Älä tärvele tuottoja sijoittamalla vastuuttomasti!

”Taloustoimituksesta päivää. Tehän rahoitatte Lahjonta ja Ympäristötuho Oy:n toimintaa sen yhtenä sijoittajana. Miten suhtaudutte sijoituskohteenne saamiin syytöksiin lapsityövoiman käytöstä ja työturvallisuuden laiminlyönnistä Aasian tehtaissaan?”

Jos joutuisin vastaamaan tällaisiin kysymyksiin salkunhoitajana tai sijoitusjohtajana, saattaisin saada puhelinkammon. Ensinnäkin siksi, että rahani ilmeisesti ovat kiinni yrityksessä, jonka arvot ovat ristiriidassa omieni kanssa. Toiseksi siksi, että yrityksen toimintatavat eivät edistä liiketoiminnallisen tuloksen syntyä. Kolmanneksi sen takia, että yritys saattaa joutua pian oikeusprosesseihin, maksamaan karvaita sakkoja sekä päästä julkisuuden keskipisteeseen. Tämä merkitsee arvon tuhoamista ja yrityksen resurssien käyttöä muuhun kuin mistä minä sijoittajana olen kiinnostunut.

Tuskin sinäkään haluaisit vastata näihin kysymyksiin. Siinä on paitsi kyseessä olevan yrityksen, myös oman sijoitusorganisaatiosi maine vaarassa, sijoitustuotoista puhumattakaan.

Vastuullisuuden mahdollisuudet ja riskit

Sijoittamisessa on kyse tuotosta, riskeistä ja sijoittamisen päämäärää palvelevasta rahavirtojen ajoituksesta. Tänä päivänä on ilmeistä, että ympäristö- ja sosiaalisiin näkökohtiin sekä hallintatapa-asioihin, eli niin sanottuihin ESG-asioihin (tulee sanoista Environment, Social ja Government), liittyy merkittäviä mahdollisuuksia ja riskejä. Näistä sinun fiksuna sijoittajana kannattaa olla kiinnostunut. Siksi vastuullinen sijoittaminen, eli näiden ympäristö- ja sosiaalisten näkökohtien systemaattinen huomioiminen sijoitusprosessissa tuotto-riskisuhteen parantamiseksi, onkin vahvassa kasvussa. Luit aivan oikein – myös täällä Suomessa me olemme jo aikaa sitten ohittaneet vaiheen, jossa vastuullisuusnäkökulmien huomioiminen oli marginaalisten radikaaliryhmien puuhaa.

Sijoittajan arvot ovat päätösten taustalla

Taloustoimittajaa kiinnostaneessa yrityksessä on ilmeisiä ESG-riskejä. Sijoittajana sinun täytyy arvioida, onko tuotto-riski suhde kohdallaan. Useimmilla sijoittajilla on myös joku absoluuttinen raja sen suhteen, miten paljon riskiä he haluavat hyväksyä tai miten paljon sijoituskohteiden toiminta voi poiketa sijoittajan omista arvoista. Kun raja ylittyy, sijoituskohdetta ei oteta salkkuun tai tiputetaan salkusta pois.

Sijoittajalla on vaikutusvaltaa

Sijoituskohteiden poissulkeminen on vain yksi vastuullisen sijoittajan mahdollisista lähestymistavoista. Jos noudatat aktiivista omistajuutta, käyt dialogia yrityksen johdon kanssa ennen kuin sijoitat siihen tai irtaannut sen osakkeista ja lainoista. Tyypillisesti yritykseen vaikuttaminen tapahtuu yhdessä muiden sijoittajien kanssa, jolloin saat vaikuttamiseen lisää pontta. Se auttaa yrityksen johtoa ymmärtämään sijoittajien preferenssejä ja antaa tilaisuuden toimintatapojen muuttamiseen pääoman hankintaa helpottavaan suuntaan.

Kansainvälisten normien rikkominen on joillekin sijoittajille viimeinen pisara. Normirikkomusten kartoittaminen saattaa olla hyvä lähtökohta, ja on yksi vastuullisen sijoittamisen lähestymistavoista. Haasteena on lähteiden luotettavuuden arviointi ja tilanteen muuttumisen huomioiminen.

Vastuullisuus on sijoittamisen ja liiketoiminnan ytimessä

Tuotto on monesta seikasta kiinni. Harvard Business Schoolin ja London Business Schoolin tekemä tutkimus vuodelta 2011 osoittaa, että yritykset, jotka ovat liittäneet vastuullisuusasiat ydinstrategiaansa suoriutuvat johdonmukaisesti muita yrityksiä paremmin niin osakkeen arvostuksen, liikevoiton kuin oman pääoman ja tuoton osalta. Dow Jones Sustainability Indeksissä ja Carbon Disclosure Projektissa mukana olevia yrityksiä analysoitaessa on myös nähty, että eniten pisteitä saaneiden yritysten osakekurssin kehitys on ollut parempi kuin muiden pisteytettyjen yritysten. Tämä kannustaa sijoittamaan ESG-mittareiden mukaan luokkansa parhaimpiin sijoituskohteisiin. Toinen lähestymistapa on tehdä temaattisia sijoituksia eli sijoituksia johonkin ESG-teemaan kuten uusiutuvaan energiaan, ilmastonmuutoksen hidastamiseen, puhtaaseen veteen tai cleantechiin.

Yrityskaupoissa pisimmät perinteet

Yrityskaupoissa on todennäköisesti pisimmät perinteet ympäristö- ja sosiaalisten näkökohtien sekä hallintatapa-asioiden analysoinnissa arvonmuodostuksen kannalta. Vastuullisessa sijoittamisessa puhutaan ESG-integroinnista, mikä viittaa ESG-asioiden sisällyttämiseen sijoituskohteen arvostusprosessiin. Tästä on itse asiassa kaupan kohteena olevassa ESG-arvioinnissa konkreettisesti kyse. Kukapa haluaisi ostaa sikaa säkissä tietämättä esimerkiksi mitä ympäristövelvoitteita, sosiaalisia epäkohtia tai lainsäädännön tuomia uusia mahdollisuuksia kohteen arvostukseen vaikuttaa?

Kun sijoittajana olet valinnut organisaatiollesi sopivat omaisuuslajikohtaiset tavat huomioida ESG-tekijät ja vienyt ne käytäntöön, voit rauhallisimmin mielin odottaa taloustoimittajan soittoa. Jos taloustoimittajasta yleensä enää kuuluu – soitto taitaa silloin mennä jollekin kollegoistasi.

Käy lukemassa myös aikaisemmin kirjoittamani teksti “Näpertelystä kannattavaan vastuullisuuteen”.

tomas-otterstrom-100x100

Partner Tomas Otterström vastaa KPMG:n vastuullisen sijoittamisen, ilmasto- ja yritysvastuun palveluista. Hänellä on parinkymmenen vuoden kokemus liikkeenjohdon konsultoinnin, sijoitus- ja varainhoitotoiminnan sekä yritysvastuun johtotehtävistä.

Vapaa-aikaansa Tomas viettää perheensä kanssa sekä sulkapalloa jahdaten, johtamiskirjoja lukien että elämysmatkailua harrastaen. Hän on myös hyvän ruuan ystävä.