Näpertelystä kannattavaan vastuullisuuteen

Paljon työtä – vähän tulosta. Liian suuri osa yritysvastuutyöstä kohdistuu tuloksenteon ja kilpailukyvyn kannalta vähämerkityksellisiin asioihin. Moni johtaja pähkäilee, miten hän saisi yritysvastuupanostukset näkymään viivan alla.

Yritysvastuun pitäisi auttaa hyödyntämään uusia rahoitusratkaisuja, hallitsemaan riskejä, tukemaan tuotekehitystä sekä ennen kaikkea lisäämään myyntiä. Myös investointeja pitäisi pystyä kohdentamaan tehokkaammin, yritysjärjestelyissä tulisi arvioida ympäristövastuita, uusia markkinoita pitäisi avata sekä brändiä olisi vahvistettava. Onko tämä liian iso pala purtavaksi?

Ei, kunhan integroit yritysvastuustrategian paremmin liiketoimintastrategiaan.

Miten siirryt näpertelystä tositoimiin

1. Tiedä, mitä haluat

Sisällytä vastuullisuusnäkökohdat systemaattisesti liiketoimintastrategiaan. Määrittele, mitä haluat saavuttaa, milloin, ja miten aiot mitata etenemistä kohti tavoitetta. Haluatko, että vastuullisuus näkyy uutena liiketoimintana, myyntivolyymissä, kustannusten säästöinä, markkinaosuudessa, yrityskuvan vahvistumisena vai parempina sidosryhmäsuhteina?

2. Ota riskit haltuun

Yritysvastuukupru saattaa tuhota vuosien työn ja nakertaa yrityksen uskottavuutta. Jos yksi elintarvike sisältää muuta, kuin mitä paketissa lukee, mitä löytyykään toimittajan muista tuotteista? Tunnista riskit, arvioi niiden hinta ja todennäköisyys, sekä toteuta tarvittavat riskienhallintatoimenpiteet.

3. Hae uutta potkua vastuullisuudesta

Vastuullisuuden megatrendeihin, kuten ilmastonmuutokseen ja väestökasvuun, liittyy sekä mahdollisuuksia että riskejä. Tuhannen taalan paikka on niillä, jotka pystyvät tarjoamaan toimivia ratkaisuja näihin haasteisiin. Tämä edellyttää näiden megatrendien ymmärtämistä, uskoa ja määrätietoista panostamista.

Menestyjän ja häviäjän ero on kyvyssä ennakoida ajoissa vastuullisuuden ilmiöt ja niihin liittyvä potentiaali ja riski – sekä reagoida niihin.

4. Sijoita kannattavasti

Yli viidennes maailman sijoitusvarallisuudesta investoidaan vastuullisesti. Sijoitus vastuullisuusvertailussa parhaiten pärjänneisiin yrityksiin yksinkertaisesti tuottaa paremmin, kuin sijoitus vertailussa heikosti pärjänneisiin yrityksiin. Yrityksen osakkeen kysyntä vahvistuu, kun osakkeet ja lainat täyttävät vastuullisen sijoittajan kriteerit ja varainhoitajat kelpuuttavat ne sijoitusinstrumentteihinsa.

5. Kerro rohkeasti tekemästäsi vastuullisuustyöstä

Liian usein kohtaan yrityksiä, jotka ovat tehneet paljon vastuullisuuteen perustuvan kilpailukykynsä eteen, mutta pitävät sitä hyvin varjeltuna liikesalaisuutena. Sitä ei käytetä myynnissä hyödyksi eikä sijoittajille tai rahoittajille kerrota kilpailukykyyn liittyvistä mahdollisuuksista. Kerro siis rohkeasti tekemästäsi vastullisuustyöstä. Rimaa ei tarvitse asettaa raportointikilpailujen palkintokorokkeen tasolle, mutta hiljaakaan ei kannata olla. Puutteetkin kannattaa tuoda esille. Näin mahdollinen kritiikki muuttuu hampaattomaksi verrattuna siihen, että joku muu tuo ongelmat päivänvaloon.

Onneksi moni yritys on herännyt ruususen unestaan ja integroi vastuullisuuskysymykset yhä saumattomammin liiketoimintaansa. Syytä onkin.

Tulevaisuuden voittajia ovat nimittäin ne yritykset, jotka panostavat vastuullisuuteen liiketoiminnassaan ja tekevät sitä kannattavasti.

tomas-otterstrom-100x100

Partner Tomas Otterström vastaa KPMG:n vastuullisen sijoittamisen, ilmasto- ja yritysvastuun palveluista. Hänellä on parinkymmenen vuoden kokemus liikkeenjohdon konsultoinnin, sijoitus- ja varainhoitotoiminnan sekä yritysvastuun johtotehtävistä.

Vapaa-aikaansa Tomas viettää perheensä kanssa sekä sulkapalloa jahdaten, johtamiskirjoja lukien että elämysmatkailua harrastaen. Hän on myös hyvän ruuan ystävä.