Erikoistumisella tuottoihin kiinni

Ajoittaisesta markkinaepävarmuudesta huolimatta pääomasijoittajat lähtivät uuteen vuoteen rahastot rahaa pullollaan. Pohjoismaissakin on eletty pääomasijoitusrahastojen varainkeruun kulta-aikaa, joten kilpailun sijoituskohteista voidaan odottaa kiristyvän jatkossa entisestään. Myyjien odottamat ennätyskorkealla pysyttelevät valuaatiotasot johtavat väistämättä tilanteeseen, jossa totuttuihin vuosituottoihin pääseminen on pääomasijoittajille aiempaa vaikeampaa. Kuitenkin rahastoihin sijoittaneiden instituutioiden ja muiden sijoittajien tuotto-odotus tuskin on laskenut nousukiidon aikana.

Lisää lisäarvoa operatiivisilla tehostamistoimilla

Kilpailun alati kiristyessä erikoistuminen tulee nousemaan entistä tärkeämpään rooliin, sillä geneerinen lähestyminen ei todennäköisesti enää jatkossa tule riittämään historiallisten tuottotasojen aikaan saamiseksi. Viime vuosien aikana pääomasijoitusrahastot ovat päässeet nauttimaan alhaisesta korkokannasta ja ennen kaikkea kasvavista yhtiöiden arvostustasoista. Keskimääräisten arvostuskertoimien kasvaminen ennätystasoille yhdessä pääomarakenteen optimoinnin kanssa on johtanut erinomaisiin tuottoihin myös tilanteissa, jossa sijoituksen kohteena olevassa yhtiössä ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia. Ikävä kyllä matematiikka toimii myös toiseen suuntaan ja vaikka korkotason ennakoidaan pysyttelevän matalalla, arvostuskertoimien ei odoteta keskimäärin ainakaan kasvavan. Jos markkinafundamenttien mahdollistama vapaamatkustamisen aika on päättymässä, rahastojen tulee kyetä luomaan lisäarvoa vahvemmin myös itse portfolioyhtiöissä. Nykyisessä ympäristössä kohdeyhtiön operatiivisen liiketoiminnan kehittäminen sijoittajan tuoton mahdollistamiseksi korostuu.

Erikoistuminen mahdollistaa erottumisen, mutta rajaa kohdemarkkinaa

Keskittymällä valikoiduille toimialoille tai rakentamalla erikoisosaamista esimerkiksi markkinoinnin, robotiikan tai vaikkapa logistiikan ympärille, pääomasijoittaja voi löytää oman houkuttelevan niche-markkinansa ja päästä erinomaisiin tuottoihin kiinni myös jatkossa. Erikoistumalla markkinoilta löytyy kenties vielä tilaa, mutta ainoastaan Suomeen keskittymällä kohdemarkkina jää helposti liian pieneksi.

Vaihtoehtoinen tapa erottautua kasvavan kilpailun keskellä on löytää markkinoilta tilaa muokkaamalla muita sijoituskriteereitä. Monelta osin markkinoilla näyttää kuitenkin olevan jo täyttä, ja uusia rahastotiimejä pyrkii peliin mukaan jatkuvasti. Tällöin ainoastaan sijoituksen kokoa, omistusosuutta tai sijoituskohteen elinkaaren vaihetta (venture capital vs. buyout) säätämällä voi olla vaikea löytää riittävää erottautumiskeinoa.

Mainetta ja kunniaa

Kolmas mahdollisuus selvitä markkinoilla on kääntää koko peli ympäri ja erottautua kilpailijoista rakentamalla systemaattisesti omaa brändiä siten, että myyntiä harkitsevat yhtiöt ja niiden omistajat suorastaan kilpailevat pääsystä juuri sinun rahastosi portfolioon. Maine rakentuu pitkän ajan kuluessa, ja luonnollisesti edellyttää paitsi todellista erityisosaamista myös pitkäaikaisia kestäviä näyttöjä onnistumisista. Useat pääomasijoittajat ovat alkaneet näkyä yhä enemmän sosiaalisessa mediassa ja ottaa kantaa myös varsinaisen sijoitustoiminnan ulkopuolisiin, yhteiskunnallisesti merkittäviin asioihin. Tässä on kyse ainakin osittain brändin rakentamisesta ja selkeän erottautumiskeinon rakentamisesta muihin pääomasijoittajiin.

Kiristyvän kilpailun lopputulemana odotan, että myös täysin uudet nimet tulevat nousemaan parrasvaloihin – tervetuloa mukaan!