Suomi nousuun liikkumalla!

Urheilu herättää meissä suomalaisissa voimakkaita tunteita, kaikkea aina riemusta raivoon. Kun tunteisiin yhdistää liikunnan ja urheilun taloudelliset mahdollisuudet, voidaan saada aikaan jotakin todella suurta. Urheilutoimialan markkinan lasketaan olevan nyt 5,5 miljardia euroa, ja alalle syntyy jatkuvasti uusia kasvuyrityksiä.

Olen vakuuttunut, että liikunnan ja urheilun voimavaralla saadaan Suomi kuntoon – eikä kestävyysvajeen selättäminenkään ole mahdotonta. Näin se tapahtuu:

  1. Lopetetaan istuminen. Useassa yhteydessä on todettu, että istuminen tappaa ja että hyvä fyysinen peruskunto lisää hyvinvointia. Aktiivinen penkkiurheilu on sallittua, mutta se ei yksistään riitä. Liikunnan ja urheilun hyvinvointiin ja terveyteen liittyvät vaikutukset ovat kiistattomat – niin yksilölle kuin myös yrityksille ja organisaatioille.
  2. Otetaan vastuuta omasta hyvinvoinnista. Liikunnan avulla jaksetaan käydä koulua ja tehdä töitä työkykyisinä uuteen eläkeikään asti ja sen ylikin. Liikunnalla ylläpidetään myös ikäihmisten toimintakykyä. Kotona asuminen on mahdollista ja mielekästä, kun voi ja uskaltaa liikkua myös kodin ulkopuolella. Ikäihmisten hyvinvointia lisäävillä ja kotona asumista tukevilla toimintamalleilla on laskettu olevan satojen miljoonien eurojen vaikutukset vuosittain.
  3. Liikutaan yhdessä ja osallistutaan paikallisen urheiluseuran toimintaan. Liikunta ja urheilu lisäävät yhteisöllisyyttä ja yhteenkuuluvuuden tunnetta. Seuratoiminta ei olisi mahdollista ilman vapaaehtoisia. Seurojen haasteena on kuitenkin vapaaehtoisten innostaminen toimintaan sekä rahoituspohjan laajentaminen nykyisestä.
  4. Unohdetaan PlayStationit ja vihaiset linnut hetkeksi. Liikunnallista elämäntapaa opetellaan pienestä pitäen. Kodilla, päiväkodilla ja koululla on ratkaiseva rooli liikuntaan ja urheiluun tutustuttamisessa ja ohjaamisessa.
  5. Laitetaan rahaa liikunnan ja urheilun infraan. Liikuntatilainvestoinnit mielletään usein vain kustannuseriksi eikä liikunnan positiivisia vaikutuksia talouteen aina lasketa. Isompien investointien, kuten esimerkiksi Olympiastadionin perusparannuksen tuotanto-, työllisyys- ja verovaikutusten on osoitettu olevan erittäin merkittävät sekä paikallisesti että valtakunnallisesti.

Tehdään yhteistyötä liikunnan ja urheilun parissa tunteella ja järjellä. Mahdollisuudet ovat valtavat niin seuroille, järjestöille, yrityksille kuin kunnillekin, meille kaikille. Vastuunotto Suomen hyvinvoinnista lähtee pienistä teoista ja kuuluu meille jokaiselle. Oletko sinä valmis?

Partner Minna Tuominen-Thuesen vastaa KPMG:n hyvinvointipalveluista sekä liikunnan ja urheilun toimialasta. Minnalla on parinkymmenen vuoden kokemus talouden, johtamisen, arvioinnin ja kehittämisen hankkeista.

Vapaa-aikanaan Minna remontoi puutaloa, ulkoilee Tammisaaren luonnossa, matkailee Tanskanmaalla ja nauttii miehensä tekemästä ruoasta, yhdessä lasten ja ystävien kanssa.