Kiinteistötoimiala kuroo kiinni digikuilua

Olen jo hetken työni puitteissa seurannut kiinteistöt- ja rakentaminen -toimialan trendejä. Kansainvälisten kollegoideni tutkimuksen pohjalta ja innoittamana pysähdyin pureskelemaan PropTech- termiä hiukan pidemmälle. PropTech* nousee tällä hetkellä keskusteluihin useissa eri yhteyksissä.

Miten kiinteistötoimialla rakennetaan digitaalista ympäristöä ja miten PropTech liittyy tähän?

Itse määrittäisin termin tällä hetkellä näin:
— Tomun ja hypen törmäys
— Kiinteistötoimialaa mullistava uusi ajattelutapa, jossa yhdistyy uusien teknologioiden ja innovaatioiden kautta niin loppukuluttajat, startupit kuin suuret rakennustoimialan yrityksetkin.

Kyseessä ei mielestäni ole siis pelkästään kyse niinkin ”simppelistä” asiasta kuin digistrategiasta. Ekosysteemiajattelu höystettynä palvelumuotoilulla ja innovaatioilla, jotka aidosti ravistelevat alaa, toimii mielestäni paremmin PropTech-mielikuvan rakentamisessa.

Missä piilevät PropTech mahdollisuudet?

Nopeimmat ja fiksuimmat päätökset perustuvat hyvään dataan. Rakennusyhtiöille tämä voi perinteisesti tarkoittaa vaikkapa parempaa työmaaseurantaa ja tehokkaampaa projektilaskutusta. Moderni tapa käyttää dataa on hallinnoida Big dataa selkeästi luettavilla raporteilla (Data Analytics). Kiinteistötoimialla on harvemmin puutetta tiedosta, mutta miten sitä hyödynnetään tehokkaasti? Tämä on mielestäni yksi PropTech-hypen ydinkysymyksistä.

Datan tehokkaalla hyödyntämisellä voitetaan loppujen lopuksi kuitenkin ennen kaikkea asiakkaan luottamus, koska dataa oikein käyttämällä voidaan tuottaa parempaa ja kohdennetumpaa palvelua. Tämä näkyy asiakkaalle erinomaisena asiakaskokemuksena. PropTech-ajatusmalli auttaisi haastamaan ehkä jo hiukan rakennuspölyn peitossa olevat käytännöt alalla. Se korostaa mielestäni oivallisesti, että nyt parempaa palvelua ei suunnitella pelkästään toimittajille, vaan mennään astetta pidemmälle, loppukäyttäjälle saakka. Tässä piilee juuri uusien ansaintamallien mahdollisuudetkin – uusien palveluiden ja toimintatapojen kautta. Milloin tähän herätään isosti, vai onko ketteryys kiinteistötoimialla vain myytti?

Voi olla. Kollegoiden tutkimuksesta käy ilmi, että kiinteistötoimialan päättäjät uskovat digitaalisen disruption ja innovaatioiden vaikuttavan eniten rakentamisen kustannusten hallintaan. Tämä ei varmaan tule kenellekään alalla toimivalle johtajalle yllätyksenä: projektihallinta ja -laskenta on työ, jossa yrityksen on kallista olla epätarkka. Tosin, miksi tyytyä vain vanhan parantamiseen, jos haluaa olla markkinajohtaja?

Miten sitten rakentaa silta kuilun ylle?

Tarvitaan ajatusmallien muutosta sekä uuden ja vanhan kohtaamista. Tutkimuksen lopusta löytyy lista stepeistä, joita voi pohtia oman digiekosysteemin havainnollistamiseen.  Jos kaipaatte strategista innovointikumppania PropTech-matkanne alkuun – tai vaikka myllerryksenkin keskelle, on sanomattakin selvää että KPMG:n asiantuntijat ovat käytettävissänne.