Sote – valta asiakkaalle

Soten linjaukset luovat uskoa tulevaan. Maali on tiedossa ja keinotkin vähän paremmin hallussa. Eteenpäin mennään. Mutta miten näin valtava palanen pystytään ratkaisemaan yhdellä kertaa, lyhyessä ajassa?

Yhteinen tahto ohjaa uudistusta

Tahto järjestää kansalaisten palvelutarpeita vastaavaa sosiaali- ja terveyspalvelua on kaikilla yhteinen. Ei kenelläkään ole intressiä romuttaa julkista palvelujärjestelmää, tai jättää yhtäkään Suomen kansalaista heitteille. Asiakkaita riittää kaikille toimijoille, sillä palveluita tarvitsevia tulee olemaan aina vaan enemmän ja enemmän. Palvelutarve kasvaa ja muuttuu jatkuvasti.

Kansalainen ottaa itse yhä enemmän vastuuta omasta hyvinvoinnistaan. Miksei hänelle annettaisi myös valtaa itse valita kuka hänen palvelunsa tuottaa? Valta ja vastuu kuuluvat yhteen.

Asiakkaalla on oikeus valita palveluntuottajansa

On asiakkaita, jotka eivät halua valita tai eivät kykene valitsemaan palveluntuottajaa – heillä on vapaus olla valitsematta. Annetaan asiakkaan päättää mistä palvelunsa hankkii. Jos asiakas haluaa valita paikallisen toimijan, sallittakoon se hänelle. Jos asiakas puolestaan päätyy suuren kansainvälisessä omistuksessa olevan palveluntuottajan hoiviin, eiköhän sekin ole hyväksyttävää. Kunnioitetaan asiakkaan valintaa, luotetaan hänen harkintaansa. Ei hukuteta asiakasta veroparatiisikeskusteluun, aluepolitiikan kiemuroihin tai organisaatioiden keskinäiseen valtapeliin. Organisaatioiden tulee voida keskittyä oman toimintansa tehostamiseen ja vaikuttavuuden lisäämiseen. Kilpailu tulee olemaan kovaa, kaikilla sektoreilla.

Moni iso asia on vielä auki. Tehdään asiat Suomen malliin, ja tehdään ne oikein!

Partner Minna Tuominen-Thuesen vastaa KPMG:n hyvinvointipalveluista sekä liikunnan ja urheilun toimialasta. Minnalla on parinkymmenen vuoden kokemus talouden, johtamisen, arvioinnin ja kehittämisen hankkeista.

Vapaa-aikanaan Minna remontoi puutaloa, ulkoilee Tammisaaren luonnossa, matkailee Tanskanmaalla ja nauttii miehensä tekemästä ruoasta, yhdessä lasten ja ystävien kanssa.