Kuuma, kuumempi, private equity

Eurooppalainen pääomasijoitusmarkkina jatkoi nousukiidossa vuoden 2018 toisella kvartaalilla. Tehtyjen sijoitusten arvo ylsi jo korkeimmalle tasollensa vuosikymmeneen. Kiihtyykö vauhti edelleen vai onko jo aika hengähtää hetkinen?

Kasvun taustalla Euroopassa ovat Iso-Britannia ja Ranska, mutta myös Pohjoismaissa PE-sektorin volyymi kasvaa ja sijoitusten koko suurenee trendinomaisesti. Kasvu näyttää tosin johtuvan erityisesti buy-out -markkinoiden hurjasta vireestä — vähemmän kasvu- ja early stage  -segmenteistä. Aikaisemman vaiheen sijoituksissa on havaittavissa sijoittajien kiinnostuksen painottumista oman segmenttinsä sisällä myöhäisemmän vaiheen yhtiöihin ja suurempiin sijoituskokoihin. Lisäksi yritysten innostus hakea kilpailuetua sijoittamalla suoraan innovatiivisiin kasvuyhtiöihin on lisääntynyt.  Kokonaisuutena voisi siis todeta, että pääomasijoitusmarkkinoilla eletään parhaillaan nousukautta, on eletty jo useamman vuoden ajan.

Vauhdikkaan ensimmäisen vuosipuolikkaan jälkeen jää miettimään, voiko tahti private equity- markkinoilla vielä kiihtyä entisestään vai keskitytäänkö syksyllä sulattelemaan alkuvuoden ostoksia?

Sijoituskohteista alati kiristyvä kilpailu

Toimialan kasvua on helppo ymmärtää: sijoittajien raha virtaa sinne, missä se on parhaiten tuottanut. Sijoitusluokkana buy-out on ollut hyvin tuottoisa sijoittajille, ja start-up -yhtiöiden saama mediahuomio tavoittaa riskiä kaihtamattoman sijoittajan vuorenvarmasti. Päänvaivaa jatkossa aiheuttaa kilpailun lisääntyminen, koska sijoituskohteita ei ole tarjolla loputtomasti. Kasvanut kysyntä nostaa kohteiden hintaa, ja uusia kohteita on entistä vaikeampi löytää. Pääomasijoittajien keskinäiset kaupat (secondary buy-outs) ovat kasvussa, mikä voi näyttäytyä pessimistin silmin myös täysin uusien ideoiden ehtymisenä. Tai ehkäpä kyse on vain kohdeyritysten siirtymisestä seuraavaan kasvuvaiheeseen, jota tukemaan on tarvittu uudenlainen omistuspohja? Aika näyttää, kummasta on kyse.

Sijoitusten painottuminen myöhäisemmän vaiheen yhtiöihin jatkuu

Toinen syksyllä seurattava trendi on sijoitusten painottuminen myöhäisemmän vaiheen yhtiöihin, mikä näkyy paitsi koko PE-markkinassa, myös VC-markkinan sisällä sijoitusten virratessa myöhemmän vaiheen kasvuyhtiöihin. Tämän suuntauksen odotan jatkuvan nykyisellään ja todennäköisesti vahvistuvan jatkossa, jos epävarmuus kasvun jatkumisesta saa jalansijaa markkinoilla.

Vaikuttavuudesta uusi trendi?

Toimiala on kehittynyt hyvän matkaa oikeaan suuntaan ajoista, jolloin pääomasijoittaminen nähtiin mystisenä toimialana ja toisinaan negatiivisessakin valossa talouskeskustelussa. Vastuullinen sijoittaminen on jo aikoja sitten vakiinnuttanut asemansa osana alan yleisiä toimintaperiaatteita —  ja hyvä niin. Seuraavaksi trendiksi povataan vaikuttavuutta. Vaikuttavuussijoittamisella tavoitellaan tuoton ohella yhteiskunnallisia hyötyjä, eli vaikkapa positiivisia ympäristö- tai terveysvaikutuksia.

Vaikuttavuuden mittaaminen käytännössä on kuitenkin vielä haaste, jonka ratkaiseminen edellyttää yhteisiä pelisääntöjä. Kysymys ei mielestäni olekaan siitä, että tuleeko vaikuttavuudesta uusi trendi, vaan milloin ja missä muodossa se tapahtuu.

Näistä lähtökohdista on hyvä lähteä vuoden jälkimmäiselle puolikkaalle. Toimialalla tapahtuu ja hyvin menee, mutta menköön!