Turvallista matkaa – liikennepalvelulaki vaatii kunnissa rohkeaa ongelmanratkaisua

Erityisryhmien henkilökuljetuspalvelut muuttuivat tuoreen lain myötä, mutta mitä kuntien on otettava huomioon, kun ne suunnittelevat palveluiden järjestämistapoja? Kustannustehokas ja asiakastyytyväisyyttä lisäävä ratkaisu voi löytyä esimerkiksi dynaamisesta hankintajärjestelmästä.

Kunnissa on luovuttu taksikiintiöistä, asemapaikkavaatimuksista ja päivystys- sekä ajovelvoitteista, ja kilpailu on vapautunut, kun uusi laki liikenteen palveluista tuli heinäkuussa 2018 voimaan.

Lain takia kunnat ja kuntayhtymät ovat joutuneet kilpailuttamaan sopimusjärjestelyitään uudelleen. Myös välitystoiminnan järjestämistapoja on uudistettu. Vanhojen toimintamallien purkaminen on osoittautunut paikoin oletettua haastavammaksi.

Kuntien ja kuntayhtymien kannalta ratkaisevaa on, kuinka muuttuneet kilpailuolosuhteet hyödynnetään palveluiden laatua vaarantamatta. On myös tärkeää suunnitella tarkoin sopimuskauden aikainen valvonta ja seuranta.

Perinteinen vai dynaaminen malli?

Ennen nykyistä lainsäädäntöä kunnat tilasivat kuljetuksia pääasiassa alueellisesta taksikeskuksesta, mutta nyt kuntien ja kuntayhtymien on itse päätettävä, miten ne järjestävät välityspalvelun ja liikennöinnin.

Kunnat voivat valita joko perinteisen tai dynaamisen järjestelmän kuljetusten toteuttamiseen. Perinteisessä mallissa kunta valitsee kokonaisvastuullisen välityskeskuksen autokantoineen. Vaihtoehtona on dynaaminen järjestelmä, jossa kilpailutetaan erillinen välitysoperaattori ja perustetaan dynaaminen hankintajärjestelemä liikennöintiin.

Dynaaminen järjestelmä mahdollistaa sen, että kunnat pääsevät hyödyntämään laajaa autokantaa ja keskipitkällä aikavälillä joustavan mallin, jos järjestelmään siirtyminen suunnitellaan huolellisesti. Järjestelmän perustamisvaiheessa voi ilmetä ongelmia muun muassa autojen saatavuudessa, jos viestinnästä ei huolehdita riittävällä tavalla.

Selkeät sopimusehdot tuovat laatua

Myös uusia operaattoritoimijoita on tullut markkinoille, välitys- ja tilaussovellukset kehittyvät, ja asiakkaiden käytössä on useita erilaisia tilaustapoja. Lisäksi erilaiset kuntien ja kuntayhtymien väliset yhteistyömallit hankintarenkaasta yhteiseen omaan välityskeskukseen ovat mahdollisia tapoja toteuttaa kuljetuspalveluita.

Henkilökuljetuspalveluiden onnistunut kilpailuttaminen edellyttää, että erityisesti välityskeskuksen ja tilaajan välisestä vastuunjaosta on sovittu selkeästi. Tilaaja voi edelleen halutessaan saada avaimet käteen -palvelua, jos vaatimukset ja sopimusehdot asetetaan huolellisesti.

Samalla voidaan muun muassa pyrkiä kasvattamaan kuljetusten yhdistelyprosenttia hallitusti niin, että asiakkaat saavat jatkossakin korkealaatuista palvelua. Haja-asutusalueilla, jossa autojen saatavuus voi olla huonompi kuin kaupungeissa, tilannetta voi parantaa sisäisillä, alueellisesti kohdennetuilla kilpailutuksilla.

Lakiuudistus on nostanut esiin myös kilpailuoikeudellisia kysymyksiä.

Miten KPMG voi auttaa?

KPMG on vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaisten kuljetuspalveluiden asiantuntija. Tunnemme kuljetuspalveluiden järjestämistavat, kilpailutusten suunnittelun ja toteutuksen sekä palveluiden järjestäjien että palveluiden tuottajien näkökulmasta. Tunnemme järjestämisvaihtoehtojen ja kilpailutusten ongelmakohdat ja voimme avustaa uusien toimintamallien käyttöönotossa. Lisätietoa julkishallinnon lakipalveluista saat täältä.