Yksinkertaista, rakas Watson: Lakimiehillämme on loistava tulevaisuus!

Olisi lohdutonta seistä KPMG:n sadan lakimiehemme edessä ja kertoa, että paras juristimme on robotti. Tuskin innostuisin juridiikka-automaattien ilosanoman julistamisesta asiakkaillemmekaan.

En epäile digitalisaation, tekoälyjen tai lohkoketjuteknologian mahdollisuuksia ja vallankumouksellisuutta lakipalveluillemme. Päinvastoin, olen aina ollut jännittynyt ja innostunut kaikesta uudesta ja sen tuomista mahdollisuuksista. Tunnistan lukuisia lakipalveluiden osa-alueita, joita ei ajan oloon ole mahdollista hoitaa kilpailukykyisesti käsityöammattilaisen ottein. Tuskin maltan odottaa, että pääsen laajentamaan lakipalveluidemme tarjoomaa teknologiaratkaisuin uusille alueille.

Juristiemme kanssa keskustellessani nousee esiin kunnia-asia tehdä laadukasta juridiikkaa asiakkaille. Mitä tämä laatu on ja miten se aikanaan pärjää parhaalle robotillemme? Laatu tarkoittaa ensinnäkin vahvaa substanssiosaamista, esimerkiksi yhtiöoikeuden, tietosuojajuridiikan tai vaikkapa työoikeuden saralla. Asiakirja-automaatio varmistaa vähitellen laadullisen ja sisällöllisen vähimmäistason oikeudellisille asiakirjoille, joiden räätälöinnistä ja merkityksellisyydestä asiakkaalle vastaa juristi.

Juristi projektin johtoon

Asiakkaat odottavat juristeiltamme projektinjohtamistaitoja itse substanssiosaamisen rinnalle. Projektinjohtamiseen on omat tekniset työkalunsa, mutta juristi projektin johdossa, pitämässä lankoja käsissään varmistaa sen, että ymmärrys siitä, miten projektiin liittyvät erilaiset, moniulotteiset seikat otetaan jatkuvasti huomioon ja miten yllätyksiin reagoidaan, antaa asiakkaalle ajan ja rauhan keskittyä liiketoimintansa muihin haasteisiin.

Yrityskaupat, laajat rakennejärjestelyt, valtioiden rajat ylittävät toimeksiannot eri maiden oikeudellisten erojen yhteensovittamisineen ovat parhaita paikkoja juristin osaamisen kasvulle.

Juristi liiketoiminnan muutostilanteisiin

Enenevässä määrin olen alkanut liittää laadukkaan juridiikan osaksi näkemyksellisyyden ja oivaltavan tavan tunnistaa ja ratkaista asiakkaan liiketoiminnan haasteita. Haluan, että juristimme toimivat taidokkaasti erilaisissa asiakkaan liiketoiminnan murros- ja muutostilanteissa. Ne ovat asiakkaalle ainutkertaisia, meille erimuotoisina toistuvia. Parhaimmillaan näissä yhdistyy usean juridiikan substanssiosaamisalueen yhteensovittaminen, liiketaloudelliset lainalaisuudet, verotus, asiakkaan toimialan erityispiirteet sekä kansainvälisyys.

Maailma muuttuu – niin juristikin

Olen erittäin iloisena kuunnellut, kun juristimme viestivät haluavansa tehdä tiimityötä, työskennellä entistä enemmän yhdessä KPMG:n talouden, verotuksen, tilintarkastuksen, liikkeenjohdon ja teknologia-ammattilaisten kanssa. Ratkaisuhakuinen asiakaspalvelu, innostuneen ja motivoituneen moniosaajatiimin kanssa avaakin selkeän valtatien lakipalveluidemme kasvulle ja juristeillemme mielekkäät ammatilliset urapolut, joita teknologinen muutos vahvasti tukee.

Engblom_Ari_100x100
Partner Ari Engblom johtaa KPMG:n lakipalveluita. Vapaa-aikana hän liikkuu luonnossa, istuttaa puita ja mökkeilee.