Neljäs teollinen vallankumous tulee — kenen lippua kannat?

Yrityksillä on hyvin erityyppisiä tapoja lähestyä uusien teknologian, liiketoimintamallien ja muutosten tuomaa haastetta. Paras ratkaisu riippuu liiketoiminnan kypsyystasosta.

Edellisessä kirjoituksessa käsittelimme niitä haasteita, joita uudet teknologiat, muutos itsessään ja uudet digitaaliset liiketoimintamallit luovat yrityksille. Haasteet voi taklata ja mahdollisuudet kannattaa hyödyntää, tässä näkemyksiämme.

Ketterä toimintamalli

Uudessa ympäristössä kehittämisen ketteryys ei enää riitä, vaan johtamisjärjestelmien ja taloudellisen suunnittelun tulee vähintäänkin tukea ketterää toimintamallia tai olla itsessäänkin ketterää.

Uuden teknologian ja perinteisen liiketoiminnan ja yrityksen toimintamallien tukeminen ei onnistu helposti yhteisellä toimintamallilla saman organisaation sisällä, vaan tarvitaan kaksi erillistä toimintamallia.

Ensimmäisellä toteutetaan jatkuvien palveluiden tehokas ja ennustettavissa oleva tuotanto. Esimerkiksi perinteisessä liiketoiminnan ja IT:n palvelutuotannossa voidaan tavoitella ennustettavaa tehokkuutta suhteessa tuotannon kustannuksiin. Tälle mallille on tyypillistä laatia pitkän tähtäimen tiekarttoja, järjestelmällistä kehittämistä ja jatkuvaa parantamista mittareiden mukaan.

Toisen toimintamallin avulla puolestaan keskitytään uutta teknologiaa hyödyntävien asiakasratkaisujen sekä liiketoiminta- ja palvelumallien innovointiin yhdessä liiketoiminnan ja IT:n kanssa. Tätä bimodaalista palvelutuotantomallia täydentää uuden digitaalisen liiketoiminnan toimintamalli, jossa tavoitellaan uutta liiketoimintaa ja ratkaisuja asiakkaille kevyillä ja muutosherkillä tuotantotiimeillä ja kumppaniverkostolla. Mallille on tyypillistä pitkäjänteinen investoiminen asiakkaan kuuntelemiseen ja jopa mukaan ottamiseen, nopeuteen, muutosherkkyyteen, kokeilemiseen, yrityksiin ja erehdyksiin sekä hyvin nopeaan kasvuun, kun kultasuoni lopulta löytyy.

On harvinaista, että yksi organisaatio saa nämä kaksi toimintamallia rullaamaan rinnakkain. Tyypillisempää on kuulla puolitiehen jääneistä toteutuksista.

Voittaja ymmärtää digitaalisuuden riskit ja mahdollisuudet

Perinteisesti yrityksen liiketoimintaan vaikuttavia tekijöitä on käsitelty riskienhallinnan näkökulmasta. Riskit eivät kuitenkaan ole pelkästään negatiivisia, vaan ne voivat sisältää myös uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Digitaalisten riskien ja niiden sisältämien mahdollisuuksien luonteen ja vaikutuksen oikea ymmärtäminen ohjaa samanaikaisesti vähentämään liiketoiminnan riskejä ja hyödyntämään uuden teknologian mahdollisuuksia.

Kehitystä tarkkaan seuraamalla päästään usein hyppäämään kelkkaan paremmassa kypsyysvaiheessa ja vältetään turhat kehitysinvestoinnit.

Neljännen teollisen vallankumouksen rintamalinjat eivät ole selkeät. Voittava idea, strategia ja ratkaisu selkeytyvät vasta tulevaisuudessa. Voittavan värisiä lippuja kantaneet nostetaan jalustoille ja muut jäävät koneiston hampaisiin. Neljäs teollinen vallankumous koskettaa meitä kaikkia ja tärkein kyky sen hyödyntämiseen on kyky ymmärtää – ei kyky toimia. Nopeammin juokseminen ketterämmin mutta päättömästi ei auta ilman oikeaa visiota ja viisasta strategiaa.

Harri Kotakoski toimii KPMG:n IT transformaatioryhmässä Senior Managerina. Hänen erityisosaamistaan ovat johdon konsultointipalvelut ja IT-palvelunhallinta. Konsultoinnin kokemusta hänellä on parikymmentä vuotta, josta suurin osa ajasta on kulunut suuria globaaleja integraatio- ja konsolidaatiohankkeita vetäen. Vapaa-aikana Harri nauttii mökkipuuhastelusta silloin kun kaikki aika ei mene perheen harrastusten puitteissa uiden, hiihtäen ja lasketellen.

Senior Manager Pauli Wihuri toimii tietohallinnon johdon neuvonantajana ja konsulttina tietohallinnon, riskienhallinnan ja kyberturvallisuuden kehittämishankkeissa, joista hänellä on yli 30 vuoden kokemus. Vapaa-aikana Pauli ajaa moottoripyörällä klubissa, golfaa, pelaa lentopalloa, osallistuu hyväntekeväisyysjärjestön toimintaan ja pelaa verkkoyhteisössä strategiapeliä.