Tehokas CIAM – Kuinka tarjota luottamusta ja turvallisuutta asiakkaiden käyttäjätiedoille?

Ensimmäisessä blogitekstissäni Tehokas CIAM eli kuinka opit tuntemaan asiakkaasi ja luomaan pitkäikäisiä asiakassuhteita kirjoitin nykyaikaisen kilpailukykyisen erikoistumisstrategian luomisesta teknologioita hyödyntäen. Toinen blogitekstini Tehokas CIAM eli kuinka saada teknologiaratkaisustasi arvoa yrityksen imagolle keskittyi asiakasrajapintaan suunniteltujen identiteetin- ja pääsynhallinnan (CIAM) järjestelmien mahdollisuuksista yritysten brändin arvon kasvattamisessa. Kolmannessa CIAM-järjestelmiin liittyvässä blogitekstissäni keskityn pohtimaan asiakasrajapinnassa toimivien identiteetin- ja pääsynhallintajärjestelmien turvallisuusnäkökulmaa asiakkaiden luottamuksen kautta. Asiakasrajapinnan IAM-ratkaisut lähentävät turvallisuus- ja markkinointinäkökulmia sekä sulauttavat nämä osaksi yrityksen liiketoimintaa.

Tietoturvaa asiakkaiden ehdoilla

Forresterin Market Overview of CIAM Solutions artikkelissa on tunnistettu yhdeksi tärkeimmäksi identiteetin- ja pääsynhallintajärjestelmien tarjoamaksi eduksi tietosuojan hallinta. Tietosuojan hallinnalla IAM-ratkaisuissa tarkoitetaan asiakkaan henkilökohtaisesti tunnistettavien tietojen suojaamista sekä asiakkaalle annettavaa päätösvaltaa siitä, kuinka dataa kerätään ja käytetään. Asiakkaalla on oltava myös oikeus muun muassa tulla unohdetuksi tai estää kolmannelle osapuolelle attribuuttitietojen jakamisen niin halutessaan. Ideaalitilanteessa IAM-järjestelmät myös sisältävät identiteetin sisällön tarkastamiseen ja verifiointiin liittyvän ratkaisun vahvalla autentikoinnilla. Tällöin digitaalisiin identiteetteihin liittyviä riskejä voidaan pienentää säilyttäen silti miellyttävä asiakaskokemus.

Forresterin artikkelissa on mainittu myös toinen asiakkaan luottamukseen liittyvä näkökulma IAM-ratkaisuihin liittyen. Preference management eli mieltymyksien hallinta mahdollistaa asiakkaalle vallan päättää omasta profiilistaan. Tällöin käyttäjäkeskeiset ratkaisut sovellustasolla mahdollistavat asiakkaiden vuorovaikutuksen yrityksen palveluihin milloin ja missä he itse haluavat.

Luottamussuhteesta pysyvään asiakkuuteen

Asiakasrajapinnassa toimiva identiteetin- ja pääsynhallinnanjärjestelmä tuo parhaimmillaan asiakkaille varmuutta palvelun käyttöön, sujuvan käyttökokemuksen sekä asiakasluottamusta lisäävän komponentin. Digitaaliset identiteetit toimivat asiakkaiden oman identiteetin jatkeena verkossa, jolloin henkilökohtaisesti tunnistettavien tietojen on pysyttävä siinä määrin salassa kuin asiakas itse toivoo. Yhä kasvavassa määrin asiakkailla on omiin digitaalisiin identiteetteihinsä liitettyjä maksuliikenteessä käytettäviä tietoja, joiden joutuminen vääriin käsiin johtaa auttamatta asiakasluottamuksen menettämiseen. Identiteetin- ja pääsynhallinnan järjestelmät yrityksen palvelutoiminnan osana yhdenmukaistavat toimintamalleja voimassaolevien tietosuojavaatimusten kanssa luoden samalla sujuvan käyttäjäkokemuksen.

Teksti on kolmas ja viimeinen osa kolmeosaisesta CIAM-sarjasta.

Ensimmäinen osa: Tehokas CIAM – Kuinka opit tuntemaan asiakkaasi?
Toinen osa: Tehokas CIAM – Kuinka saat teknologiaratkaisustasi arvoa yrityksen imagolle?