Rahanpesu - seuraus vai syy?

Covid-19 on näkynyt merkittävällä tavalla myös petoksiin liittyvissä tekotavoissa ja viestinn...

Pankkien koronanjälkeinen maailma – mikä muuttuu?

Koronan isku pehmenee kiitos finanssikriisin jälkeisen regulaation Suomessa kuusinumeroinen luku ko...

Koronakriisin lomassa tapahtuu muutakin

Koronakriisi on ajanut monet mukautumaan uusiin työskentelymalleihin etätyön merkeissä. Taloudel...

MDR/DAC6 -vaikutukset vakuutusyhtiöiden toimintaan

Raportointivelvollisuus lyhyesti Raportointivelvollisuus koskee rajat ylittäviä järjestelyitä, j...

Open Banking, Open Data ja avoimet mahdollisuudet

PSD2 on vasta alkusoittoa Open Bankingille ja Open Datalle. Uusi maksupalveludirektiivi eli PSD2 on ...

IFRS 17 ja johtaminen

Vakuutussopimusten IFRS17-standardin voimaantulon päivä 1.1.2022 lähenee. Valtava muutos tilinpä...

Ukrainan liiketoiminnassa positiivista virettä

Ukrainaa koskevassa uutisoinnissa huomiotta jää se, että useat länsitaustaiset yhtiöt kokevat l...

IFRS 17 ja korot

Matalan koron aika vakuutusyhtiöille Aloitin oman työurani vakuutusalalla syksyllä 2008, kymmenen...

Focus on next practices

Finanssikriisin ja taantuman jälkimainingeissa yhtiöiden ylimmällä johdolla riittää mietittäv...

Yhteiskunnan sähköisten palveluiden tulevaisuus vaakalaudalla

Eurooppalaiset finanssialan yritykset ovat ongelmissa kasvavan sääntelyn ja uudenlaisten sähköis...