Maltti on valttia pääomasijoittamisessa

Sijoittamisen huolia voi helpottaa erikoistumalla ja erottautumalla kilpailijoista. Kiristynyt kilpailu auttaa kirkastamaan omia tavoitteita.

Buyout-rahastot ovat keskimäärin tuottaneet listattuja osakkeita paremmin. Väite pitää paikkaansa silloinkin, kun tuottoja verratessa huomioidaan yhtiöiden eroavaisuudet niiden koossa ja pääomarakenteessa. Ne molemmat vaikuttavat sijoitusten tuottoihin.

Tutkimusten valossa näyttää myös siltä, että buyout-rahastojen riskikorjattu tuotto suhteessa pörssi-indeksiin on ollut kasvamaan päin viime vuosina. Tämä havainto lämmittää pääomasijoittamisen parissa työtä tekevien mieltä, mutta onko syytä olla huolissaan? Hyvät tuotot ovat houkutelleet markkinoille paljon uutta pääomaa ja sopivan sijoituskohteen löytäminen voi ajoittain tuntua siltä, kuin etsisi neulaa heinäkasasta.

Nyt on syytä olla huolissaan

Kaksi ajankohtaista asiaa vaikuttavat buyout-rahastojen tuleviin tuottoihin kiistatta tai ainakin hyvin todennäköisesti. Ensinnäkin buyout-rahastojen keräämät sitoumukset ovat historiallisen korkealla tasolla, mikä on omiaan lisäämään kilpailua sijoituskohteista, ja kasvanut kysyntä nostaa kohteiden hintaa.

Toisekseen näin on tapahtunut ja ostettavien kohteiden arvostuskertoimet ovat kohonneet ja myös säilyneet historiallisesti arvioituna korkealla. Historialliset tuotot ovat olleet matalia silloin, kun rahastoissa on ollut paljon sijoitettavia pääomia, ja toteutuneet kauppahinnat samanaikaisesti suhteellisen korkealla. Hintojen ollessa korkealla kovan kilpailun keskellä ei ole helppoa takoa tuottoja entiseen malliin.

Tarvitseeko sittenkään olla?

Vaikka kiistatta arvostuskertoimet ovat korkealla ja rahastot sijoitettavaa pääomaa pullollaan, samanlaiset olosuhteet ovat vallinneet aiemminkin. Tällöinkin pääomasijoittajat ovat onnistuneet suoriutumaan heikoimmillaankin yhtä hyvin kuin S&P500 -indeksi. Tällöinkin sijoittaja voi olla tyytyväinen valintaansa.

Näitä asioita miettiessä tulin siihen lopputulemaan, että huolia voi ainakin helpottaa erikoistumalla ja erottautumalla kilpailijoista. Erikoistuminen voi tarkoittaa vaikkapa toimialaa tai sijoitusstrategiaa; erottautuminen on paljon laajempi käsite.

Huutokaupasta hyvän ostoksen tekeminen on todennäköisesti jatkossa entistäkin vaikeampaa, samoin kuin geneerisellä sijoitusstrategialla onnistuminen ilman erottautumiskeinoa. Apropoo, kilpailulla on tapana kiristyä, mutta kyllä ne neulat heinäkasasta lopulta löytyvät. Tarvitaan vain entistä tiheämpi kampa, tai uusia heinäkasoja.