Tulevaisuuden kestävää johtamista

Koko maailma elää tällä hetkellä hyvin poikkeuksellisessa tilanteessa koronaepidemiakriisin mukana. Puhuttaessa organisaatioiden ja johtamisen kehittämisestä on jo pitkään korostettu epävarmuuden lisääntymistä, muutosten nopeutumista sekä kompleksisuuden kasvamista. Nykytilanne ilmentää tätä toimintaympäristöä erittäin hyvin ja kysymys kuuluukin, miltä tulevaisuuden kestävä johtaminen, ”Future-proof Leadership”, näyttää?

Kävimme alkuvuodesta, juuri ennen nyt vallitsevaa poikkeustilannetta, aiheen ympärillä keskustelua 40 suomalaisen henkilöstöjohtamisen huippuammattilaisen kanssa. Haimme näkemystä laajasti eri toimialoilta, globaaleilta ja kotimaisilta toimijoilta, työvoimavaltaisilta ja teknologialähtöisiltä organisaatioilta sekä yksityiseltä, julkiselta ja kolmannelta sektorilta.

Osaaminen, motivaatio ja teknologia avainroolissa

Kansainvälisten selvitystemme mukaan menestyvien organisaatioiden puheissa toistuvat uusi teknologia ja organisaatio- sekä liiketoimintamallit, työn merkitys, työntekijäkokemuksen muotoilu yhdistettynä asiakaskeskeisyyteen sekä tiedon hyödyntäminen ennakoinnissa ja päätöksenteossa. Henkilöstön osaamisen ja motivaation sekä teknologian hyödyntämisen yhteisvaikutuksella nähdään olevan ratkaiseva merkitys organisaatioiden menestykseen.

Tiedämmekö, mitä emme vielä tiedä?

Tilannekuva suomalaisten organisaatioiden näkökulmasta viittaa samankaltaisiin löydöksiin. Organisaatioilla on valtava into tarkastella esimerkiksi työn tekemisen tapoja, strategisia tulevaisuuden osaamisia, työntekijäkokemuksen vahvuuksia ja kehityskohteita sekä johtamisen keskeisiä elementtejä. Keinot näiden mallintamiseen ja strukturoituun johtamiseen vaihtelevat kuitenkin paljon. Teknologian ja todennetun tiedon hyödyntäminen henkilöstöjohtamisessa on keskeinen kehityskohde seuraavien kolmen vuoden aikana, toimialasta riippumatta.

Avaamme näitä osa-alueita tarkemmin toukokuussa julkaistavassa raportissamme, mutta keskeistä meille kaikille on pyrkiä vastaamaan ensisijaisesti kahteen kysymykseen: ”Tiedämmekö, mitä emme vielä tiedä?” ja ”Mihin organisaation ja johtamisen kehittämisessä pitää keskittyä, jotta tulevaisuus olisi muutakin kuin selviytymistä ja reagoimista muutoksiin?”. Yksi asia on kuitenkin varma: tulevaisuuden kestävä johtaminen on erittäin kannattava investointi.