Kansainvälinen liikkuvuus vaatii venymistä ja ketteryyttä

Osallistuin KPMG:n Global Mobility Forumiin Barcelonassa – yhdessä yli 400 eri yhtiöissä työskentelevän asiantuntijan kanssa. Edustimme yli 40 eri kansallisuutta. Yhteinen puheenaiheemme oli, mitkä asiat vaativat venymistä kansainvälisesti liikkuvien työntekijöiden parissa työskenteleville – ”What is stretching Global Mobility”.

Mitä ratkaisuja Global Mobility Forumin osallistujilla ja panelisteilla oli venymistä vaativiin tilanteisiin?

# 1 / Miten hallita kasvavat kustannuspaineet?

Miten yhtiö voi selvitä tilanteesta, jossa komennuslaisten määrä kasvaa rajusti, mutta asian hoitamista varten annettu budjetti ei muutu? Asiaa kommentoi erään ison hotelliketjun edustaja, jossa erinäisten toiminnan uudelleen järjestelyjen myötä komennuslaisten määrä suureni. Tässä tapauksessa sisäisiä prosesseja uudistettiin. Lisäksi pyrittiin automatisoimaan sekä yksinkertaistamaan mahdollisimman monia prosessin vaiheita.

Automatisoinnin ja prosessien selkeyttämisen puolesta puhui myös toisen yhtiön edustaja, jossa seurattavien työmatkojen määrä vuosittain on sadoissa tuhansissa. Näiden seurannassa yhtiö on pyrkinyt mahdollisimman automatisoituun seurantaan. Automaatio ei toki ollut ainoa tekijä, vaan kyseisessä yhtiössä kustannuksia on myös pidetty kurissa jatkuvan ja ennakoivan bisneksen kanssa käytävän keskustelun avulla.

Vaikuttaisi kuitenkin siltä, että yhä useammassa yhtiössä pyritään pois manuaalisesta työstä ja pyritään hakemaan ratkaisuja, joissa komennuksiin liittyviä yksinkertaisia työvaiheita voidaan toteuttaa vähemmällä työllä.

# 2 / Miten saadaan siirrettyä työntekijät nopeasti pois katastrofialueilta?

Työmatkalaisten seurantaan ja näihin liittyvien riskien hallitsemiseksi on tärkeää tietää, missä yrityksen työntekijät ovat matkustelleet ja toki myös se, mihin heidän tulevat matkat ovat suuntautumassa.

Teknologia voi auttaa myös poikkeustilanteissa. Työntekijöiden paikallistamistietojen helppo saatavuus oli auttanut erästä paneelikeskusteluun osallistunutta yritystä merkittävästi luonnonkatastrofien yhteydessä. Kansainväliseen liikkumiseen erikoistunut tiimi yrityksessä pystyi nopeasti reagoimaan ja siirtämään pois työntekijöitä riskialueilta. Asian sujuvaa hoitamista auttoivat tarkat tiedot työntekijöiden oleskelupaikasta, sujuva prosessi ja selkeät roolit työntekijöiden siirrossa.

# 3 / Miten hallita yleistyvään etätyöhön liittyvät riskit?

Erään suuren IT-alalla toimivan yrityksen edustaja totesi, että yhä useammin esiin nouseva haaste on etätyön yleistyminen. Kaikki tietävät, että etätyö etenkin rajoja ylittävinä on omiaan aiheuttamaan viranomaisvelvoitteita työskentelyvaltiossa.

Vaikka viranomaisvelvoitteiden selvittäminen saattaakin olla työlästä, on se kuitenkin hoidettavissa. Vielä haastavampaa on hallita ja saada tietoon nämä elävässä elämässä syntyvät, rajoja ylittävät etätyötilanteet. Keskusteluun osallistuneiden sekä yleisöstä tulleet mielipiteet tukivat kaikki samaa ratkaisua: asiasta informointi sisäisesti ja selkeä prosessi etätyösopimuksille.

Monet esiin nousseet ulkomaankomennushallintaa venyttävät asiat voidaan ratkaista automaatiolla ja työntekijöiden liikkeitä seuraavalla teknologialla, mutta etätyön hallinta on astetta vaativampi haaste — ei kuitenkaan mahdoton ratkaistavaksi.

Jutellaan lisää venyvistä kansainvälisistä työtilanteista! Mikä teillä aiheuttaa eniten haasteita?

Tax Partner Paula Holmström vastaa KPMG People Services -ryhmässä monien KPMG:n asiakkaiden ulkomaankomennuksiin liittyvistä tukipalvelusta. Ulkomaankomennuksiin liittyvien vero- ja sosiaaliturvakysymysten parissa Paula on työskennellyt KPMG:lla vuosituhannen alusta.

Vapaa-aika kuluu juoksuharrastuksen sekä lasten harrastusten parissa, mutta myös jooga tasapainoittaa hektistä arkea.