Yritysten verojalanjälki on suuri – Erotutko eduksesi vai hiihdätkö perässä?

Mediassa on keskusteltu ja kirjoitettu paljon yritysten veronmaksusta. Keskustelun ydin on ollut siinä, maksavatko yritykset asianmukaisen osan yhteiskunnan tarvitsemista verotuloista.

Keskustelua ja kirjoittelua leimaa yksipuolisuus. On keskitytty yritysten voitostaan maksamaan veroon. Tämä näkökulma on liian kapea ja se antaa kovin suppean kuvan yritysten veronmaksusta. Laajemman ja oikeellisemman kuvan tarjoaa yritysten verojalanjälki.

Yrityksen verojalanjäljellä tarkoitetaan toiminnan verokuormaa eli sitä, kuinka paljon yrityksen toiminnasta kertyy yhteiskunnalle verotuloja. Verojalanjälki voidaan ymmärtää suppeasti ja laajasti.

Yritysten suppea verojalanjälki kattaa välittömät verot. Välittömillä veroilla tarkoitetaan veroja, jotka on tarkoitettu jäämään verovelvollisen rasitukseksi. Yritysten laaja verojalanjälki kattaa puolestaan välittömät ja välilliset verot. Välillisillä veroilla tarkoitetaan veroja, jotka on tarkoitettu vyörytettäväksi verovelvolliselta muille talousyksiköille.

Yhteisöjen tulovero jää alle kymmeneen prosenttiin kokonaisverotuloista

Valtion vuoden 2013 talousarviossa valtion kokonaisverotulot on arvioitu 40 miljardiksi euroksi. Näistä 44,5 prosenttia kertyy liikevaihdon perusteella kannettavista veroista ja maksuista, 16,8 prosenttia valmisteveroista, 7,3 prosenttia muista veroista ja veronluonteisista maksuista sekä 31,5 prosenttia kertyy tulon ja varallisuuden perusteella kannettavista veroista.

Yhteisöjen tulovero on 3,2 miljardia euroa valtion kokonaisverotuloista. Tämä edustaa ainoastaan noin 8 prosenttia valtion kokonaisverotuloista. Yllättävän vähän!

Yritysten verojalanjälki on jopa liikevaihtoa suurempi

Monilla yrityksillä yhteisön tuloveron määrä on noin 2-3 prosenttia yrityksen liikevaihdosta. Veropoliittisesti ei liene tällä hetkellä mahdollista, että se voisi nousta merkittävästi korkeammalle tasolle. Tästä huolimatta yritysten verojalanjälki on suuri. Kun huomioidaan välilliset verot, yritysten verojalanjälki voi olla jopa liikevaihtoa suurempi! Tämä koskee erityisesti yrityksiä, jotka toimivat aloilla, joita rasittaa valmisteverot.

Verojalanjälki yrityksen menestystekijänä

Suurten suomalaisten julkisesti noteerattujen yritysten verojalanjäljen raportoinnin laatu ja laajuus vaihtelevat suuresti. Valtaosa yrityksistä raportoi ainoastaan yksittäisen euromääräisen luvun. Euromääräisen luvun taustoja tai laajempia verotusta koskevia toimintaperiaatteita ei sen sijaan raportoida. Näin ei ole kuitenkaan kaikkien yritysten osalta. Tällä hetkellä Fortum Oyj:n raportointi edustaa kaikkein yksityiskohtaisinta raportointia. Kemira Oyj:n ja Neste Oil Oyj:n raportointi erottuvat myös edukseen.

Viimeaikoina mediassa käydyn keskustelun myötä, yhä useampi asiakas kyselee verojalanjäljen ja vastuullisuuden perään. Jäljittämällä jälkensä, yrityksesi voi saada merkittävää positiivista tai negatiivista julkisuutta. Väistämätöntä on, että jatkossa yritysten verojalanjälki ja sen selkeä ja läpinäkyvä raportointi ovat yhä merkittävämpiä menestystekijöitä.

Lue kirjoittajan edellinen teksti: Venäläistä veropolitiikkaa – Missä linja?

Timo TorkkelSenior Tax Partner Timo Torkkel vastaa KPMG:n veropalveluista Suomessa.