Liikuntatapahtumat tuottavat euroja ja elämyksiä

Kanadalainen voimistelun harrastaja Albert täytti tuona päivänä 84 vuotta. Lavajuontajan roolissa ehdotin 3 000 hengen yleisölle onnittelulaulun laulamista – ja niin me lauloimme, Albertille. Albert tuli myöhemmin luokseni, otti kyyneleet silmissä käsistäni kiinni ja sanoi: ”This was an honour, a special moment of my life.”  Ymmärsin vasta myöhemmin, että se oli myös minulle yksi hetkistä, jotka tulen muistamaan vielä pitkään.

Yli 21 000 osallistujaa yli 50 maasta ja viidestä maanosasta tekivät Gymnaestradasta osallistujajoukoltaan Suomen kaikkien aikojen suurimman kansainvälisen tapahtuman. Helsinki ja koko metropolialue täyttyivät kaikenikäisistä voimistelun harrastajista. Tapahtuma näkyi ja kuului Senaatintorilta Messukeskukseen ja Olympiastadionille.

Vaikutusten arvioiminen on osa tapahtumatoimintaa

Suomessa järjestetään vuosittain lukematon määrä liikuntatapahtumia. Tapahtumiin osallistutaan kilpailijoina, esiintyjinä, harrastajina, katsojina, huoltajina, työntekijöinä ja vapaaehtoisina. Suurempia tapahtumia haettaessa arvioidaan tapahtuman tuottamaa taloudellista vaikuttavuutta ja onneksi yhä useampi tapahtumajärjestäjä on jo huomannut tämän tiedon merkityksen. Mitä paremmin tiedämme tapahtumien vaikutuksista, sitä paremmat edellytykset tapahtumatoimintaa on kehittää. Taloudelliset vaikutukset syntyvät sekä ennen tapahtumaa sen järjestämisestä aiheutuvista kustannuksista, että tapahtuman aikana osallistujien ja yleisön käyttämästä rahasta. Talous- ja työllisyysvaikutusten lisäksi on kiinnostavaa ja tärkeää osata arvioida muitakin vaikuttavuuden osa-alueita, kuten esimerkiksi vaikuttavuutta osaamispääomaan, tapahtumapaikkakunnan ja alueen imagoon ja vetovoimaisuuteen, tai verkostojen syntymiseen.

Gymnaestrada syntyi suomalaisten voimisteluihmisten unelmasta, Voimisteluliiton ja kaupunkien yhteistyöstä, yritysyhteistyöstä ja eri seurojen ja organisaatioiden mukanaolosta. Tapahtumassa oli mukana myös yli 3 000 vapaaehtoista, joiden joukossa oli huomattavan paljon ihmisiä, joilla ei ollut taustalla omaa voimisteluharrastusta – vain halu olla mukana tekemässä ja mahdollistamassa yhtä suurtapahtumaa Suomessa.

Sooloilulla ei pötkitä pitkälle

Suomi tarvitsee menestyäkseen tapahtumia, jotka tuottavat taloudellista, työllistävää ja sosiaalista pääomaa. Tapahtumat eivät synny kenenkään sooloiluna, vaan taustalle tarvitaan monipuolista osaamista, verkostoja ja kumppanuuksia. Näissä verkostoissa toiminen, sekä oman roolin ja uusien merkitysten löytäminen omaan liiketoimintaan on myös yrityksiä kiinnostava asia. Urheilu- ja liikuntakentän on kyettävä rakentamaan toimintatapa ja alusta, joka helpottaa yrityksiä ja organisaatioita lähtemään mukaan: sisällöntuottajiksi, palveluntarjoajiksi tai taloudellisiksi kumppaneiksi, tuottamaan tunne-elämyksiä.

Urheilun kentällä tapahtumia on päivittäin, joka päivä jossain pelataan, juostaan, kilpaillaan…Myös suurtapahtumia Suomessa on säännöllisesti, mutta on tärkeää rakentaa pitkäjänteinen tahtotila tapahtumien saamiseksi ja niiden hyödyntämiseksi. Tapahtumien vaikutuksia arvioimalla ja ennakoimalla tapahtumia voidaan hyödyntää nykyistä kokonaisvaltaisemmin.

Tunnevaikutusten mittaaminen on vaikeaa ja harvinaista. Kuitenkin juuri tunne, se mitä koemme, mihin pääsemme osalliseksi ja mikä saa innostumaan, huutamaan, itkemään, heiluttamaan lippua…se on tapahtuman suola ja sokeri. Minä muistan edelleen Albertin elämää nähneet kädet käsissäni ja ymmärsin vasta myöhemmin, että se oli myös minulle ”… a special moment of my life”.

Sirpa Korkatti on työskennellyt asiantuntijana KPMG:n Sports Advisoryssä vuoden alusta lähtien. Sitä ennen hänelle on kertynyt monipuolista kokemusta eri urheilujärjestöistä niin työntekijänä kuin luottamusjohtajana.

Sipi on intohimoinen urheilunainen, joka viihtyy erinomaisesti niin hiihtoladulla kuin pelikatsomossakin sekä urheilutapahtumien kuuluttajana ja tunnelman luojana.