Mikä ratkaisee menestyksen 2020-luvun HR-toiminnassa?

Digitalisaatio ja työn murros haastavat kysymään yhä uudelleen, millä osaamisella varmistetaan yrityksen toimintakyky ja oikeat ratkaisut maailman muuttuessa. Tulevaisuuden ennustaminen pelkän datan perusteella ei onnistu, sillä ihmismieli ja ihmisen toiminta on ennustamatonta. Sen takia ajantasainen HR-osaaminen on entistä arvokkaampaa alkavalla vuosikymmenellä.

Mikä oikeastaan on tärkeintä organisaatioiden strategisen osaamisen kehittämisessä ja HR:n työssä 2020-luvulla? Mitä jos keskeistä tulevaisuuden kestävän liiketoiminnan luomisessa onkin tutkia ja ymmärtää meitä ihmisiä sen rakentajina? Ymmärrystä lisäämään osaamisen kehittämisen kentälle on valunut viime aikoina paljon tutkimustietoa esimerkiksi aivotutkimuksesta ja taitopuolen osaamisista, kuten tunne- ja vuorovaikutustaidoista.

Myös KPMG on laittanut kortensa kekoon tuomalla oman näkemyksensä tärkeistä tulevaisuuden taidoista, kun haluamme olla mukana toteuttamassa neljättä teollista vallankumousta.

Globaali Future of work- tiimimme on tunnistanut neljä keskeistä tulevaisuuden taitojen aluetta, jotka ovat ihmisymmärrys, kasvun asenne, kognitiivinen kyvykkyys ja digitalisaatio ilmiönä. Näiden teemojen alla on vielä paljon yksityiskohtaisempia taitokuvauksia, kuten coaching, design thinking (eli muotoiluosaaminen), systeemiäly, resilienssi ja empatia.

Samaan aikaan myös kansainvälinen HR-kyselymme on paljastanut, että työvoiman muotoilu, merkityksellisen työkulttuurin rakentaminen, työntekijäkokemuksen vahvistaminen ja datan ja ihmisymmärryksen yhdistäminen ovat teemoja, jotka yhdistävät HR-osastoja toimialasta ja maantieteellisestä sijainnista riippumatta.

Mitä on työvoiman muotoilu?

Työn roolit ja rakenteet muuttuvat tekoälyn ja automaation sekä muun muassa alustatalouden takia. Työvoiman muotoilu pitääkin sisällään ihan uudenlaista ajattelua joustavasta työvoimasta ja muotoutuvista rooleista perinteisen henkilöstösuunnittelun sijaan. Muotoiluosaaminen on lisätty entistä useamman yrityksen keinovalikoimaan myös osana henkilöstön digiajan osaamissuunnitelmaa.

Työvoiman muotoilu voi tarjota lähestymistavan ajassa, jossa maailma ei muutu lineaarisesti. Näin ollen historiadata ja parhaatkaan analyysit eivät riitä ennustamaan tulevaisuuden skenaarioita tai vaikka optimaalista työvoimayhtälöä suhteessa strategiaan.

Tarvitsemme syvempää ymmärrystä ihmisten toiminnasta sekä vahvaa taitopohjaa, jolla tulevaisuus luodaan.

Kymmeniä tuhansia tunteja osaamisen kehittämiseen

KPMG:llä osaamista kehitetään systemaattisesti keskeisten tulevaisuuden taitojen ympärille. Näytöt ovat lupaavia: 81 prosenttia kansainväliseen kyselyyn vastanneista työntekijöistämme kokee, että osaamisen kehittämisen toimet luovat heille hyvät edellytykset toimia uskottavina osaajina tulevaisuudessa. KPMG:läiset käyttivät Suomessa yli 56 000 tuntia osaamisen kehittämiseen vuonna 2019.

Strategista osaamisen kehittämisen tukea ja ajantasaista HR-osaamista tarjoamme myös asiakkaillemme. HR toimii tänä päivänä organisaatioissa avainroolissa tulevaisuuden menestyksen rakentajana. Vasta kun opimme itse vaikuttamaan strategisella tasolla osaamisen ja ihmisten kehittäjinä, johtajina tai asiantuntijoina, varmistamme paikkamme uskottavana pelurina tulevaisuuden markkinassa.