Luottamusmies – turha vai tarpeellinen?

Luottamusmiehen irtisanomissuojan piiriin pääseminen jopa irtisanomisajalla sekä yrityksissä tapahtuneet luottamusmiesaseman väärinkäyttötapaukset herättävät kysymyksen luottamusmiesjärjestelmän tarpeellisuudesta.

Luottamusmieheksi jopa irtisanomisajalla

Työtuomioistuin antoi viime joulukuussa tuomion, jossa varapääluottamusmies oli tuotannollisilla ja taloudellisilla perusteilla tapahtuneen irtisanomisen jälkeen irtisanomisaikansa kuluessa tullut sijaisena hoitamaan pääluottamusmiehen tehtävää sairausloman ajaksi. Työtuomioistuimen mukaan varapääluottamusmies oli sijaisuutensa perusteella tullut pääluottamusmiehen irtisanomissuojan piiriin, minkä vuoksi työnantaja oli menetellyt laittomasti irtisanoessaan varapääluottamusmiehen työsuhteen taloudellisilla ja tuotannollisilla syillä.

Ratkaisu on siinä mielessä erikoinen, että käytännössä tulkinta mahdollistaa jatkossa tilanteet, joissa luottamusmies voi estää varaluottamusmiehen työsuhteen irtisanomisen jäämällä itse sairauslomalle tai mahdollisesti muulle vapaalle.

Luottamusmiehiä moneen junaan

Edellä kerrottu on vain yksi esimerkki niistä ongelmista, joita vanhanaikainen ja nykypäivän työelämään soveltumaton luottamusmiesjärjestelmä voi työnantajalle aiheuttaa. Työnantajan liiketoiminnan tarpeita ymmärtämätön ja tehtäväänsä epäsopiva luottamusmies voi halutessaan hankaloittaa yhteistoimintaa työpaikalla monellakin tapaa. Paikallisesta sopimisesta kieltäytyminen, työnantajan päätösten kyseenalaistaminen ja lisäselvitysten jatkuva vaatiminen sekä yleinen luottamusmiesaseman väärinkäyttö negatiivista työnantajamielikuvaa lietsomalla ovat vain joitakin esimerkkejä käytännön elämässä esiin tulleista ikävistä tilanteista. Työnantajan kannalta erityisen hankalaa on, että luottamusmiehen toimintaan on hyvin vaikea puuttua tämän irtisanomissuojan ja liiton vankkumattoman tuen vuoksi.

Toisaalta taas työnantajamyönteinen, yhteistyökykyinen ja työnantajan liiketoiminnan tarpeita ymmärtävä luottamusmies voi olla työnantajalle erittäin arvokas viestijä henkilöstön suuntaan. Parhaimmillaan luottamusmies tukee työnantajan ratkaisuja ja viestii työnantajamyönteistä mielikuvaa henkilöstön suuntaan edesauttaen omalta osaltaan hyvää yhteistoimintaa, paikallista sopimista ja positiivista yhteishenkeä työyhteisössä.

Luottamusmiesjärjestelmästä voisi luopua

Luottamusmiesjärjestelmä on jäännös työehtosopimusten syntyajoilta, jolloin maaseudulta kaupunkiin työn perässä muuttaneet tehdastyöläiset tarvitsivat luottamusmiehen valvomaan etujaan. Nykypäivänä työn sisältö on suurelta osin muuttunut asiantuntijatyöpainotteiseksi ja yhä enemmän ajasta ja paikasta riippumattomaksi tietotyöksi. Samalla työntekijät ovat yhä itsenäisempiä ja myös tietoisia omista oikeuksistaan eikä entisaikojen edunvalvonnalle luottamusmiehen välityksellä ole enää tarvetta. Siten luottamusmiesjärjestelmästä nykymuodossaan voitaisiin vanhentuneena luopua kokonaan.

Johanna Uusitalo toimii KPMG:llä työoikeuden asiantuntijana. Yhteistoimintamenettelyt ja työsuhderiidat ovat Johannan ydinosaamisalueita.

Vapaa-aikaansa Johanna viettää perheensä ja koiransa kanssa sekä urheillen.