Monimuotoisessa työyhteisössä kaikki voivat loistaa

Yrityksiltä odotetaan yhä enemmän kannanottoja ja konkreettisia tekoja monimuotoisuuden puolesta. Yhdysvalloissa diversiteettikeskustelua on käyty jo pitkään, ja pinnalla ovat monet esimerkiksi sukupuoleen, seksuaaliseen suuntautumiseen tai etniseen taustaan liittyvät kysymykset. Mutta mitä monimuotoisuus tarkoittaa suomalaisyrityksille?

Monimuotoisuus ei merkitse vain ulkoisia tekijöitä: se kattaa myös esimerkiksi työkykyyn, elämäntilanteeseen, vakaumukseen ja persoonallisuuteen liittyvät erot. Parhaat tiimit koostuvat ihmisistä, jotka edustavat erilaisia ajattelutapoja ja vahvuuksia ja tuovat siten oman tärkeän lisänsä tiimiin ja työyhteisöön.

Suomessa väestö on homogeenisempää kuin Yhdysvalloissa, ja tämä näkyy edelleen monen yrityksen henkilöstössä. Yhä useammalla yrityksellä on kuitenkin kansainvälisiä asiakkaita, ja kulttuurisen lukutaidon merkitys korostuu. Myös meillä KPMG:llä pyritään rakentamaan entistä kansainvälisempiä tiimejä palvelemaan asiakkaitamme parhaalla mahdollisella tavalla.

Meidän vahvuutemme on rehellisyyttä ja aitoutta korostava työkulttuurimme. Henkilöstökyselyn mukaan 92 prosenttia työntekijöistämme kokee, että he voivat olla työssään oma itsensä ja tulla hyväksytyksi työyhteisön jäsenenä sellaisena kuin ovat.

Tämä on tärkeää paitsi henkilöstön hyvinvoinnille myös liiketoiminnalle: mitä paremmin saamme koko henkilöstön vahvuudet käyttöön, sitä innovatiivisempia olemme ja sitä paremmin ymmärrämme asiakkaittemme tarpeita.

Mukaan ottamisen kulttuuria rakennetaan pitkäjänteisesti

Meillä on yhä paljon työsarkaa jäljellä. Vuoden 2020 alussa selvitämme yhdessä Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun tutkijoiden kanssa sitä, miten voisimme rakentaa entistä paremmin monimuotoisuutta ja inkluusiota tukevaa työkulttuuria.

Tutkimme henkilöstölle suunnatulla kyselyllä, ketkä kokevat viihtyvänsä ja voivansa menestyä meillä, ja ketkä kokevat jäävänsä ulkopuolisiksi. Entä onko meillä suosivia tai syrjiviä käytäntöjä, joita emme tunnista?

Ei riitä, että rekrytoinnissa ja tiimien muodostuksessa tuetaan monimuotoisuutta, tai että yrityksen arvot vaativat yhdessä tekemistä. Ei riitä, että yrityksen some-postauksissa näkyy eri sukupuolta tai etnisiä taustoja edustavia kasvoja.

On myös varmistettava, että jokainen työyhteisön jäsen kokee kuuluvansa joukkoon ja voi hyödyntää osaamistaan ja vahvuuksiaan parhaalla mahdollisella tavalla. Näin monimuotoisuus ruokkii myös työn iloa ja motivoi ylittämään itsensä.