Tekeekö kasvu autuaaksi?

Tavoitteenamme on kasvu. Saan usein tämän vastaukseksi, kun kysyn yritysten edustajilta tavoitteista. Sama julistus tulee monesti vastaan, kun tutustun eri yritysten esittelyihin ja viestintään.

Tavoitteessa sinänsä ei ole mitään moitittavaa mikäli sille osataan antaa selkeät perustelut, ja tarkentaa, millä tavalla kasvua haetaan. Kuitenkin liian harvoin on näin.

Kasvutavoitteesta on tullut ajan myötä monelle yritykselle itsetarkoitus. Kasvetaan, koska se kuuluu asiaan ja niin tekevät kilpailijatkin. Päinvastaista ei voi edes kuvitella. Kasvutavoite muodostuu yrityksissä ongelmalliseksi silloin, kun sen merkityksellisyys toteuttavalle organisaatiolle häviää. Miksi pitää kasvaa, ja millä tavalla?

Keskeistä yrityksille on niiden elinkelpoisuus

Vain kilpailukykyinen ja kannattava yritys on pidemmän päälle elinkelpoinen. Kannattavuuden peruskaava on se, jossa tuloista vähennetään kustannukset ja tämä tulos jaetaan liiketoimintaan sidotulla pääomalla. Tämä kaava koskee kaikkia yrityksiä, niin globaaleja suuryrityksiä kuin itsenäisiä yrittäjiä. Tuloja saamme, kun asiakkaamme ostavat tuotteitamme tai palveluitamme. Tämä edellyttää tietysti  sitä, että tuotteemme ovat laadultaan ja ominaisuuksiltaan asiakkaan hyväksymiä ja haluamia, hinta on kohdallaan ja kumppaneina olemme luotettavia.

Kustannuksia syntyy meille tuotteiden ja palveluiden tuottamisesta, markkinoinnista ja hallinnosta jne. Toiminta edellyttää pääomapanostusta, jolla toimintaa rahoitetaan. Mitä vähemmällä selvitään, sen parempi. Samoilla markkinoilla toimii myös kilpailijamme. Kilpailukykyämme mitataankin sillä, miten hyvin onnistumme kääntämään kaupat omaksi eduksemme.

Yrityksesi voi kukoistaa jo paremmin, jos huolehdit seuraavista menestyksen peruspilareista:

  • Pidät jatkuvasti huolta yrityksesi kilpailukyvystä ja kannattavuudesta
  • Kannattavuuden peruskaava toimii
  • Valitset huolella ne kilpailut, mihin osallistutaan ja mihin ei osallistuta
  • Teet tavoitteista merkityksellisiä, joihin organisaation on helppo sitoutua .

Menestyksen tuloksena on useimmiten yrityksen kannattava kasvu.

Kasvun ei pidä olla kuitenkaan yrityksille itseisarvo. Oleellista on se, miten uusiudut sekä ylläpidät kilpailukykyä ja kannattavuutta. Sama pätee myös julkiseen sektoriin.

Tämä on syytä muistaa kevään strategiakierroksilla.

Kim LehtoDirector Kim Lehto toimii KPMG:n Neuvontapalveluiden strategia-ryhmän johtajana ja vastaa myös teollisuus-toimialaryhmän toiminnasta.