Yrityksessäsi sukupolvenvaihdos? Älä lähde merta edemmäs kalaan

Jäähyväisveroehdotuksen myötä perintö- ja lahjaverotusta koskeva keskustelu jatkuu kiivaana ja negatiivissävytteisenä. Yrittäjien osalta yksi tärkeä suunnitteluväline on keskusteluissa unohtunut. Merkittävälle osalle yrittäjistä keskeinen omaisuuserä on juuri yritysomaisuus, johon on sukupolvenvaihdoshuojennusten ansiosta olemassa kustannustehokkaita luopumisen toteuttamismalleja.

Koko viime vuosikymmen odotettiin sukupolvenvaihdoksia koskevaa isoa aaltoa. Sellaista ei tullut. 2010 -luvulla sukupolvenvaihdoksia koskeva keskustelu on hiipunut pikku hiljaa raivaten tilaa vuoropuhelulle perintöveropakolaisuudesta, jossa osa on lähdössä Portugaliin ja osa Ruotsiin. Sukupolvenvaihdokset ja niitä koskevat huojennusmahdollisuudet on tuotava jokaisen luopumissuunnitelmia mietiskelevän yrittäjän tietoisuuteen ja keskeiseksi työkaluksi omistajanvaihdosjärjestelyyn ja yrittäjän verosuunnitteluun.

Määräykset vaikeaselkoista kuin softan koodi

Perintö- ja lahjaverolaissa sekä tuloverolaissa olevat huojennussäännökset on kirjattu niin vaikeaselkoisesti, että niiden ymmärtäminen vaatii opintoja sekä äidinkielestä, oikeustieteellistä että matematiikasta. Siksi säännöksiä ei tunneta riittävän hyvin. Lopulta kryptisyyden takana on kuitenkin varsin loogiset ja ymmärrettävät määräykset. Asiantuntijoiden tehtävänä on viestiä asia yrittäjille ymmärrettävästi. Tärkeintä on huojennusten lisäksi ymmärtää niiden saamisen ja menettämisen edellytykset.

Verovaikutukset syrjään tahtotilaa selvitettäessä

Toinen asia, joka usein turhaan rajoittaa huojennusten monivivahteisia käyttömahdollisuuksia on yrittäjän ajatus siitä, että vaihdos tulee toteuttaa siten, että veroja ei makseta lainkaan. Parhaimmillaan vaihdos on toki mahdollista toteuttaa niin, että luopuja ei maksa tuloveroja eikä jatkaja lahjaveroja.

Huojennukset mahdollistavat merkittäviä verosäästöjä, mutta lähtökohdaksi on kuitenkin otettava osapuolten tahtotila. Verojenminimointikeskustelu ei saa liiaksi ohjata alkuvaiheen valintoja. Sukupolvenvaihdoksessa on verotuksen lisäksi monia muita keskeisiä huomioitavia seikkoja. Tosiasiallisesti verotusta suurempia tekijöitä voivat olla esimerkiksi omistuksen pirstoutuminen, jatkajien tahtotila tai niiden eroavaisuudet.

Ensin on saatava tahtotila selville ja vasta sen jälkeen on hedelmällistä kartoittaa, millä tavoin se on saavutettavissa verotehokkaasti. Usein vaihtoehtoja on useampia.

Monikäyttöinen työkalu

Sukupolvenvaihdoshuojennukset taipuvat yllättävän moneen tilanteeseen ja tarpeeseen. Jatkajan ei tarvitse olla välttämättä sukulainen, jotta huojennuksia päästään ainakin osittain soveltamaan. Monikäyttöisyytensä ansiosta huojennukset kannattaa kaivaa työkalupakista hyvissä ajoin omistajanvaihdoksiin ja perhe- ja perintöoikeudelliseen suunnitteluun.

Sukupolvenvaihdoshuojennukset takaisin keskustelun keskiöön

Kansantalous edellyttää, että yrittäminen on kannattavaa. Se edellyttää, että elinkelpoiset yritykset pystytään siirtämään seuraavalle sukupolvelle järkevin verokustannuksin. Tällaisissa yrityksissä on valtiolle tulevien verotulojen lisäksi jollekin oiva paikka itsensä ja muiden työllistämiseen. Valtion tulee varmistaa, että myös jatkossa yritysomaisuuden siirto on kustannustehokasta yritystoiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi.

Yrittäjien puolestaan on hyvä pysähtyä miettimään huojennusten tarjoamia mahdollisuuksia ja niiden tuomia vaihtoehtoja perhe- ja perintöoikeudelliseen kokonaissuunnitteluun. Tämä arviointi tulee tehdä jo ennen muuttohommiin ryhtymistä. Aina ei kannata mennä merta edemmäs kalaan.

Käy lukemassa myös edelliset blogini “Oletko tavannut ihka elävän tilintarkastajasi?” ja “PK-yrityksistä lisää yhteisöveroa”.

Jouni_Sivunen_100x100Jouni Sivunen vastaa KPMG:n perhe- ja kasvuyrityspalveluista Uudellamaalla ja työskentelee samalla vero- ja lakiasiantuntijana. Jouni harrastaa liikuntaa ja matkustelua. Harrastukseksi voitaneen lukea myös innostus kehittää uusia toimintatapoja PK-yritysten avuksi.

Kuva: Tunnelarmr / Flickr (picture has been cropped)