Miten liiketoiminta hyötyy ketteryydestä?

KPMG:n globaalin kyselyn mukaan, kaksi kolmesta oli asettanut strategiseksi tavoitetilakseen organisaation laajuisen ketteryyden seuraavan kolmen vuoden aikana. Pääsyiksi he mainitsevat tarpeen tuoda nopeammin uusia tuotteita ja palveluita asiakkaiden muuttuviin tarpeisiin, lisätä joustavuutta, päästä eroon siiloista erityisesti IT:n ja liiketoiminnan välillä sekä parantaa asiakastyytyväisyyttä.

Vastaajat tunnistivat ketteryysmatkassa myös haasteita. Suurimmiksi haasteiksi tunnistettiin organisaation muutos ja suorituskyvyn johtaminen. On hyvä muistaa, että kulttuuri muuttuu, kun käytännöt muuttuvat. Käytännöt muuttuvat, kun tiedetään mitä pitäisi tehdä toisin ja miten muutoksessa onnistutaan. Jos ei tiedetä mitä pitää tehdä, miten voidaan muuttaa kulttuuria? Ketteryys koetaan usein helposti vain IT:n toimintatavaksi eikä onnistuneen ketteryyden skaalautuminen siten onnistu täysin tiimitasoa korkeammalla. Digitalisaatio aiheuttaa myös päänvaivaa liiketoiminnalle, kun uusia ketteriä kilpailijoita ilmestyy markkinoille.


IT-ketteryydestä liiketoiminnan ketteryyteen

Ketteryys lähtee hyvin liikkeelle, kun ylin johto oikeasti ymmärtää, mitä ketteryys on ja mihin se vaikuttaa. Kyselyyn vastanneista 2/3 osaa totesi, että enää ei mietitä haluaako organisaatio ketteräksi, vaan kolmen vuoden aikana halutaan siirtyä IT-ketteryydestä liiketoiminnan ketteryyteen. Päästääkseen liikkeelle liiketoiminnan ketteröittämisessä on ymmärrettävä leanin arvot ja periaatteet, jotka ohjaavat ketterän organisaation ja johdon toimintaa yhdessä. Ketteryyden ensimmäiset askeleet on otettu, kun johto on mahdollistanut tiimien onnistumisen niin, että he voivat tuottaa asiakkaalle arvoa kestävästi lyhyimmässä mahdollisessa ajassa. Johto ymmärtää, että kun asiakas menestyy, myös organisaatio menestyy. Kun tiimit on rakennettu arvontuottamisen ympärille ja tiimiläisille on annettu mahdollisuus tehdä tarvittavia päätöksiä, myös johto voi olla tyytyväinen tuloksiin – laatu, tuottavuus sekä sitoutuminen kasvavat, markkinoille menoaika lyhenee ja asiakkaat ovat tyytyväisempiä.


Miten liiketoiminta hyötyy ketteryydestä?

SAFe 5.0 julkaistaan virallisesti tammikuussa 2020. Suurin muutos liittyy liiketoimintaketteryyden (business agility) tuomiseen. Asiakkaat tuodaan uudessa versiossa kaiken keskelle. Design thinking, ja jatkuvan oppimisen (innovoinnin) kulttuuri ovat myös uusia osa-alueita viitekehyksessä. Uudessa viitekehyksessä ketteryys voidaan skaalata myös osaksi muitakin yrityksen toimintoja. IT keskeisyys on jäänyt vähemmälle, jatkossa korostetaan ketteriä tiimejä. Mallissa puhutaan nyt muun muassa ketterästä markkinoinnista, myynnistä, HR:stä ja lakipalveluista. Nämäkin toiminnot voivat hyötyä ketteryydestä monella tapaa. IT:n tavoin ne voivat tavoitella leania virtausta, automaatiota, mitattavuutta ja turvallisesti tuotantoon vientejä. Esimerkiksi SAFen 10 periaatetta ja arvot (läpinäkyvyys, työn sisään rakennettu laatu, ohjelmatasoisen toiminnan jatkuva toteuttaminen sekä pyrkiminen yhteisten tavoitteiden saavuttamiseen) soveltuvat hyvin heillekin. Kanban taulu, jolla visualisoidaan ja hallinnoidaan työtä, soveltuu myös hyvin työn edistymisen havainnollistamiseen ja mittaamiseen. Persoonat ja empatiakartat auttavat ymmärtämään asiakasta paremmin ja tuottamaan heille parempia palveluita. DevOpsin mukaisesti prosessien tehostaminen mallintamalla ja laskemalla prosessointi- ja läpivientiaikoja eri mittareilla – auttavat ymmärtämään, miksi nykyisiä liiketoimintaprosesseja olisi syytä parantaa. Nämä ovat vain muutamia esimerkkejä, miten liiketoiminta hyötyy ketteryydestä ja miten esimerkiksi SAFe 5.0:lla niitä voidaan tuoda organisaatioihin.

Jotta vältyttäisiin suutarin lasten kengättömyydeltä, KPMG Suomi on kouluttanut henkilöstöään laajasti SAFe’en. Yli 12 prosenttia koko henkilöstöstä on koulutettu jo lean ajatteluun SAFen kautta, jotta voidaan miettiä, miten ketteryys sopii ydintoimintaan mahdollistaen uusia palveluita. Meillä IT:n (projektipäälliköiden, Scrum Mastereiden, arkkitehtien, tietoturvaosaajien jne.) lisäksi mm. myynti, markkinointi, HR, vero- ja lakiasiantuntijat, julkishallinnon neuvonantajat sekä ylin johto osaavat ajatella ketterästi. Meidän kanssa toimivilta alihankkijoilta on myös edellytetty ketterää toimintatapaa. KPMG onkin hyvin valmistautunut SAFe 5.0:n tulemiseen. Oletko sinä?