Veroparatiisit suojelevat sinunkin rahojasi

Vaalien lähestyessä on odotettavissa, että veroparatiisit nousevat jälleen keskusteluihin. Muun muassa suomalaisten eläkeyhtiöiden veroparatiisisijoituksia paheksutaan. Finnwatch julkaisi viime vuonna eläkeyhtiöitä syyllistävän selvityksen ”Eläkkeitä muiden maiden verorahoilla?”, jonka mukaan työeläkeyhtiöt sijoittavat yleisesti veroparatiiseihin.

Maailma muuttuu – Onko veroparatiiseilla tulevaisuutta?

Veroparatiiseina pidetään matalan verotuksen valtioita, jotka eivät osallistu verotustietojen vaihtamiseen muiden valtioiden kanssa. Näin ne voivat tarjota mahdollisuuden varojen piilottamiseen verottajalta. Maailma kuitenkin muuttuu. OECD:ssä sovittiin viime syksynä automaattisesta verotietojen vaihdosta 51 valtion välillä. Sopimukseen odotetaan liittyvän lisää valtioita. Sopimuksen ovat sitoutuneet voimaansaattamaan ensimmäisten joukossa useat perinteiset veroparatiisit, kuten Cayman-saaret, Bermuda, Gibraltar, Guernsey ja Jersey. Veroparatiisit avautuvat, ja niissä on entistä hankalampi piiloutua verottajalta. Tällainen kehitys on tervetullutta.

Miksi veroparatiiseja käytetään?

Miksi vaikkapa eläkeyhtiöt sitten tekevät sijoituksia veroparatiiseihin? Otetaan esimerkiksi Cayman-saaret. Cayman-saaret oli yksi ensimmäisistä offshore-alueista, jossa toteutettiin hedge-rahastoja koskeva lainsäädäntö. Hedge-rahastot ovat monimutkaisia rahastoja, joiden tarkoituksena on saada sijoitetulle pääomalle mahdollisimman tasaista tuottoa myös huonoina aikoina. Nyt Cayman-saarista on muodostunut hedge-rahastojen keskus samalla tavalla kuin Milano tai Pariisi ovat muodin keskuksia.

Verotuksessa sijoitus Cayman-saarilla olevaan rahastoon toimii samalla tavalla kuin suomalainen sijoitus. Jos eläkeyhtiö sijoittaa suomalaiseen sijoitusrahastoon, rahastosta saatu tuotto tai rahasto-osuuden myyntivoitto on Suomessa verotettavaa tuloa. Suomalainen sijoitusrahasto ei maksa veroja. Vastaavasti Cayman-saarilla oleva rahasto on verovapaa Cayman-saarilla, mutta Suomessa veronalaista tuloa on rahastosta saatu tuotto ja rahasto-osuuden myyntivoitto.

Veroparatiisisijoituksissa kyse vastuullisuudesta

Eläkeyhtiöille veroparatiiseihin sijoittaminen on järkevää, sillä niille ei normaalisti jää merkittävää verotettavaa tuloa Suomessa maksettavaksi sen jälkeen, kun ne ovat vähentäneet verotuksessa eläkevastuunsa. Tämä ei ole mitenkään outoa, useimmissa maissa eläkeyhtiöt ovat verovapaita.

Hyvässä verojärjestelmässä verottaja pitääkin näppinsä erossa yhteisistä eläkevaroista siihen saakka, kunnes ne maksetaan meille eläkkeinä. Tätä pitäisi edellyttää myös muun kuin oman maan verottajalta. Tällöin verotus olisi samanlaista riippumatta siitä, sijoittaako eläkeyhtiö Suomeen vai ulkomaille.

Eläkeyhtiön veroparatiisisijoituksessa onkin itse asiassa kysymys vastuullisuudesta. Tulevana eläkkeensaajana pitäisin onnettomana, jos eläkeyhtiöt siirtäisivät veroparatiisisijoituksensa maihin, joissa niitä yleisesti verotettaisiin. Valitettavasti asia on jäänyt julkisessa keskustelussa ymmärtämättä, vaikka samaan aikaan ollaan huolestuneita eläkevarojemme riittävyydestä.

Käy lukemassa myös edellinen kirjoitukseni “Tarkoitus pyhittää keinot veroriidoissa”.

Antti_Leppänen_100x100Partner Antti Leppänen toimii KPMG:n vero-ja lakipalvelujen veroriitojen ratkaisuryhmässä. Verotuksen parissa hän on työskennellyt parikymmentä vuotta, joista kahdeksan viimeistä KPMG:llä ja tätä ennen yritysmaailmassa.

Vapaa-aikanaan Antti ei riitele, vaan viettää vapaa-aikaansa Turussa.