Luvassa hyvää ja kaunista – Kuntavaalit 2017

Ilmaista varhaiskasvatusta, lähikoulu lapsille ja hyvinvointia läpi koko elämän. Paikallislehdessä haalitaan ääniä lupaamalla inhimillisempää otetta ja turvallista tulevaisuutta. Joku ehdokkaista uskoo avoimeen mieleen, joku toinen puolestaan rohkeuteen ja räväkkyyteen. Jokaiselle jotakin. Mutta mitkä vaalilupaukset loppujen lopuksi purevat äänestäjiin? Mikä Sinuun uppoaa?

Kysyin meidän perheen kahdelta teini-ikäiseltä, millä perusteilla he valitsisivat valtuutettunsa, jos nyt saisivat äänestää. Vastaus tuli nopeasti:

— Teot ratkaisevat. Ehdokkaiden tulisi luvata vain sellaisia asioita, joihin pystyvät oikeasti vaikuttamaan. Ja pitäisi tehdä ratkaisuja, jotka olisi pitänyt tehdä ajat sitten – ei auta keskustella ja odotella. Nuorten tulisi päästä vielä enemmän vaikuttamaan päätöksentekoon. Olisi hyvä, jos meidän kunta olisi nuorillekin oikeasti vaihtoehto elää ja asua, senkin jälkeen kun koulut on käyty.

Eli rohkeita päätöksiä, tekoja ja mahdollisuuksia vaikuttaa; siinä nuorten kriteerit ehdokkaan valintaan.

Vahva johtaja vie muutoksia eteenpäin itse ja yhteistyössä

Vaalit osuvat aikaan, jolloin myllätään rakenteita uusiksi ihan toden teolla. Satavuotiasta Suomea trimmataan entistä ehommaksi vaikuttavuuden, kustannushyötyjen, elinvoimaisuuden, kestävän kehityksen ja hyvän asiakaskokemuksen nimissä. Tarkoitus on, että astumme tulevaan määrätietoisina ja elinvoimaisina.

Tavoite on saavutettavissa. Tosin tämä edellyttää osaavaa johtamista, oikeaa asennetta ja nopeaa reagoimista toimintaympäristön muutoksiin. Jotkut ulkoiset muutosvoimat ovat niin vahvoja, ettei kehityksen jarruttaminen edes kannata. Luopuminen olemassa olevasta ja hyppy uuteen on kuitenkin aina aluksi pienen tuskan takana. Vasta sen jälkeen päästään nauttimaan uudistumisen riemusta.

Julkisella sektorilla on erinomaisia johtajia. Sekä poliitikkoja että virkamiehiä. On johtajia, jotka uskovat muutokseen ja pitkäjänteiseen kehittämiseen, hyvään hallintoon ja valmentavaan johtamiseen. Minulla on ollut ilo coachata ja valmentaa juuri tällaisia, ammattitaitoisia johtajia. Kaiken tämän myllerryksen keskellä luottamus julkishallinnon johtajiin on vain vahvistunut, tiukoissa paikoissa syntyy päätöksiä ja tekoja.

Vahva johtajuus kaikilla päätöksenteon tasoilla ja tahoilla on perusedellytys muutoksen läpiviemiselle ja siinä onnistumiselle. Tässä muutamia vinkkejä, joihin kannattaa kiinnittää huomiota ehdokasta valittaessa – puoluekannasta riippumatta:

Arvomaailma – onko ehdokkaan näkemys tasa-arvoisesta ja hyvinvoivasta yhteiskunnasta yhteneväinen omien ajatustesi kanssa?

Asenne – onko ehdokkaalla rohkeita ajatuksia uudistaa toimintatapoja? Puhkuuko hän intoa ja positiivista energiaa? Uskooko hän kunnan asukkaisiin, osallisuuden edistämiseen ja yhdessä kehittämiseen? Onko hänellä konkreettisia ehdotuksia, miten uusia työpaikkoja ja tulovirtoja saadaan luotua kuntaan ja alueelle?

Osaaminen ja verkostot – mitä osaamista ja kokemusta ehdokas tuo hallituksen tai valtuuston yhteiseen työskentelyyn? Onko ehdokas aktiivinen toimija eri verkostoissa, myös oman kunnan ulkopuolella?

Teot – mitä ehdokas on saanut tai uskot hänen saavan aikaiseksi? Syntyykö ideoista päätöksiä ja päätöksistä tekoja?

Johtaminen – onko ehdokas hyvä johtaja?

Onnea ehdokkaan valintaan. Sellaisen, joka tuo arkeesi sitä luvattua hyvää ja kaunista!


Partner Minna Tuominen-Thuesen vastaa KPMG:n julkishallinnon palveluista. Minna on työskennellyt julkishallinnon ja sosiaali- ja terveydenhuollon toimialalla vuosituhannen alusta lähtien ja sitä ennen yritysmaailmassa. Vapaa-ajan Minna viettää 100-vuotiasta taloaan remontoiden, liikkuen, opiskellen ja Tanskanmaalla lomaillen.