Epäasianmukaisien rahansiirtojen havaitseminen vientitoiminnassa on helppoa

Epäselviin rahavirtakuvioihin liittyy usein laittomia piirteitä, kuten rahanpesua tai tullaukseen liittyviä laittomuuksia. Vientiyrityksen kannalta näiden havaitseminen ja asioihin puuttuminen ei kuitenkaan vaadi liikoja.

Kolmas osapuoli

Lähtökohtaisesti tilanne saattaa olla mätä, jos liiketoimeen liittyy ostajan ja myyjän lisäksi kolmas osapuoli, jonka rooli jää epäselväksi. Kun raha kiertää sopimuksessa mainitsemattoman kolmannen osapuolen hallussa, on sitä myös hankala lähteä oikeusteitse perimään.

Venäläisessä toimintaympäristössä sopimukset allekirjoittaa pääjohtaja tai hänen valtuuttamansa henkilö. Käytännössä se tarkoittaa, että tytäryhtiön johto on aina tietoinen tehdyistä järjestelyistä. Edes niissä tapauksissa joissa kaksoislaskutus on emon ja tytäryhtiön välistä, hyöty ei yleensä jää konserniyhtiöille, vaan välittäjät tai järjestelyssä mukana olleet työntekijät syövät sen kuormasta.

Kaksoislaskutus & kuittikauppa

Idänliiketoiminnassa tyypillinen esimerkki on kaksoislaskutus, jossa tavara tuodaan maahan käyttämällä väärää tullikoodia tai tullausarvoa. Tullauksen tekee huolitsija tai muu kolmas taho, jolla on sopivat suhteet väärinkäytöksen tekemiseksi. Usein tavara siirtyy prosessissa tämän kolmannen tahon omistukseen ja tästä syystä myyjä saa rahansa muulta kuin varsinaiselta ostajalta.

Koska myyntisopimuksen tiedot eivät käy yksiin maksajan kanssa, ostajan velka ei vastaa myyjän saamista ja yhtiöidenvälisissä saldovahvistuksissa on usein epäselvyyksiä. Jos yhtiössä epäillään kiellettyä toimintatapaa, voidaan riski eliminoida käyttämällä myyntiehtoa, jonka mukaan myyjä hoitaa maahantuonnin.

”Tunne asiakkaasi” on monella tapaa käyttökelpoinen neuvo, vaikkakin vaikea kovin syvällisesti noudattaa, jos asiakkaita on tuhansia. Myyntihenkilökunnalla tulee olla käsitys asiakaskunnasta ja hyväksytyistä toimintatavoista. Kuittikauppa tai välistä vetäminen on hankalaa, jos materiaali- ja rahavirtojen kontrollit ovat kunnossa.

Puolivillaiset selitykset

Tilanne, jossa tuotteen maksaa muu kuin ostaja on poikkeuksellinen. Vielä poikkeuksellisempaa on, että raha tulee kokonaan eri valtiosta yhtiöltä, jolla ei silmämääräisesti ole mitään yhteyttä ostajaan. Poikkeamien havaitseminen on helppoa, kunhan reskontrassa maltetaan kiinnittää asiaan huomiota. Epäselvää perustelua, että tämä on kohdemaan tapa tai näin on aina tehty, ei pidä sellaisenaan hyväksyä. Lähtökohtaisesti rahat tulevat ostajalta. Perusteet muulle menettelylle pitää avata ja syyt kolmansien osapuolien maksamille suorituksille dokumentoida.

Sovitut pelisäännöt on syytä kerrata ja toimintaan liittyvien kontrollipisteiden tehokkuutta ajoittain tarkastella. Tämä ei ole sen vaikeampaa kuin miltä kuulostaa. Reskontran ohjeistamisella ja puolen tunnin neuvonpidolla myyntihenkilöstön kanssa yhtiö voi välttyä monilta ikävyyksiltä ja turhalta maineriskiltä.

Risto Rausti on työskennellyt useita vuosia taloushallinnon tehtävissä Venäjällä ja toimii nykyisin KPMG:n asiantuntijana Venäjän liiketoiminta-alueella.