Tehokas CIAM – Kuinka saat teknologiaratkaisustasi arvoa yrityksen imagolle?

Edellisessä blogitekstissäni “Tehokas CIAM – Kuinka opit tuntemaan asiakkaasi”, kirjoitin nykyaikaisen kilpailukykyisen erikoistumisstrategian luomisesta teknologioita hyödyntäen. Asiakasrajapintaan suunnitellut identiteetin- ja pääsynhallinnan (CIAM) järjestelmät pystyvät antamaan yrityksen brändille lisäarvoa, jolla on kilpailuilla markkinapaikoilla merkitystä yrityksen imagon rakentamisessa.

Asiakkaiden kulutustottumukset ovat digitaalisen vallankumouksen myötä muuttuneet valtavasti. Käytämme jatkuvasti eri palveluita erilaisten alustojen sekä laitteiden avulla, ja olemme tavoitettavissa käytännössä 24/7. Digitalisoitumisen myötä asiakkaiden valitsemat yritykset eivät rajoitu enää fyysisesti lähellä sijaitseviin palveluihin, vaan valinnanvaraa on maailmanlaajuisesti. Tästä johtuen yritysten tarjoamat palvelut eivät voi olla kokonaisuudessaan sidottuja paikallisiin toimistoaikoihin. Palvelun saatavuuteen ja toiminnallisuuteen liittyvät rajattomat mahdollisuudet auttavat brändin arvoa kasvamaan.

Palvelujen tarjoamisesta lisäarvon tuottamiseen

Sitä, kuinka paljon asiakas on valmis maksamaan enemmän yrityksen palveluista suhteessa kilpailijoiden palveluihin, voidaan käyttää brändin arvon määrittämiseksi. Yhdysvaltalainen talousalan luennoitsija ja kirjailija Seth Godinin mukaan brändin arvoa lisää myös se, kuinka usein asiakas valitsee yrityksen palvelut yritykseen kohdistuvien odotuksien, tarinoiden, muistojen ja suhteen perusteella. Mielikuvien, joita asiakas saa valitessaan tietyn brändin, voidaan ajatella olevan se lisäarvo, johon jokaisen yrityksen tulisi tähdätä.

Digitalisaation myötä asiakkailla on yhä enemmän mahdollisuuksia verrata sekä valikoida yrityksiä ja niiden palveluita. Sosiaalisen median myötä asiakkaan valta yrityksen arvon määrittämisessä on kasvanut huomattavasti. Asiakkaalla on yhä kantavampi ja kuuluvampi ääni mielipiteilleen alustalla, joka on helposti jaettavassa muodossa. Käyttäjille on ominaista jakaa kokemukset, jotka ovat herättäneet negatiivisia tunteita. Keskinkertaisia tai hyviä kokemuksia palveluista jaetaan harvemmin, jolloin mikäli yritys pyrkii luomaan kestävän erikoistumisstrategian teknologioiden avulla, on asiakkaille pystyttävä tarjoamaan palvelukokonaisuus, joka ylittää asiakkaan toiveet ja tarpeet. Forresterin Market Overview of CIAM Solutions artikkelissa on tunnistettu järjestelmien mahdollisuus sopeutua markkinoiden muuttuvien vaatimusten mukaisesti yhdeksi tärkeimmäksi eduksi identiteetin- ja pääsynhallinnanjärjestelmien tarjoamien etujen joukosta. Tällainen järjestelmien joustavuus mahdollistaa kilpailukykyisen strategian toteutuksessa.

Hajautetusta datasta kohti tietoturvallisempaa todellisuutta

Digitalisoituneessa maailmassa asiakkaat luovat omaa todellisuuttaan ja identiteettiään digitaalisten palveluiden kautta. Yritysten käyttämät identiteetinhallintaratkaisut määrittävät, kuinka helppokäyttöistä asiakkaille heidän omien tietojen hallinnoiminen on, sekä miten hyvin asiakkaat voivat luottaa asiakastietojensa olevan turvattuja.

Forresterin aikaisemmin mainitussa artikkelissa, IAM-järjestelmien tärkeimpiä etuja onkin asiakkaille tarkoitettu profiilin hallinta. Profiilin hallinnan tulee tukea asiakkaan identiteetin elinkaaren hallintaa työkaluilla, joilla hallitaan dataa aina identiteetin luonnista validointiin, päivittämiseen, ylläpitoon, käyttöön ja lopetukseen saakka. Ideaalissa tilanteessa järjestelmä tukee asiakkaan identiteetin kirjautumisia ja muutoksia eri lähteistä. Näitä lähteitä voivat olla esimerkiksi sosiaalisen median kirjautumiset ja kanavat. Asiakkaan niin halutessa yritys pystyy sitomaan nämä merkinnät yrityksen niin sanottuun master dataan ja markkinoinnin automaatioratkaisuihin, jotta asiakkaan digitaalisesta identiteetistä saadaan mahdollisimman ehyt kokonaiskuva.

Teksti on toinen osa kolmeosaisesta CIAM-sarjasta, josta julkaistaan yksi osa joka viikko.

Ensimmäinen osa: Tehokas CIAM – Kuinka opit tuntemaan asiakkaasi?