Kaikkien Suomi!

Sote- ja maakuntauudistuksen myötä olemme luomassa uutta suomalaista hyvinvoinnin mallia. Maamme erityispiirteenä on ikääntyminen tahdilla, jota edes poliitikoiden reipasotteiset lausunnot eivät hidasta.

Miten luoda ikääntyvälle Suomelle toimiva ja turvallinen asuinympäristö, jossa eläminen ja osallistuminen yhteiskunnan toimintaan on helppoa ja houkuttelevaa?

Kuulumme niihin maihin, joissa väestön ikääntyminen on ratkaisuja vaativa ilmiö. Tarvitsemme nyt ja jatkossa yhteiskunnan, jossa asukkaat saavat apua ja tukea mm. asumiseen, liikkumiseen ja yhteiskuntaan osallistumiseen omien tarpeidensa mukaisesti. On keskeistä, että alueiden ja kaupunkien yhdyskuntasuunnittelu tähtää selkeään, turvalliseen ja osallistumisen mahdollistavaan infrastruktuurin rakentamiseen ja asumiseen liittyvät innovaatiot ja teknologian tarjoamat mahdollisuudet saadaan osaksi arjen elämää.

Ikäystävällisen yhteiskunnan tekijöitä

Tärkeää on luoda kanavat, joissa kohtaavat tilojen ja palveluiden loppukäyttäjä sekä palveluiden järjestäjät ja tuottajat. Keskustelua ja yhteiskehittämistä yhteisön jäsenten kesken vahvistamalla ja asukkaita kuuntelemalla löydetään tekijät, jotka koetaan tärkeiksi oman elämän hyvinvoinnille. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi parempaa käyttäjä- ja asiakaskokemuksen keräämistä ja hyödyntämistä palveluiden kehittämisessä sekä uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

KPMG on selvittänyt useiden eri maiden kehittämisohjelmia ja -projekteja, joiden tarkoituksena on parantaa ikääntyvien ja heidän lähipiirinsä elämänlaatua asumiseen, liikkumiseen tai hyvinvoinnin palveluihin liittyen. Esimerkiksi tiedetään, että muistisairauden vaikutus ulottuu moninkertaiseen määrään sairastuneisiin nähden. Siksi jaksamista tukevia palveluita on kehitettävä myös lähipiirille, omaisille ja ystäville.

Ikäystävällisen yhteiskunnan tekijöitä ovat muissa maissa olleet mm.:
– Yhdyskunta- ja infrastruktuurin suunnittelu erityisesti liikkumista helpottavaksi
– Käyttäjä- ja asukaspaneelit, joiden tuloksia hyödynnetään suunnittelussa
– Kolmannen sektorin vahva mukana olo, palveluiden tuottajana, tiedon jakajana ja keskustelun herättäjänä
– Kokemusasiantuntijoiden osallistaminen palveluiden ja ympäristön kehittämiseen

Talkoohenkeä tarvitaan

On myös tutkittu ikääntyneiden yksinäisyyttä ja eristäytymistä yhteiskunnasta. Millä tavoin ja keiden toimesta tähän voitaisiin Suomessa tarttua napakammin? Uskomme, että näissä talkoissa tarvitaan kaikkien osapuolten yhteistyötä. Julkinen, yksityinen ja kolmas sektori ovat kukin tahoillaan vahvoja asiantuntijoita hyvinvoinnin, innovaatioiden ja palveluiden kehittämisessä. Yhteiselle keskustelulle, päätöksille ja konkreettisille toimenpiteille olisi nyt kysyntää!

Keskustelua, avauksia ja keinoja ikäystävällisen yhteiskunnan rakentamiseksi on tarjolla KPMG:n ja Rambollin seminaareissa 3.10. Helsingissä ja 10.10. Oulussa.

Eeva Juntunen

Eeva Juntunen työskentelee muutosjohtamisen asiantuntijana KPMG:n julkishallinnon palveluissa. Vapaa-ajalla Eeva nauttii piha- ja puutarhatöistä kotona ja mökillä.