliimaa, jonka ratkaisijaksi hartaasti toivotaan luottokonsultista MacGyverin tapaan yhden ihmisen …

Increased operational complexity is eating up company efficiency

Increased operational complexity is eating up company efficiency

Strategy

Increased operational complexity – where does it come from? Operational complexity is a result of internal and external factors impacting company’s ways to manage operations to produce products and services. Complexity can stem from the following, for example: Product life cycles are becoming shorter and companies need to launch new products at a faster pace. …

Sisäänrakennettua ja oletusarvoista IoT-tietosuojaa suostumusten hallinnalla

Sisäänrakennettua ja oletusarvoista IoT-tietosuojaa suostumusten hallinnalla

Tietoturvapalvelut

Tietoturva on ollut laajalti esillä IoT:n ympärillä käytävässä keskustelussa. Laitteiden autentikointiratkaisuja ja datan siirron salausmenetelmiä vähemmälle huomiolle ovat jääneet tietosuojavaatimukset, jotka koskevat IoT-laitteita aivan yhtä paljon kuin muitakin henkilötietoja tallentavia ja käsitteleviä digitaalisia tai analogisia tietojärjestelmiä. Tietoturvaratkaisuilla voidaan estää luvaton pääsy henkilötietoihin, mutta ne eivät ota kantaa siihen mitä henkilötietoa IoT-laitteet keräävät, kuinka paljon ja …

Ketteryyden skaalaaminen suureen ja käynnissä olevaan julkiseen hankkeeseen

Ketteryyden skaalaaminen suureen ja käynnissä olevaan julkiseen hankkeeseen

Neuvontapalvelut

Tulin mukaan huhtikuussa, kun TE-Digi -hanke oli päättänyt lähteä ottamaan SAFe:a käyttöön. Organisaatiolla oli palava tarve tietää lisää mitä skaalautuva ketterä kehitys on ja miten sillä saadaan hyötyjä suuren hankkeen toteutukseen. Alkuun keskustelimme muutamassa palaverissa mm. siitä, miten muutos aloitetaan. Kesäkuussa koulutin 24 johtajaa, tuoteasiantuntijaa, projektipäällikköä, palvelupäällikköä ja arkkitehtia Leading SAFeen, jotta saisimme yhteisen kielen …

Hur smart är din hemstad?

Hur smart är din hemstad?

Julkishallinnon palvelut

I dagens värld där förändring sker i snabb takt och där IT, digitala innovationer, hållbarhet och välfärd står i centrum har konceptet Smart city vuxit fram. Egentligen handlar det inte bara om städer utan det kan även vara smart islands, smart countries och smart networks. Smart city beskriver städers innovativa utveckling genom användning av informations- …

Public to private — takaisin yksityiseen omistukseen

Public to private — takaisin yksityiseen omistukseen

Neuvontapalvelut

Julkinen ostotarjous ylittää tyypillisesti pörssikurssin useilla kymmenillä prosenteilla. Tästä syystä ostotarjoukset luonnollisesti kiinnostavat omistajia, mutta harvempi tulee miettineeksi kuinka on mahdollista, että esimerkiksi pääomasijoittajan kannattaa ostaa yhtiö pois pörssistä markkinahintaa merkittävästi korkeampaan hintaan kun sen samalla täytyy pitää kiinni omille sijoittajilleen lupaamastaan tuottotavoitteesta? Eli 20—40 prosentin preemion päälle sen tulisi vielä kyetä tekemään vastaavan verran …

Uudistuva työaikalaki – laiha lohtu joustotyöajasta

Uudistuva työaikalaki – laiha lohtu joustotyöajasta

Vero- ja lakipalvelut

Lohdutuspalkintona joustotyöaika Työaikalain soveltamisalan laajentumisen vastapainoksi hallitus esitteli uutena työaikamuotona joustotyöajan, jossa työntekijä saa itsenäisesti päättää vähintään puolesta työaikansa sijoittelusta ja työntekopaikastaan. Joustotyöaika soveltuu erityisesti ylempien toimihenkilöiden tekemään asiantuntija- ja tietotyöhön, jossa työhön käytettyä aikaa lähtökohtaisesti seurataan, mutta työnantaja ja työntekijä sopivat siitä, että työn tekeminen voi pääasiassa ajoittua ja sijoittua työntekijän määräämällä tavalla. Työajan …

Customer needs in future mobility services

Customer needs in future mobility services

Neuvontapalvelut

Time – the ultimate scarce resource “Time is money”, is a familiar maxim dating back to the ancient Greek orator, Antiphon. But even if money is no obstacle, our time is ultimately limited and, typically, we’d like to be able to choose how we use it. Mobile phones and hands-free devices have already increased our …

Turvallisesti pilveen – Pilvipalveluiden turvallisuudesta

Turvallisesti pilveen – Pilvipalveluiden turvallisuudesta

Tietoturvapalvelut

Viimeisen kahden vuoden aikana pilvipalvelut ovat yleistyneet huomattavaa vauhtia ja niiden käytöllä haetaan monenlaisia hyötyjä. Yhtenä tärkeimmistä hyödyistä ovat parempi käyttäjäkokemus ja uusien digitaalisten palveluiden ja ratkaisuiden mahdollistaminen. Esimerkiksi Wärtsilä kertoo hyötyjen liittyvän tehokkuuteen, turvallisuuteen ja uusien työnteon mallien mahdollistamiseen. Monet kuitenkin vielä epäilevät pilvipalveluiden turvallisuutta. Suurelta osin aivan turhaan, sillä isossa osassa tapauksista organisaation …

Näe pintaa syvemmälle - Kestävän kehityksen auditoinnit osana riskijohtamista

Näe pintaa syvemmälle - Kestävän kehityksen auditoinnit osana riskijohtamista

Neuvontapalvelut

Kokonaisvaltaista salapoliisityötä Vastuullisuusauditointimme kattavat viisi eri osa-aluetta: ihmisoikeudet, työoikeudet, työturvallisuus, ympäristö ja hallinnointitavat. Jokainen aihe käydään kokonaisvaltaisesti läpi kiertämällä auditoitava alue tarkasti, tekemällä dokumentaatiotarkastus sekä haastattelemalla auditoitavan toimipaikan johtoa ja 5-10 % työntekijöistä, kattaen erilaiset työntekijäprofiilit. Auditoidessani kohteita esimerkiksi Indonesiassa, Kiinassa ja Malesiassa olen huomannut, kuinka tärkeitä kaikki auditoinnin osa-alueet ovat. Yhtäkään teemaa tai toteutustapaa …

Big data doesn’t solve the biases in our thinking

Big data doesn’t solve the biases in our thinking

Strategy

Young Israeli psychologist Daniel Kahneman noticed in the early phase of his career that the recruitment process in the Israeli military was based on the recruiter’s intuition. He quickly discovered that the recruiters’ views did not add any value to the process. Actually, the professional recruiters often did worse than simple statistical rules would have …

Turvaa ja hallinnoi korotetut käyttäjätunnukset PAM-työkalulla

Turvaa ja hallinnoi korotetut käyttäjätunnukset PAM-työkalulla

Neuvontapalvelut

Salasanaholveista istuntojen videotallentamiseen Korotettujen käyttäjätunnusten hallintajärjestelmiä, PAM-työkaluja, on tarjolla iso joukko vaihtelevin ominaisuuksin. Ratkaisut alkavat salasanaholveista, joista oikeutetut käyttäjät voivat kuitata korotettuja käyttöoikeuksia omaavan tilin salasanan itselleen ulos. Salasanaholvit usein myös huolehtivat automaattisesti salasanojen säännöllisestä vaihtamisesta. Kehittyneemmissä ratkaisuissa pelkän salasanaholvin lisäksi PAM-työkalu huolehtii myös esimerkiksi organisaatiolla käytössä olevien korotettujen käyttäjätunnusten automaattisesta skannaamisesta ja löytämisestä sekä …

Hallitsemattomista korotetuista käyttöoikeuksista hallitsemattomia korotettuja kyberturvallisuusriskejä

Hallitsemattomista korotetuista käyttöoikeuksista hallitsemattomia korotettuja kyberturvallisuusriskejä

Neuvontapalvelut

Vaaralliseksi tilanteen tekee, se, että pääkäyttäjätunnusten päätyminen hyökkääjän käsiin tapahtuu usein aivan liian helposti korotettujen käyttöoikeuksien hallinnassa olevien merkittävien puutteiden vuoksi. Kaksiosaisen blogisarjan ensimmäisessä osassa perehdymme korotettuihin käyttöoikeuksiin liittyviin riskeihin ja niiden hallinnan tyypillisimpiin ongelmakohtiin. Rahat ja maine pelissä Korotetuiksi käyttöoikeuksiksi nimensä mukaisesti luokitellaan kaikki käyttöoikeudet, jotka tarjoavat peruskäyttäjää laajemmat oikeudet kyseessä olevaan järjestelmään tai …

City Solutions Networks – passionate actors for better everyday life in cities

City Solutions Networks – passionate actors for better everyday life in cities

Julkishallinnon palvelut

In all continents behind the competition there is a huge eagerness to get smarter and greener – with a respect to the sustainable city goals. In the background of all the rankings in “the best of everything -themes” there are people and networks with passion for developing smooth everyday city life for citizens and daily …

Ukrainan liiketoiminnassa positiivista virettä

Ukrainan liiketoiminnassa positiivista virettä

Finanssiala

Ukrainaa koskevassa uutisoinnissa huomiotta jää se, että useat länsitaustaiset yhtiöt kokevat liiketoimintaympäristön parantuneen viime vuonna ja uskovat tilanteen paranevan myös lähitulevaisuudessa. Tunnelman kohentuminen näkyy myös firmojen tuloksissa ja budjetoinnissa. Valuutan vakautuminen riemastuttaa yrityksiä Ukrainan rahayksikön, hryvnian, heilahtelu euroon nähden on pienentynyt, ja viime aikoina paikallisvaluutta on jopa hieman vahvistunut. Rahansiirrot ulkomaille toimivat, eikä valuuttakontrolli tuota …

Rewriting your business future starts with challenging your current strengths

Rewriting your business future starts with challenging your current strengths

Strategy

The private Amos Andersson art museum focusing on traditional Finnish art exhibitions, rewrote its future exactly five years ago when, in September 2013, the Konstamsfundet Trust running the gallery decided to build an entirely new meeting place for contemporary art, film and urban culture, with unique architecture, exhibition spaces and workshops above and below ground …

IFRS 17 ja korot

IFRS 17 ja korot

Finanssiala

Matalan koron aika vakuutusyhtiöille Aloitin oman työurani vakuutusalalla syksyllä 2008, kymmenen vuotta sitten. Samaan aikaan amerikkalainen investointipankki Lehman Brothers ajautui konkurssiin. Matalien korkojen ajan, jota nyt vuonna 2018 elämme, voi nähdä osittain finanssikriisin perintönä. Keskuspankkien massiiviset toimet pelastivat tuolloin pahemmalta, mutta elvytys on tavallaan jäänyt päälle. Monet maat saavat ilmaista lainaa EKP:sta. Vakuutusyhtiölle erittäin matalat …

Kuuma, kuumempi, private equity

Kuuma, kuumempi, private equity

Neuvontapalvelut

Kasvun taustalla Euroopassa ovat Iso-Britannia ja Ranska, mutta myös Pohjoismaissa PE-sektorin volyymi kasvaa ja sijoitusten koko suurenee trendinomaisesti. Kasvu näyttää tosin johtuvan erityisesti buy-out -markkinoiden hurjasta vireestä — vähemmän kasvu- ja early stage  -segmenteistä. Aikaisemman vaiheen sijoituksissa on havaittavissa sijoittajien kiinnostuksen painottumista oman segmenttinsä sisällä myöhäisemmän vaiheen yhtiöihin ja suurempiin sijoituskokoihin. Lisäksi yritysten innostus hakea …

Uusi nollasopimuslainsäädäntö – hitti vai huti?

Uusi nollasopimuslainsäädäntö – hitti vai huti?

Vero- ja lakipalvelut

Uudet säännöt vähensivät joustoa ja lisäsivät hallinnollista taakkaa Nollasopimusten käyttöä ei aiemmin säännelty ja siksi ne toivatkin paljon kaivattua joustoa muuten niin jäykästi säännellyille työmarkkinoille. Lakimuutoksen myötä vaihtelevasta työajasta ei saa työnantajan aloitteesta sopia, jos sopimuksella katettava työnantajan työvoimatarve on kiinteä. Toisin sanoen, vaihtelevaa työaikaa koskevaan ehtoon sisältyvää vähimmäistyöaikaa ei saa työnantajan aloitteesta sopia pienemmäksi …

Vero- ja lakipalvelut

Hallitus julkaisi keskiviikkona 26.3.2014 kehysriihipäätökset uusista välittömistä sopeutustoimenpiteistä, menosopeutuksista ja panostuksista kasvun tukemiseen. Nämä päätökset ja linjaukset tarkoittavat pääasiassa veronkiristyksiä. Verotus kiristyy Hallituksen kehysriihen linjaukset kiristävät monin tavoin kansalaisten verotusta. Vuonna 2015 ansiotuloverotusta kiristetään jättämällä ansiotaso- ja inflaatiotarkistukset tekemättä. Näiden toimien myötä valtion kassaan kilahtaa lisää verotuottoja noin 155 miljoonalla eurolla. Pienituloisten verotusta kevennetään 100 …

”Kaiken viisauden alku on tosiasiain tunnustaminen”

Neuvontapalvelut

Tästä tuli mieleeni eräs tapaus, jossa asiakasyritykseni, monen muun yrityksen tavoin, tavoitteli kannattavaa kasvua. Itse asiassa heidän mielestään kannattava kasvu oli kiteytettynä heidän strategiansa. Joopa joo, ihan hyvä, eikö vaan? Pohdimme heidän kanssaan tätä haastetta eri näkökulmista. Kysymyksiä heräsi. Mistä kasvua voisi hakea? Onko yritys kilpailukykyinen? Miten kannattavaa toiminta oikeasti on? Erilaisten raporttien valossa yrityksellä …

A still growing, but more complex China

Neuvontapalvelut

China has been a must-be investment location for many Finnish companies due to its massive growth and low cost opportunities in past three decades. However, the growth rate is reaching a more sustainable level (7,3% in Q3 2014), owing to government´s intention to redefine the growth model and economic structures. The rapid change in business …