Asenne ratkaisee myös yrityksen menestyksen

Muutama päivä sitten järjestettiin alumnitilaisuus Hankendagen, jonka aikana kävin mielenkiintoisen ja valaisevan keskustelun siitä, miksi Suomen taloudella ja erityisesti vientiteollisuudella menee niin heikosti ja monet muut maat ajavat meistä heittämällä ohi. Lukematon määrä syitä ja selityksiä oli tietysti tarjolla, mutta aika nopeasti minulle kävi selväksi, että on ainakin yksi niin mikro- kuin makrotasolla pätevä selittävä tekijä ylitse muiden: asenne. Myös kokemukseni lukuisista asiakastoimeksiannoista Pohjoismaissa ja muualla maailmassa tukevat tätä johtopäätöstä. Asenne on menestyvien yritysten yksi yhteinen nimittävä tekijä.

Suomi-Ruotsi

Miksi ruotsalaiset pärjäävät meitä paremmin? Miksi heidän taloutensa kasvaa nopeammin kuin meidän? Miksi heitä verrataan Hannu Hanheen ja meitä epäonnensoturi Akuun? Jälleen, erilaisia syitä ja selityksiä oli tarjolla myös Hankendagenissa. Ruotsalaisilla on varallisuutta ja perinteitä. He diskuteeraavat ja heillä on ABBA ja IKEA. Näistä mikään ei tietysti selitä heidän menestymistään. Se, mitä heillä on enemmän kuin meillä on oikeanlaista asennetta. Tilaisuuden keynote speaker Fredrik Reinfeldt korosti muun muassa, että menestyvät ruotsalaiset yritykset haluavat menestyä, ovat avoimia muutoksille, ovat valmiita kokeilemaan, epäonnistumaan ja kokeilemaan uudestaan. He näkevät mahdollisuuksia ja tarttuvat niihin.

Mekin haluaisimme menestyä. Huomaa ero: He haluavat menestyä, me haluaisimme menestyä, mutta me pelkäämme muutoksia ja emme ole valmiita kokeilemaan uutta, koska pelkäämme epäonnistumista. Siksi tarraudumme kiinni siihen, mikä toimi joskus aikanaan. Ruotsalaisilla on sanonta: ”Våga vinna” (uskalla voittaa). Meillä ei sellaista ole. Miksi ei? Kun Suomi kohtaa Ruotsin jääkiekossa, olemme usein materiaaliltamme altavastaajia. Silti Leijonat pystyvät voittamaan. Ratkaisevaa näissä kohtaamisissa on asenne – kumpi joukkue haluaa ja uskoo menestykseen enemmän kuin toinen.

Suomi-Viro

Virosta on tullut Suomelle mielenkiintoinen haastaja, joka on monessa suhteessa jo ajanut rinnalle ja ohi. Otetaan yksi valaiseva esimerkki vaihteeksi julkishallinnosta, eli sähköiset palvelut. E-resepti tuli Viroon kolmessa kuukaudessa, Suomessa on mennyt jo viisi vuotta. Viro sai kansalliset potilastietojärjestelmänsä yhdistettyä viidessä vuodessa 11 miljoonalla, kun Suomen Kanta-järjestelmää on rakennettu nyt 13 vuotta 250 miljoonalla! Pääkaupunkiseudun Apottihanke on myös aivan oma lukunsa.

Viron julkishallintoa leimaa ennakkoluuloton visiointi. Viime talvena Viro ilmoitti alkavansa tarjota Viron e-kansalaisuutta. Kuka tahansa, mistä maasta tahansa, voi hakea Viron sähköistä kansalaisuutta 50 eurolla ja perustaa sen avulla vaikkapa firman Viroon ilman mitään fyysistä sidettä maahan. Viron visio sähköisistä palveluista on rohkea. He ovat luonnostelleet suunnitelman, jossa koko Viron valtio voidaan siirtää nettiin pilvipalveluun. Jos maa joutuisi vallatuksi, voidaan valtiota edelleen ylläpitää esimerkiksi Viron suurlähetystöistä käsin ja kaikki järjestelmät toimisivat pilvessä. Tuleeko Virosta siis maailman ensimmäinen pilvivaltio? Tästä voi lukea lisää Helsingin Sanomien Teemasta 4/15. Kieltämättä virolaisilla on sekä rohkeutta ja asennetta ajatella uusia mahdollisuuksia ja toteuttaa niitä. Missä me suomalaiset menemme?

Suomi-Intia

Vielä yksi esimerkki. Monesti katsomme voimattomina kun työpaikkoja viedään Suomesta niin sanottuihin halpamaihin, esimerkiksi Intiaan.  Samalla toteamme, että meillä ei ole mahdollisuutta tehdä tai teettää työtä yhtä halvalla. Tässä tapauksessa työn kustannuksella on suuri merkitys, mutta vielä suurempi merkitys intialaisten menestymiselle on heidän asenteensa ainakin elinkeinoelämässä mukana olevan väestön osalta. Intialaisissa yrityksissä vieraillessani olen pannut merkille, että työntekijät ovat erittäin hyvin koulutettuja ja he ovat jatkuvasti innostuneita ja motivoituneita oppimaan ja omaksumaan uutta. Intiasta löytyy tietotaitoa. Tämän lisäksi intialaiset ovat ahkeria ja halukkaita tarttumaan haasteisiin. Toisin sanottuna heidän asenteensa työtä ja menestymistä kohtaan ovat myönteiset.

Suomi-muu maailma

Suomessa on monta hienoa yritystä, jotka antavat omalla esimerkillään toivoa siitä, että Suomi voi menestyä osana globaalia taloutta. Kaikissa niissä menestyvissä yrityksissä, joiden kanssa olen saanut tehdä vuosien varrella yhteistyötä, on ollut yksi yhteinen nimittäjä. Asenne on ollut tai saatu niin sanotusti kohdalleen. Johto ja henkilöstö ovat nähneet uuden tilanteen mahdollisuudet kaikkien haasteiden keskellä. On löytynyt rohkeutta kokeilla ja panostaa uuteen. On osoitettu kykyä ja halua hankkeiden ja muutosten määrätietoiseen toteutukseen. On osattu iloita onnistumisista ja oppia virheistä. Hienoa on ollut myös nähdä, että asenteeseen voi vaikuttaa. Myös suomalaiset yritykset ja organisaatiot voivat muuttua, kehittyä ja menestyä. Asenne ratkaisee!

Kim LehtoDirector Kim Lehto vastaa KPMG:n teollisuustoimialan palveluista Suomessa ja toimii osana KPMG:n strategiaryhmää. Liikkeenjohdon konsulttina hän on toiminut parikymmentä vuotta.

Vapaa-aika kuluu mukavasti lasten harrastuksen parissa, mökillä tai merellä. Myös viheriöt kutsuvat ylläpitämään golftasoitusta.