Suunnittele synergiat todeksi

Synergioiden tavoittelu on keskeinen osa useimpia yrityskauppoja, mutta turhan usein odotukset jäävät saavuttamatta. Merkittävien synergioiden aikaansaaminen luo yrityksille kilpailuetuja sekä asiakkaille parempia tuotteita ja palveluita. Tavoiteltiinpa sitten myynnin kasvua tai kustannustehokkuutta, on prosessin suunnittelu elintärkeää. Muuten synergiat jäävät helposti vain haaveeksi.

Hyvä synergiasuunnitelma on määritelmän ja tavoitearvon lisäksi riittävän yksityiskohtainen. Se sisältää aikataulun, vastuuhenkilöt ja keinot, kuinka tavoitteisiin päästään. Myös negatiiviset synergiat eli integraatiokustannukset tulisi pyrkiä hallinnoimaan samalla tavalla. Yrityskauppa epäonnistuu useiden tutkimusten mukaan erityisesti siksi, että kulttuurieroja ei ole otettu suunnitelmallisesti huomioon. Yrityskulttuurin integrointisuunnitelma jääkin usein tekemättä.

Yrityskaupan jälkeen synergiasuunnitelman toteuttaminen alkaa. Käytännössä se riippuu yritysrakenteesta ja synergiatyypeistä, mutta rakenteesta riippumatta ainakin seuraavat asiakohdat tulee ottaa huomioon:


1. Vastuuhenkilö(t)

Yhtiön tulee valita synergiasuunnitelman implementoinnista vastaava yksi tai useampi henkilö ja mielellään kummastakin yhtiöstä. Tyypillisiä vaihtoehtoja ovat CFO tai liiketoimintajohtaja, jonka vastuualueelta synergioita on erityisen paljon tavoiteltavissa. Due diligence -vaiheessa tunnistettujen synergioiden ja niiden saavuttamiseksi valittujen keinojen uudelleenarviointi voi olla paikallaan vielä kaupanteon jälkeen, kun kaikki osapuolet ovat vapaita neuvotteluasemistaan.

2. Seuranta, raportointi ja viestintä

Yhtiön tulee päättää, kuinka synergioiden toteutumista seurataan ja kuinka niistä raportoidaan johdolle. Yksittäisen synergiatavoitteen seuraaminen voi olla vain väliaikainen tehtävä. Synergiasuunnitelman toteutumisesta viestiminen voi olla hankala aihe, jota tulee miettiä tarkkaan hyvissä ajoin. Viestintäsuunnitelma tulee hoitaa kokonaisuudessaan ajallaan, jotta uutinen saadaan hallitusti julkistettua sekä katkaistaan siivet mahdollisilta ylimääräisiltä huhuilta. Synergiasuunnitelman viestintää helpottaa asetettujen tavoitteiden avoin kommunikointi etukäteen.

3. Tavoitteet oikealla organisaatiotasolla

Synergiatavoitteet tulee asettaa oikealla organisaatiotasolla ja riittävän yksityiskohtaisesti. Myyntitavoitteet voidaan esimerkiksi jakaa alueittain, henkilöittäin sekä tuotteittain ja vastuuttaa edelleen henkilötasolle. Käytännön työn helpottamiseksi synergiat kannattaa luokitella:
a) helposti saavutettaviin pikavoittoihin, esimerkiksi varaston tai valmistuskapasiteetin optimointi
b) keskipitkän aikavälin synergioihin (1-2 vuotta), esimerkiksi tuotteiden tai palveluiden ristiinmyynti
c) pitkällä aikavälillä tavoiteltaviin synergioihin (yli 2 vuotta), esimerkiksi toimittaja- tai jakeluketjun uudelleen järjestäminen.

Jos synergiatiimi jätetään kokonaan muodostamatta ja synergiatavoitteet sisällytetään vain osaksi vuosibudjettia, jää seuranta taloushallinnon vastuulle muiden toimien ohessa. Tällöin synergiat jäävät todennäköisesti toteutumatta odotusten mukaisesti.
Onneksi nämäkin riskit pystytään ehkäisemään hyvällä suunnittelulla.

Tervetuloa M&A Club -tilaisuuteen 23.1.2020 kuulemaan lisää aiheesta.