Tuliko tehtyä arvokas yritysosto?

Yritysostoilla haetaan kasvua, vahvempaa markkina-asemaa sekä synergioita. Niiden yhteydessä pohditaan yritysarvoa, osakkeiden arvoa, lisäarvoa ja arvonluontia, mutta kauppaneuvotteluissa näiden käsitteiden erot eivät ole kaikilla kirkkaana mielessä. Yritysosto voi osoittautua arvokkaaksi joko hyvässä tai pahassa.

Ostajan näkemys kohdeyrityksen arvosta muuttuu due diligence -vaiheessa

Moni yrittäjä on saattanut olla hetken hyvin innoissaan, kun on kuullut ostajakandidaatin hintaindikaation yrityksen arvosta. Into vähän tasaantuu, kun ymmärtää, että osakkeen arvo onkin selvästi vähemmän, kun yritysarvosta vähennetään korolliset nettovelat. Pulskan kassan ja toimitilakiinteistön omistava yrittäjä voi puolestaan pohtia kiinteistön eriyttämistä ja osingonmaksua ennen yrityksen myyntiä.

Due diligence -vaiheessa tulee usein vastaan tilanne, jossa ostajakandidaatti kertoo, että kohdeyrityksen todellinen kannattavuus näyttää olevan raportoitua tai myyjän ennustamaa alempi. Lisäksi due diligencessä havaitaan usein velanluonteisia taseen ulkopuolisia eriä, jotka lisätään nettovelkaan. Näiden vaikutuksesta kauppahintaan kehkeytyy osapuolten välille kova vääntö, jonka lopputuloksena yli puolet due diligence -vaiheeseen edenneistä yrityskaupoista kaatuu tai ainakin viivästyy merkittävästi.

Kauppahintamekanismissa on usein mukana myös käyttöpääomaoikaisu, jossa toteutushetken käyttöpääomaa verrataan liiketoiminnan keskimäärin vaatimaan käyttöpääomatasoon. Jos liiketoiminnassa on merkittävää kausivaihtelua, käyttöpääomaoikaisu voi vaikuttaa merkittävästi osakkeiden lopulliseen kauppahintaan.

Millä tavoin yritysosto luo arvoa?

Ostaja pohtii ja analysoi yritysostokohteen lisäarvoa olemassa olevalle liiketoiminnalleen sekä arvonluontimahdollisuuksia kaupan toteuttamisen jälkeen, esimerkiksi:

• Ostajalla voi olla korkeampi arvostuskerroin kuin ostokohteella, esimerkiksi, jos kohdeyritys on selvästi ostajaa pienempi.
• Uusi teknologia, tuote- ja palvelutarjooman täydennys tai uusi jakelukanava avaa kokonaan uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja markkinoita.
• Kustannusrakenteeseen liittyvät synergiat parantavat kannattavuutta.

Arvokas yritysosto?

Yritysosto voi osoittautua parhaimmillaan arvokkaaksi ostajayrityksen olemassaolon ja kehittymisen kannalta. Kun ostos istuu hyvin strategiaan, siitä saadaan todennäköisemmin suunnitellut myynti- ja kustannussynergiat, integrointi onnistuu ja yrityksen kilpailukyky parantuu merkittävästi.

Yritysosto voi puolestaan tulla erilailla ostajalle arvokkaaksi, jos myyjälle maksetaan liian iso osa oletetuista synergioista, kohteen liiketoiminnan näkymiä ei ymmärretä kunnolla, integrointia ei suunnitella ja toteuteta huolellisesti tai jos taseen ja sen ulkopuolisia riskejä ei ole analysoitu riittävästi.

Oma yritys on niin arvokas, että sen elinvoimaisuus ja kilpailukyky kannattaa varmistaa tarvittaessa yritysjärjestelyillä. Se on myös niin arvokas, ettei sitä kannata pilata tekemällä yritysjärjestelyjä vajavaisin tiedoin.

 

Kalle_NurminenPartner Kalle Nurminen vastaa due diligence -palveluista. Hän siirtyi KPMG:lle vuonna 2006 CFO:n tehtävistä.

Vapaa-aikanaan Kalle kuntoilee golf- tai jalkapalloviheriöillä sekä crosstrainingissä.