Nyt keskitytään tulevaisuuteen. Myös raportoinnissa.

Maailmalla uusi lähestymistapa raportointiin liittyen valtaa vahvasti alaa. Hankkeen nimi on ”Integrated Reporting” (IR), ja sen perusajatuksena on saada yritykset kertomaan sijoittajille ja muille intressiryhmille asioistaan keskittyen tulevaisuuteen. 

Integroidussa raportissa painotetaan tulevaisuuden näkymiä, yrityksen ansaintalogiikkaa ja liiketoimintamallia sekä vuorovaikutusta ympäröivään yhteiskuntaan yhdistämällä ja parantamalla nykyistä vuosikertomus-, vastuullisuus- ja sijoittajainformaatiota, olennaisia asioita korostaen. Ohessa kuusi keskeistä kysymystä ja vastausta.

1. Tuleeko raportoinnin määrä kasvamaan tulevaisuudessa?

Ei. Tavoitteena on päinvastoin vähentää raportointimäärää keskimäärin keskittymällä yrityksen arvonmuodostuksen kannalta olennaisiin asioihin.

2. Miten raportointi tulee muuttumaan nykyiseen verrattuna?

Raportoinnissa tulisi kertoa yrityksen vaikutuksista ympäröivään yhteisöön kuuden eri pääomalajin muutosten kautta. Näitä ovat taloudellinen, tuotantorakenteiden, aineeton, inhimillinen, sosiaalinen ja luonnon pääoma. Tässäkin pätee olennaisuuden periaate.

3. Kuinka paljon tulevaisuudesta pitää kertoa?

Lukuja ei tarvitse kertoa ellei halua, ja usein sekä kilpailutilanne että pörssien vaatimukset tekevät sen ei-toivotuksi asiaksi johdolle. Sen sijaan strategian painopisteet, liiketoiminnan ajurit, mahdollisuudet ja riskit liiketoiminnassa sekä muut keskeiset valitun liiketoimintamallin ydinkohdat arvonluonnin kannalta on hyvä tuoda esille. Tavoitteena on se, että sijoittaja itse näiden asioiden pohjalta ymmärtää paremmin arvonmuodostuksen ja voi tehdä parempia johtopäätöksiä yrityksen tulevaisuudesta.

4. Mikä taho on integroidun raportoinnin takana?

Kyseessä on itsesääntelyhanke, johon International Integrated Reporting Council (IIRC) on luonut asiasta viitekehyksen. Tämä viimeisteltiin joulukuussa 2013. IIRC koostuu edustajista sijoittajista, suuryrityksistä, viranomaisista, asiantuntijayrityksistä sekä muista intressiryhmistä.

5. Ovatko jotkut yritykset jo toteuttaneet integroituja raportteja?

IIRC:n pilottihankkeen osana 120 suuryritystä maailmanlaajuisesti aikoo siirtyä integroituun raportointiin kuluvan vuoden aikana. Tällaisia yrityksiä ovat muun muassa Coca Cola, Unilever, Danone ja Deutsche Bank.
Useat yritykset ovat siirtyneet integroituun raportointiin jo aikaisemminkin. Esimerkiksi koko Etelä-Afrikan pörssi on jo maaliskuusta 2010 toteuttanut integroitua raportointia ”noudata tai selitä”-periaatteella.

6. Entä mikä tilanne on Suomessa?

Yksittäiset yritykset tulevat toteuttamaan vuoden 2013 vuosikertomuksen integroidun raportoinnin periaatteiden mukaisesti. Integroitu raportointi siis tullee osaksi suomalaistenkin (listattujen) yritysten raportointia jollain aikavälillä. Tähän uuteen lähestymistapaan kannattaa varautua ajoissa, jotta ehdit uudistaa raportointia ennen kuin ulkopuolinen paine kasvaa liian kovaksi. Ja ennen kuin kilpailijasi ehtivät ensin ja paistattelevat positiivisesti julkisuuden ja sijoittajien valokeilassa.

Käy lukemassa myös edelliset kirjoitukseni Focus on next practices ja Pankkien sääntelyvyöry – Asiakas, kaiva kuvetta!.

Christian LiljeströmPartner Christian Liljeström vastaa KPMG:n neuvontapalveluista. Hän on toiminut liikkeenjohdon konsulttina yli 20 vuotta. Uransa aikana hän on nähnyt niin loputonta korkeasuhdannetta kuin yllättäviä taantumiakin sekä kuplan puhkeamisia. Maailma muuttuu ja yritykset sen mukana (tai edellä).

.