Mitä joulu tuo tullessaan verottajan pukinkonttiin?

Tähän aikaan vuodesta tonttujen kiire on kovimmillaan, kun joulupukille on raportoitava, ketkä ansaitsevat lahjoja ja ketkä risuja. Mitä tontut raportoivat verottajasta?

Konserniverokeskus on kurottanut korkealle kunnianhimoisissa verotarkastuksissa, joissa on pyritty luonnehtimaan yritysten toimintaa toisenlaiseksi kuin yritys sen itse näkee. Tunnetuimmat tapaukset ovat kohdistuneet Nokian Renkaisiin ja Fortumiin. Kesällä verottaja hävisi KHO:ssa hybridilainan uudelleenluonnehdintaa koskevan tapauksen. Tämän seurauksena joitakin vastaavia tapauksia raukesi, ja Fortumin vahingoksi tehdystä veronoikaisusta luovuttiin ainakin osittain. Nokian Renkaiden vahingoksi tapahtunut veronoikaisu perustui suurelta osin yhtiön palveluksessa olevien henkilöiden haastatteluihin, mutta konserniverokeskus ei ollut halukas luovuttamaan haastatteluaineistoja yhtiön kommentoitavaksi. Hämeenlinnan hallinto-oikeus päätti asian kuitenkin yhtiön hyväksi, joten oikaisulautakunta saa nyt arvioidakseen, minkälaisen näytön perusteella yli 100 miljoonan euron lisäverot määrättiin.

Sääntöjä muokataan konserniverokeskuksen toiveiden mukaan

Tappiot tuomioistuimissa epäilemättä kirvelevät siirtohinnoitteluasiantuntemuksen ylimpänä auktoriteettina esiintynyttä konserniverokeskusta. Olisi helppo luulla, että lahjojen osalta joulusta olisi tulossa laiha. Toisin saattaa käydä.

Tontut supisevat, että valtiovarainministeriö valmistelisi konserniverokeskukselle lohdutuslahjaksi lainmuutosta, joka sallisi verottajan luonnehtia uudelleen liiketapahtumia ”todellisen liiketapahtuman” mukaisiksi siinäkin tapauksessa, ettei verovelvollisen liiketapahtumaan liity mitään veronkierron piirteitä. Kun siis konserniverokeskus ei pärjää kisassa tasaisella kentällä, täytyy kenttää kallistaa ja sääntöjä muuttaa niin, että maaleja alkaa syntyä. Tuomarin täytyy uusien sääntöjen mukaan lähettää verovelvollinen jäähylle silloin, kun konserniverokeskuksesta tuntuu, että sitä vastaan on rikottu. Urheilussa tätä pidettäisiin melkoisen epäurheilijamaisena.

Samaan aikaan konserniverokeskuksella on tilaisuus näyttää osaamistaan kansainvälisessä turnauksessa. Mikäli Nokia todella joutuu maksamaan miljardiluokan lisäverot Intiassa, yhtiöllä on oikeus vaatia Suomen ja Intian välisen verosopimuksen perusteella, että toimivaltaiset viranomaiset molemmissa maissa neuvottelevat siitä, kumpi maa huojentaa Nokian verotusta kaksinkertaisen verotuksen estämiseksi. Suomessa tämä viranomaistaho on siis samainen konserniverokeskus. Mikäli neuvotteluissa todetaan, että Intian verottaja on tosiasiassa oikeassa, joutuu Suomi antamaan huojennuksen, joka tuntuu valtion budjetissa pyöristyseroa suurempana summana.

Konserniverokeskuksella on siis ainutlaatuinen tilaisuus osoittaa olevansa niin korkeatasoinen siirtohinnoittelun osaaja kuin se itse vain haluaa ulospäin viestiä. Meillä kaikilla on syytä toivoa konserniverokeskukselle joululahjaksi huipputason osaamista ja neuvottelutaitoja. Muuten valtion budjettiin syntyvän aukon kattamiseksi ei riitä pelkkä hyttysten kuurniminen ja lounasseteleiden veroedun luopumisesta saatava nappikauppa.

eric_sandelin_100x100Partner Eric Sandelinilla on 15 vuoden kokemus KPMG:llä yritysten siirtohinnoittelusta ja kansainvälisestä verotuksesta.

Ericin perheeseen kuuluu vaimo ja kaksi opiskelevaa lasta. Harrastuksinaan hän kuntoilee ja havainnoi maailman tapahtumia ja ilmiöitä.

Kuva: Alan Cleaver / Flickr (Picture has been cropped)