Digitalisaatio ja kilpailuetu: mahdotonta PK-yritykselle – itsestäänselvyys startupille?

Ties monennes tapaamiseni KPMG:llä uuden Startup-yrityksen kanssa. Mielelläni heitä tapaan, uusia ideoita, oivalluksia, mahdollista yhteistyötä ja omien näkemysteni perusteltua haastamista.

Olen vuosikausia, rohkenisinko sanoa vuosikymmeniä, toiminut konsulttina ja asiantuntijana perheyritysten parissa. Uusien ideoiden ja toimintatapojen esittelyssä perheyritykset eli kasvolliset yritykset, joilla on jo vuosien vakiintunut liiketoiminta, loistavat pääosin poissaolollaan. Mistä moinen johtuu?

Haastajina Über, Spotify ja Amazon

Digitalisaatiokeskustelussa kansainväliset esimerkit onnistumisista, kuten Über, Spotify ja Amazon, liittyvät useimmiten kuluttajiin. Kuitenkin suomalaisten perheyritysten todellisuutta on ollut ennemminkin yritysten välinen tavarakauppa, vieläpä hyvin kotimarkkinavetoisesti. Ovatko siis skaalautuvat liiketoimintamallit sekä muut digitalisaation sykkeessä puhuttavat ilmiöt kaikessa sovussa unohdettava perheyrityksiltä? Ei missään nimessä, mutta paljon on työtä tehtävänä.

Omistajan ja johdon kyky nähdä perheyritykseen liittyvää globaalia potentiaalia on heikko. Omistajan ja yritysjohdon ajasta suurin osa menee vuosien saatossa jo pitkälle muotoutuneen liiketoiminnan johtamiseen ja tehostamiseen kilpailukyvyn ylläpitämiseksi. Se, että liiketoiminnassa on osia, kutsuttakoon niitä vaikkapa organisaation sisäisiksi startupeiksi, jotka tunnistamalla yrityksen nykyisistä kilpailijoista voi tulla parhaita asiakkaita, edellyttää käänteentekevää ajattelua. Yrityksessä kehitetyt digitaaliset ratkaisut palvelevat nykyisin vain yritystä itseään. Ratkaisujen lisensointi ja kaupallistaminen kilpailijoiden käyttöön muuttaakin liiketoiminnan rakennetta lisenssiliiketoiminnan suuntaan ja parantaa kannattavuutta olennaisesti.

Tukeeko yrityskulttuuri uusia avauksia?

Strategiatyössä liikevaihdon kasvutavoitteet vakiintuneessa liiketoiminnassa jäävät usein alle 10 prosentin, eikä sijaa tahdo jäädä keskustelulle 50 tai 100 prosentin kasvutavoitteille. Ne ovat ennemminkin haihattelua. Yrityskulttuurikaan ei usein anna sijaa avauksille, jotka mielletään vastakarvaisiksi perheyrityksen nykyhetken liiketoimintalogiikalle. Toimeen tarttuminen nykyisen liiketoiminnan tuhoamiseksi vaikuttaa mielipuoliselta. Suomessakaan omistajien ja johdon rohkea, saati uhkarohkea keskustelu ei ole kiellettyä, ei edes unelmointi siitä, mitä asioita on muutettava, mitä investointeja on tehtävä, mitä ja miten uusia avauksia on edistettävä kasvun ja kannattavuuden lisäämiseksi.

Puuttuvan tai kadonneen kilpailuedun metsästys digitalisaatiosta on kurinalaista, koko yrityksen läpikäyvää tekemistä. Sitä voi edesauttaa monin tavoin, esimerkiksi yhtiöittämällä jokin liiketoiminta-avaus omaksi tytäryhtiökseen, sitouttamalla avainhenkilöitä omistajiksi, partneroituen tai erilaisin asiakkaiden kanssa tehtävin yhteishankkein. Innostuksen puuskassa on vaalittava nykyistä liiketoimintaa ja huolehdittava sen kilpailukyvystä. Se antaa perheyrityksille monia startup-yrityksiä olennaisesti paremmat edellytykset toteuttaa tarvittavat investoinnit ja panostukset uusiin digituettuihin, digilähtöisiin tai digiehtoisiin liiketoiminta-avauksiin.

A_I Engblom