Teollisuuden neljäs vallankumous on täällä – hukkaako Suomi mahdollisuuden?

Tulevaisuuden teollisuustuotannossa koneet ja materiaalivarastot järjestävät työt keskenään. Logistiikkaketjut tekevät automaattisesti yhteistyötä. Laitteet kertovat tilastaan ja huoltotarpeistaan ylläpidolle. Sci-fiä? Ei todellakaan, tuotannon tulevaisuus on jo täällä. Edellä kuvattu on tunnusomaista tulevaisuuden teollisuustuotannolle, joka tunnetaan myös käsitteenä teollisuus 4.0.

Teollisuus 4.0, myös teolliseksi internetiksi kutsuttua teollisuuden neljättä vallankumousta voi verrata tietokoneshakkiin, jossa jokaisen siirron jälkeen tietokone analysoi ja vertailee mahdolliset peliskenaariot ja valitsee niistä parhaan seuraavaksi siirroksi. Tuotannon parametrejä ja dataa analysoidaan jatkuvasti ja toimintaa ohjataan dynaamisesti tiedon perusteella. Tulevaisuuden tehtaassa järjestelmä hallitsee ja optimoi tuotantoprosessia itsenäisesti ihmisen asettamien reunaehtojen ja sääntöjen edellyttämällä tavalla.

Tämä lähestymistapa mahdollistaa kussakin vallitsevassa tilanteessa parhaiden ja tehokkaimpien vaihtoehtojen tunnistamisen seuraaviksi suoritteiksi.

Teollisuus 4.0:n mahdollisuudet

Teollisuus 4.0 mahdollistaa joustavat ja optimoidut tuotantoprosessit, jotka lyhentävät merkittävästi markkinoilletuloaikaa esimerkiksi nopeuttamalla tuotantolaitoksen tai -linjan rakentamista. Tuotteista voidaan valmistaa helposti ja kustannustehokkaasti erilaisia vaihtoehtoja, sarjakokoja voidaan pienentää ja kaikkia resursseja voidaan hyödyntää tehokkaammin samalla, kun toiminnan laatu ja luotettavuus paranee.

Suomalainen valmistava teollisuus kärsii monenlaisista ongelmista. Kilpailukykymme on monilta osin vuosien myötä rapautunut sekä ulkoisista että sisäisistä syistä.

Miten suomipoika pärjää teollisuuden vallankumouksessa?

Suomalaisilla teollisuusyrityksillä on mahdollisuus menestyä tulevaisuudessa olemalla muutoksen eturintamassa ja omaksumalla uusia teknologioita ensimmäisten joukossa. Tätä varten tarvitaan rohkeita ja ennakkoluulottomia yrittäjiä ja yrityksiä, jotka näkevät uusia mahdollisuuksia ja uskaltavat tarttua niihin. Tarvitsemme myös tahtoa, ennakkoluulottomuutta ja onnistumisen halua yhteiskunnassa: rohkeutta ja valmiutta muuttaa rakenteita ja kehittää toimintaedellytyksiä niin, että ne ovat linjassa teollisuus 4.0:n kanssa, eivätkä edusta esimerkiksi teollisen massatuotannon aikakautta.

Esimerkiksi Saksassa on viimeisten 10 vuoden aikana määrätietoisesti kehitetty teollisuuden toimintaedellytyksiä. Tavoitteena on ollut säilyttää teollinen toiminta Saksassa. Yksistään Industrie 4.0 -kehitysohjelma on useiden satojen miljoonien panostus Saksan hallitukselta. Saksassa suhtaudutaan myönteisesti kehitykseen, iloitaan onnistumisista, tuetaan niitä, jotka yrittävät, ja ollaan innostuneita uusista mahdollisuuksista. Tämän päivän ilmapiiri Suomessa on valitettavan päinvastainen. Poukkoilevaa verotuskohtelua, pieneneviä kehitystukia, kustannuksia lisääviä velvoitteita, sääntöjä ja byrokratiaa, jahkailua ja päätöksenteon hitautta.

Suomalaiset ovat katajaista kansaa

Suomesta löytyy onneksi vielä meille tunnusomaista katajaista kansaa. Yrittäjiä ja yrityksiä, jotka vaikeasta ja kylmästä ilmastosta huolimatta ovat olleet rohkeita, uskoneet asiaansa ja tahtoneet onnistua. He ovat työllään ja menestystarinoitaan luomalla myös osoittaneet sen todeksi. Suomi tarvitsee kuitenkin monin verroin lisää tämän kaltaisia yrityksiä ja yrittäjiä, jotka tarttuvat uuden teollisen vallankumouksen mukanaan tuomiin mahdollisuuksiin.

Me KPMG:llä haluamme omalta osaltamme myötävaikuttaa tähän. Osallistu kanssamme keskusteluun. Mahdollisuuksia on monia!

Käy lukemassa myös edelliset kirjoitukseni ”Kaiken viisauden alku on tosiasiain tunnustaminen” ja “Kansainvälistyminen ja purjehduskausi vaativat huolellista valmistautumista”.

Kim LehtoDirector Kim Lehto vastaa KPMG:n teollisuustoimialan palveluista Suomessa ja toimii osana KPMG:n strategia ryhmää. Liikkeenjohdon konsulttina hän on toiminut parikymmentä vuotta.

Vapaa-aika kuluu mukavasti lasten harrastuksen parissa, mökillä tai merellä. Myös viheriöt kutsuvat ylläpitämään golftasoitusta.