Sveitsi varjelee rajojaan – rikkaiden rahat kelpaavat edelleen

Nationalistit voittivat Sveitsin kansanäänestyksen ja pakottavat nyt Sveitsin ja EU:n uusiin keskusteluihin vapaan liikkuvuuden rajoituksista. Mahdolliset uudet säännökset eivät tule heti voimaan, sillä neuvotteluissa menee oma aikansa. Itse en usko muutosten käytännössä juurikaan vaikuttavan suomalaisten korkeasti koulutettujen henkilöiden Sveitsiin pääsyyn.

Ja mitä rikkaiden houkutteluun tulee, Sveitsin rajoitukset maahanmuutossa ovat lähinnä silmänlumetta. Rikkaiden alhainen verotus ”lump-sum” tai vastaavan menettelyn kautta lienee jatkossakin mahdollista. Sveitsi on perinteisesti pystynyt toteuttamaan pragmaattista lähestymistapaa ongelmatilanteissa. Monet sveitsiläiset ovat kuitenkin häpeissään kansanäänestyksen tuloksesta, mutta ”That’s direct democracy!”, kuten eräs sveitsiläinen totesi. Joten ainakin demokratian vaalimisesta sveitsiläiset voivat olla ylpeitä.

Sveitsi ei ole yksin nationalismin tiellä

Kyse on globaalilla tasolla kuitenkin paljon isommasta asiasta. Sveitsi ei ole yksin nationalismin tiellä, vaan käytännössä kaikkialla maailmassa tiukennetaan maahanmuuttosäännöksiä. Ja tämä toteutetaan ilman kansanäänestyksiä! Jotta työntekijä saa luvan työskennellä maassa, tulee entistä paremmin perustella muun muassa sitä, miksei vastaavaan työtehtävään voida palkata oman maan kansalaista. Kansalliset työpaikat halutaan turvata.

Työ- ja ilmoitusvaatimuksia asetetaan useissa maissa jo muutaman päivän työskentelylle. Sveitsissä raja on 8 päivää vuodessa. Ruotsissa on hiljattain asetettu vaatimus ilmoittaa yli 5 päivän työskentely viranomaisille. Toisin sanoen jos menet yli viikon työmatkalle Ruotsiin, tästä on sakon uhalla tehtävä Ruotsin sähköiseen rekisteröintijärjestelmään ilmoitus. Ja listaa vastaavasti toimivista maista voisi jatkaa pitkään.

Kuka kerää verotulot?

Maahanmuuttoviranomaiset, verottaja, sosiaaliturva- ja eläke- sekä muut viranomaiset tekevät entistä tiiviimmin yhteistyötä. Tieto maahantulosta ja rekisteröinneistä menee yhä useammin ja nopeammin suoraan esimerkiksi verottajan järjestelmiin ja päinvastoin.

Verokarhukin haluaa omansa entistä hanakammin. Enenevä määrä maita on alkanut soveltaa niin sanottua taloudellisen työnantajan käsitettä, jolloin myös lyhyistä maassaolojaksoista työskentelyvaltio voi verottaa henkilöä, mikäli voidaan katsoa, että työskentelyn johto ja valvonta ovat kyseisessä maassa. Hollanti on tästä hyvä esimerkki.

Yritysten ja työntekijöiden on pakko ottaa kansallisvaltioiden aggressiivisemmat rekisteröinti- ja dokumentointivaatimukset huomioon asian vaatimalla vakavuudella, sillä kukapa meistä haluaisi aloittaa ensimmäistä työpäiväänsä ystävällisellä keskustelutuokiolla maahanmuuttoviranomaisten kanssa tai joutua maksamaan veronsa kahteen maahan!

Antti EerolaPartner Antti Eerola vastaa People Services palveluvalikomastamme. Komennustenhallinta, kansainvälinen verotus ja ulkomaille etabloitumiset ovat Antin ydinosaamista. Vuosina 2003–2005 hän vastasi KPMG:n Nordic Tax Centeristä New Yorkissa.

Vapaa-ajan harrastuksista huolehtii vaimon lisäksi 4 lasta. Tämän lisäksi Antti juoksee 4 kertaa viikossa ja harkitsee shakinpeluun suhteen kilpakentille palaamista.