Pääomasijoittamisen trendit ja odotukset vuodelle 2020

Aiemmissa pääomasijoitusmarkkinoiden trendejä koskevissa blogeissani arvelin, että poikkeuksellisen houkutteleva velkarahoitus avaa mahdollisuuksia ostaa yrityksiä suoraan pörssilistalta takaisin yksityiseen omistukseen, arvostustasot listaamattomien osakkeiden osalta jatkavat nousuaan sekä vastuullisuus ja vaikuttavuus nousevat teemoina vahvemmin esiin. Kuinkas sitten kävikään?

Arvostustasot olivat huipussaan 2019, samoin velkakertoimet

Datan valossa keskimääräiset arvostustasot nousivat USA:ssa uudelle ennätystasolle (11.5xEBITDA) ja Euroopassa pysyteltiin edelleen lähellä ennätyslukemia (10.9xEBITDA). Huomion arvoista on, että velan määrä yritysjärjestelyissä kasvoi jo riskirajoille, ainakin kokonaisuutena tarkasteltuna.  Yli 75 prosenttia kaupoista sisälsi yli 6 kertaa käyttökatteen (EBITDA) verran velkaa, joka saattaa jatkossa vielä aiheuttaa unettomia öitä, mikäli talouden kasvuvauhti hyytyy ja ennusteista jäädään.

Pörssistä oli odotusten mukaisesti useita poistujia (public-to-private). Pääomasijoittajat laajensivat reviiriään pörssin puolella ja kansainvälisesti katsottuna pörssistä poistui lähes ennätysmäärä yhtiöitä, vain hieman vähemmän kuin edellisen buumin aikoihin vuonna 2007.

ESG-periaatteiden noudattaminen on käytännössä edelleen kirjavaa ja toimintatapoja on monia. Toimiala kuitenkin kehittyy kohti yhtenäisempiä käytäntöjä, ja kasvava määrä pääomasijoittajia sitoutuikin noudattamaan ESG-periaatteita vuonna 2019.

Varainkeruu, rinnakkaissijoitukset ja arvostustasot vuonna 2020

Varainkeruu rahastoihin on käynyt viime vuodet kuumana, mutta edelleen yli puolet rahoitusinstituutioista on kyselytulosten mukaan alipainossa listaamattomissa osakkeissa. Listaamattomien osakkeiden tuotot ovat olleet erittäin houkuttelevia ja odotan varojen edelleen virtaavan vahvojen tuottojen perässä pääomasijoitusrahastoihin.

Rahastoissa riittää ruutia nykyiselläänkin, mutta lisää mahdollisuuksia kasvattaa diilikokoa tuo instituutionaalisten sijoittajien halukkuus rinnakkaissijoituksiin yhdessä pääomasijoitusrahaston kanssa. Vuonna 2019 noin 10 prosenttia buyout-markkinan arvosta koostui yrityskaupoista, joka sisälsi rinnakkaissijoituksen myös pääomasijoitusrahaston omalta sijoittajalta. Rinnakkaissijoitukset mahdollistavat instituutiosijoittajien allokoida lisää varoja listaamattomiin osakkeisiin.

Korkeat arvostustasot ja velkakertoimet rajaavat potentiaalisia ostajakandidaatteja markkinoilla. Odotan salkkuyhtiöiden päätyvän kasvavassa määrin strategisten sijoittajien huomaan ja vähemmän muiden pääomasijoittajien salkkuihin, ellei arvostustasoissa tapahdu korjausliikettä tai talouden näkymät kirkastu. Pääomasijoittajista yli puolet kertoivat uskovansa, että talouden syklihuippu on jo saavutettu vaikkei pääomasijoittajien aktiviteetissa toistaiseksi olekaan havaittavissa merkkejä hiipumisesta. Odotukset joka tapauksessa vaikuttavat sijoittajien riskinottohalukkuuteen.

Valuaatioiden osalta odotan, että arvostustasot alkavat enemmän eriytyä toimialoittain toisistaan. Keskimäärin korkeita arvostustasoja selitetään usein teknologiayhtiöiden korkeilla arvostuksilla, vaikka arvostuskertoimet ovat todellisuudessa kasvaneet lähes kaikilla toimialoilla.