Jättääkö yrityksesi vastuullisen verojalanjäljen?

Suomalaisten yritysten verojalanjäljen raportoinnin laatu ja laajuus vaihtelevat suuresti. Valtaosa yrityksistä kertoo ainoastaan lain edellyttämät tiedot. Kyse on tuloveron määrästä. Tuloveron määrän taustoja ja laajempia verotusta koskevia toimintaperiaatteita ei raportoida.

Yrityksen verojalanjäljellä tarkoitetaan yrityksen toiminnan kokonaisverokuormaa eli sitä, kuinka paljon yrityksen toiminnasta kertyy yhteiskunnalle verotuloja.

Osa yrityksistä raportoi tästä verojalanjäljestä myös laajemmin. Kyse on yritysten yritysvastuuta koskevasta raportoinnista, jossa verojalanjälkeä käsitellään syvemmin ja selostetaan myös muiden verojen kuin tuloverojen maksua. Yleensä tulovero on vain yrityksen verojalanjäljen murunen.

Verojalanjäljen kehitystrendit

Verojalanjäljestä raportoidaan jo ensi kevään tilinpäätöksissä ja yritysvastuuraporteissa nykyistä kattavammin. Kuluneen vuoden verojalanjälkeä koskevalla julkisella keskustelulla on varmasti oma vaikutuksensa tähän kehitystrendiin.

Verojalanjäljen raportointi on laajentunut myös muihin kuin julkisesti noteerattuihin yrityksiin. Kyse on erityisesti yrityksistä, joiden toimialaan liittyy merkittävä julkinen intressi. Yksi tällainen toimiala on terveydenhuoltoalan yritykset. Lääkeyhtiöt ovat olleet aktiivisia verojalanjäljen raportoijia myös maailmanlaajuisesti.

Kasvava kehityssuunta on myös verojalanjäljen ilmiön laajempi tarkastelu. Kyse on siitä, paljonko jonkin hyödykkeen tai palvelun hinnasta on veroja riippumatta siitä, kuka verot on maksanut. Esimerkkinä voidaan mainita asuminen. Mikä asumisessa maksaa – verot? Kyllä, noin 40-50 prosenttia.

Verosuunnittelulla positiivista vai negatiivista  huomiota?

Verostrategia tarkoittaa suunnitelmaa, jolla pyritään saavuttamaan tavoiteltu verotuksellinen päämäärä.

Monilla yrityksillä on kirjoitettu tai kirjoittamaton verostrategia. Tämän hetken kuumin verostrategian alue on verosuunnittelu. Mikä on yrityksen suhtautuminen passiiviseen, aktiiviseen tai aggressiiviseen verosuunnitteluun? Kaikki nämä ovat laillisia ja verotuksessa hyväksyttäviä toimenpiteitä. Vaikka aggressiivinen verosuunnittelu on laillista ja verotuksessa hyväksyttävää, yritysten on otettava kantaa, vastaako aggressiivinen verosuunnittelu heidän arvojansa mukaisia verotuksellisia päämääriä. Tässä on yrityksille mietittävää. Lähimuistissa on muutaman yhdysvaltalaisen yrityksen verosuunnittelu – laillista, mutta laajaa julkista huomiota ja kriittistä keskustelua herättävää!

Myös Suomessa on odotettavissa on yhä enemmän mediakiinnostusta yritysten verojalanjäljestä, kun tulostiedotuskausi käynnistyy tammikuun lopussa. Onko sinun yrityksesi varautunut verojalanjäljestä ja -suunnittelusta käytävään julkiseen keskusteluun ja mediahuomioon?

Käy lukemassa myös edelliset kirjoitukseni Pohjoismaista yhteistyötä vai ankaraa verokilpailua? ja Venäläistä veropolitiikkaa – Missä linja?.

Oikein rauhallista joulua teille kaikille!

Timo TorkkelSenior Tax Partner Timo Torkkel vastaa KPMG:n veropalveluista Suomessa.