Kyberturvallisuus ja kasvuyrityksen johdon to do

Modernit organisaatiot ovat aiempaa riippuvaisempia teknologiaratkaisuista ja digitaalisessa muodossa tallennetusta tiedosta. Tietoturva kulkee käsi kädessä tämän kehityksen kanssa, mutta miten yritysjohto voi saada henkilöstön ottamaan tietoturvan vakavasti?

Kilpailuetua haetaan viimeisintä teknologiaa hyödyntämällä ja prosesseja voidaan viedä läpi automatisoidusti, aiempaa nopeammin. Tämä on yksi keskeinen syy sille, että kyberturvallisuus kuuluu hallituksen ja ylimmän johdon agendalle, eikä tulisi enää olla vain IT:n agendalla. Kyberturvallisuus ei myöskään ole yksinomaan tekninen ja riskienhallintaan liittyvä asia, vaikka ne ovatkin oleellisia kyberturvallisuuteen liittyviä asioita. Tänä päivänä myös sijoittajat, viranomaiset, asiakkaat ja regulaattorit enenevässä määrin haastavat hallituksen jäseniä aktiivisesti osoittamaan huolellisuutta ja hyvää kyberturva ja tietosuoja-asioiden hallintaa.

Triljoonan dollarin tietovuodot

Taloudellisesti tarkasteltuna kyberrikollisuus, haittaohjelmahyökkäykset ja tietovuodot aiheuttivat vuonna 2017 globaalilla tasolla ennätyskustannukset, arviolta jopa triljoona dollaria. Vuosi 2018 alkoi lähes kaikkia tietokoneita koskevien prosessorien arkkitehtuuriin liittyvien Meltdown- ja Spectre- haavoittuvuuksien merkeissä. Yksi riskienhallinnan ja myös liiketoiminnan strategisen suunnittelun kulmakivistä on tuntea oma liiketoimintaympäristö, sen muutokset, alan trendit ja globaalit sekä paikalliset uhat.

PK-yritysten digiloikkaa tarvitaan

Vaikka digitalisaatiosta ja kyberturvallisuudesta puhutaankin paljon, ei tämä ole riittävästi heijastunut PK-yritysten arkeen. Kauppakamarien alkuvuonna 2015 toteuttama PK-hallitusbarometri osoitti, ettei Suomessa hallituskokoonpanoissa digiosaaminen ole keskeisessä roolissa. Enemmistö kyselyyn vastanneista ei pitänyt uuden teknologian osaamista erittäin tärkeänä tai tärkeänä hallituksen jäsenen osaamisalueena. Vastaavassa tutkimuksessa vuonna 2017 edelleen 43 prosenttia vastaajista ei näe uuden teknologian osaamista liiketoiminnassa lainkaan tärkeänä hallituksen jäsenille. Miten PK-yritykset menestyvät tulevaisuudessa, jos lähes puolet ylimmästä johdosta ei koe teknologian osaamista ja ymmärtämistä tärkeäksi?

Yritysjohto voi vaikuttaa yleiseen asenteeseen pitkälti omalla esimerkillä. Vaikka digitalisaatio ja kyberturvallisuus eivät olisikaan oman organisaation tai osaamisen keskipisteessä, kannattaa ainakin seuraavat kysymykset esittää:

1 Miten kyberturvallisuuteen liittyvät riskit ja mahdollisuudet on huomioitu strategiassamme?
2 Mitkä ovat oleellisimmat kyberturvallisuuteen liittyvät riskit ja miten ne kohdistuvat ja vaikuttavat organisaatioomme?
3 Olemmeko riittävän hyvin suojautuneita ja varautuneita siihen, että 100 prosentin suojausta ei ole? Millä perusteella? Miten toimisimme tietomurtotapauksessa?
4 Miten organisaatiossamme on vastuutettu tietosuoja, tietoturva ja kyberturvallisuus?
5 Mitä kyberturvallisuuteen investoidaan ja miten näitä investointeja seurataan? Millaisia mittareita on käytössä?

 

Mika Laaksonen
KPMG:n tietoturvapalveluista vastaava Partner Mika Laaksonen tarkastaa ja kehittää KPMG:n asiakkaiden tietoturvaa jo toisella vuosituhannella. Voit tutustua myös Mikan osaston ylläpitämään tietoturva-asioita syvällisemmin käsittelevään blogiin Hacking through complexity.
CIAM

Asiakastiedon 360-näkymä on hyvää palvelua

Asiakastieto on yrityksissä usein pahoin siiloutunut niin organisaation eri toimintojen, kuin järjestelmienkin tasolla. Asiakastietoa kerätään ja ylläpidetään saarekkeissa, joiden välillä tieto ei liiku suuntaan eikä toiseen. Mitä pitäisi tehdä?

Asiakastiedon hallinta kannattaa keskittää

Asiakkaille siilot näkyvät asiakaspolun epäjatkuvuutena. Kanavasta toiseen siirtyessä asiakkaan profiili, kiinnostukset ja aikeet jäävät matkasta. Tai asiakkaalle lähetetty markkinointisähköposti ei kohdennu asiakkaan mobiilisovelluksessa antamien preferenssien perusteella.

Asiakasidentiteetinhallinta auttaa murtamaan asiakastiedon siilot. Parhaimmillaan ratkaisu keskittää luotettavimman ensimmäisen osapuolen asiakastiedon keräämisen kaikissa asiakkaan käyttämissä digitaalisissa kanavissa. Asiakasidentiteetti toimii siilot yhdistävänä tekijänä ja avaa 360-asteen näkyvyyden asiakkaaseen jokaisessa kanavassa. Ratkaisu voi toimittaa tarvittavat asiakastiedot jokaisen kanavan taustalla olevan tietojärjestelmän käyttöön ajantasaisesti. Yhdessä kanavassa tuotettu, asiakasidentiteettiä rikastava tieto on ilman tarpeettomia viiveitä muiden kanavien käytettävissä.

Painetta asiakastiedon hallinnan keskittämiselle tuo myös EU:n yleinen tietosuoja-asetus (GDPR), joka muun muassa velvoittaa yritykset noudattamaan kaikessa asiakastiedon hyödyntämisessä asiakkaan antamia suostumuksia.

Tunnistamisesta pitää saada hyvä asiakaskokemus

Edellytys yhtenäisen ja kattavan asiakastiedon hyödyntämiseksi kaikissa kanavissa on asiakkaan tunnistaminen.

Jotta mahdollisimman moni digikanavien istunto olisi liitettävissä olemassa olevaan asiakkuuteen, on kynnys sisäänkirjautumiselle tehtävä mahdollisimman matalaksi. Asiakkaan siirtyessä digitaalisesta kanavasta toiseen on asiakaskokemusta mahdollista parantaa myös kertakirjautumisratkaisuilla. Yhteen verkkosivustoon sisään kirjautuneen asiakkaan siirtyessä toiseen sivustoon on hänet automaattisesti tunnistettu – niin että palvelua on helppo käyttää ja henkilölle ei toisaalta tule kokemusta, että verkkopalvelu tietää hänestä liikaa.

Kerronpa yhden tosielämän esimerkin.

Asiakas on ostanut autoonsa uudet renkaat verkkokaupasta. Maksutapahtuman päätteeksi hänelle tarjotaan mahdollisuutta varata aika renkaanvaihtoon yhteistyökumppanina toimivalta autohuollolta. Hän siirtyy autohuollon verkkopalveluun, jonne välitetään sovitut tiedot asiakkaasta, autosta ja ostetuista renkaista. Koska asiakas tunnistetaan välitettyjen tietojen perusteella autohuollon kanta-asiakkaaksi, on hän automaattisesti kirjautuneena sisään autohuollon verkkopalveluun. Asiakas varaa vaivattomasti ajan huoltamolta — syöttämättä uudelleen verkkokauppaan aiemmin antamiaan tietoja, ja tarttuu myös autohuollon tarjoukseen ilmastoinnin täyttöhuollosta. Kitkarenkaat toimitetaan verkkokaupan varastolta suoraan huoltamolle odottaman asennusta.

Kiinnostuitko? Monikanavaisten asiakaspolkujen kehittämisen kanssa pääsee tehokkaasti liikkeelle asiakasidentiteetinhallinnan työpajalla.

 

Mikko Nurmi

Mikko Nurmi on digitaalisen identiteetin moniottelija, joka vastaa KPMG:llä asiakasidentiteetinhallinnan praktiikasta.

identiteetinhallinta

Asiakasidentiteetinhallinnan merkitys kasvaa vuonna 2018

Asiakkaiden digitaalisten identiteettien hallinta on vahvistanut asemaansa keskeisenä asiakaslähtöisen liiketoiminnan tukipilarina. Siinä missä vielä joitain vuosia sitten asiakasidentiteetinhallinnan ratkaisu toimi lähinnä digitaalisiin palveluihin pääsyä valvovana ovimiehenä, tämän päivän asiakasidentiteetinhallinta toimii asiakaskokemusta ja liiketoiminnan kannattavuutta parantavana hovimestarina.

Vuonna 2018 seuraavat viisi asiaa muovaavat asiakasidentiteetinhallinnan roolia yrityksissä:

1. Asiakasidentiteetinhallinta nousee ylimmän johdon agendalle

Asiakaskokemuksen strateginen johtaminen on kasvavassa määrin ylimmän johdon agendalla. Asiakasidentiteetinhallinnan merkitys on jo tunnustettu laajasti keskeisenä asiakaskokemuksen kehittämisen työkaluna. Vuonna 2018 asiakasidentiteetti nousee yhä useammassa yrityksessä strategiseen asemaan.

2. Personointi ja kohdennettu markkinointi vaativat tietosuoja-asetuksen soveltamisen myötä ratkaisun asiakasidentiteetinhallintaan

Asiakastietoa hyödynnetään laajasti digitaalisten kanavien personoinnissa ja markkinoinnin kohdentamisessa. Toukokuussa alkaa EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) soveltaminen, jolloin henkilöä yksilöivän tiedon hyödyntäminen ei ole mahdollista ilman henkilön yksilöityä suostumusta. Asiakasidentiteetinhallinta mahdollistaa suostumusten hallinnan ja asiakastiedon täysimittaisen hyödyntämisen suostumusten puitteissa.

3. Asiakaspolkujen kitka karsii voittajat keskikastista

Asiakkaiden odotukset monikanavaisen asioinnin sujuvuudesta ovat kasvaneet korkeiksi ja kuluttajien on ennennäkemättömän helppoa siirtyä kilpailijalle. Asiakaspolkujen kitka on keskeinen uusasiakashankintaan ja asiakkaiden uskollisuuteen vaikuttava tekijä, jota yritykset pienentävät kasvavassa määrin asiakasidentiteetinhallinnan avulla.

4. Petostentorjunta digitaalisen identiteetin näkökulmasta yleistyy

Asiakaspolkujen kitkaa pienennettäessä varmuus digitaalisen kanavan käyttäjästä usein väistämättä laskee, altistaen yrityksen ja asiakkaan petoksille. Asiakaskokemuksen ja riskienhallinnan tasapainottaminen vaatii enenevässä määrin automaattista riskiprofilointia ja käytön kontekstiin mukautuvaa asiakkaan tunnistamista. Asiakasidentiteetinhallinnan ratkaisujen kyvykkyydet tällä saralla paranevat.

5. IoT ja conversational commerce haastavat yrityksiä riskienhallinnassa ja asiakaskokemuksen johtamisessa

Digitaalinen identiteetti on jäänyt esineiden internetin kasvun osalta takamatkalle, jota aletaan kuroa kiinni. Asiakasidentiteetinhallinnan avulla yritykset parantavat asiakaskokemusta IoT-liiketoiminnassa, tarjoamalla hallinnan tunnetta ja kasvattaen luottamusta kuluttajissa.

Conversational commerce kasvaa voimakkaasti uutena digitaalisen liiketoiminnan kanavana. Yhtenäisen asiakaskokemuksen ja turvallisen asioinnin tarjoaminen chatboteissa ja etenkin puheentunnistukseen perustuvissa kanavissa vaatii uudenlaista lähestymistä asiakkaan tunnistamiseen ja asiakastiedon hallintaan.

Mikko Nurmi

Mikko Nurmi on digitaalisen identiteetin moniottelija, joka vastaa KPMG:llä asiakasidentiteetinhallinnan praktiikasta.

IAM

Kuunteleminen kannattaa aina

Herra Jörn Donnerin mukaan lukeminen kannattaa aina. Niin kannattaa kuunteleminenkin. Kun pääasiallisena päänvaivana, haasteena ja ehdottomasti mahdollisuutena on kehittää yritysten ja organisaatioiden IT-järjestelmiä ja prosesseja luomaan mahdollisimman paljon synergiaa ja vuorovaikutusta sekä yhteistä linjaa ja ajatusmaailmaa liiketoiminnan kanssa, niin väistämättäkin törmää ajatukseen, että ”eikö tämäkin olisi mennyt paremmin, jos oltais vaan ensin puhuttu ja kuunneltu toisiamme”. Nimenomaan kuunneltu sen sijaan, että olisi tungettu oma agenda vastapuolen kurkkuun kuin syöttöhanhelle konsanaan.

IAM on digitalisaation Tinder

Kenellekään ei varmasti ole yllätys IT-projektien tekemisen olevan tasapainoilua nippanappa riittävän budjetin kanssa ja kelloa vastaan vääntämistä, toimituksen laajuudesta tappelemisesta puhumattakaan. Kun keitokseen lisätään digitalisaatio-twisti käyttäjäidentiteettikierteellä, niin on jo melkein suositeltavaa varata työterveyslääkäriltä ”päälomalappu” odottamaan muutaman kuukauden päähän tulevaisuuteen.

Esimerkiksi identiteetinhallinnan hankkeissa jo pelkkä rajapintojen yhdistäminen eri työkaluilla on varsinaista digitalisaation Tinderinä toimimista. Potentiaalisia matcheja tulee koko ajan, mutta loppujen lopuksi kaikissa on aina vikaa, ja päätyy tutkimaan seuraavaa ulkoisesti paremmalta näyttävää vaihtoehtoa.

Lääkettä digiähkyyn

Pääasiallisesti ihan vain pelkkä tavallinen kuunteleminen helpottaisi yllämainittua tuskaa. Sellainen tila ja tilanne, jossa ollaan oikeasti läsnä ja kuunnellaan, eikä itse puhuta, on harvinaista herkkua ja saadaan aikaan valitettavan usein vain auktoriteetilla. Kuunteleminen on kuitenkin lähes ainoa lääke digiähkyn vaivaan. Tarjolla on hienoja, virtaviivaisia, koeponnistettuja ja todistettuja menetelmiä joilla projekti viedään tyylillä ja laadulla himaan. Loppujen lopuksi kaiken maailman Lean-, Agile-, SAFe- ja Kanban-harjoituksissa on kyse siitä, että tehdään järkevää asiaa järkevimmällä mahdollisella tavalla.

Tämän kirjoituksen varsinainen pihvi oikeastaan on, että ennen kuin opetellaan käyttämään uuttaa takuuvarman menestyksen tuovaa ajatusmallia opetellaan kuuntelemaan. Kuuntelemaan asiakasta, työkaveria ja sitä kollegaa tai konsulttia joka haluaa auttaa ja helpottaa digikaaoksen ruotuun laittamisessa. Jos ei kuuntele, ei voi tietää. Jos ei tiedä, ei voi auttaa.

 

Janne Koukkula

Janne Koukkula on vesiputousjuuriaan kunnioittava agilisti, jonka mielestä vain kuuntelemalla voi ymmärtää ongelmaa. Janne vetää Suomen KPMG:llä digitaalisen identiteetinhallinnan konsultointitiimiä.

IFRS 17

IFRS 17 – mikä muuttuu?

Kyseessä on merkittävä muutos. Suomessa standardin piiriin kuuluvat yritykset, jotka

a) harjoittavat IFRS 17:ssa määriteltyä vakuutustoimintaa
b) yrityksen liikkeeseen lasketuilla arvopapereilla käydään julkista kaupankäyntiä tai yritys on osa konsernia, jonka arvopapereilla käydään julkista kaupankäyntiä.

Missä muutokset näkyvät ensin?

Lyhyellä aikavälillä IFRS 17 vie resursseja, kun tuotannontekijät eli ihmiset ja koneet pitää perehdyttää uuteen sääntelyyn. Tarvitaan uudenlaista osaamista ja uudenlaisia järjestelmiä. Nämä ovat suoria vaikutuksia, joita vuosien 2018—2020 aikana tullaan näkemään yhä enemmän.

Standardilla on todennäköisesti enemmän vaikutuksia niissä vakuutuslajeissa, joissa vakuutussopimuksen tuottamat rahavirrat ulottuvat pitkälle tulevaisuuteen. Esimerkiksi säästämismuotoinen henkivakuutustoiminta ja lakisääteinen vahinkovakuutustoiminta ovat siten enemmän alttiita muutoksille kuin tavallinen kotivakuutusliiketoiminta.

Mitä sinun pitäisi tietää IFRS 17:sta?

IFRS 17 vaikuttaa omistajiin, sijoittajiin ja rahoittajiin. Rahoitusmarkkinoiden kehittäminen on varmasti tärkein syy, miksi IFRS-sääntely on ylipäätään olemassa, ja miksi taloudellisen raportoinnin sääntelyä harmonisoidaan. Yhteiset raportointiperiaatteet tekevät pääomamarkkinoista yhä globaalimmat. Kun tilinpäätösinformaatio on standardoitua, on suomalaisen sijoittajan helpompi laittaa rahansa saksalaiseen vakuutusyhtiöön ja päinvastoin. Kun tilinpäätöksellä on yhteinen kieli, myös uusien yhtiöiden perustaminen toiseen maahan voi tulla houkuttelevammaksi. Sijoittajalle IFRS 17 avaa mahdollisuuksia, mutta edellyttää heiltä toki asiaan perehtymistä.

Viranomaiset ja yhteistahot joutuvat muutoksen myötä myös opintielle. Valvojan on ymmärrettävä, mitä IFRS 17 -tilinpäätös yhtiöstä kertoo, ja tilintarkastajan tulee osata puolestaan tulkita uudenlaista informaatiota. Samassa veneessä ovat yhtiöiden johto ja hallinto. He antavat liiketoiminnalle suuntaviivat, ja tilinpäätös voi olla hyvä kartta – mutta vain, jos sitä osaa lukea. Lisäksi omistajien edunvalvojina yhtiöiden hallitukset vastaavat julkisen raportoinnin asianmukaisuudesta, joten jatkossa hallitusten jäsenten on riittävästi ymmärrettävä IFRS 17 -periaatteita.

Asiakkaat selviävät vähemmällä opiskelulla

Vakuutusyhtiöiden asiakkaat ovat ainoat asianosaiset, joiden ei välttämättä tarvitse opiskella IFRS 17 -sääntelyä, mutta vaikutuksia myös heihin sääntelyllä voi olla. Sääntely voi heijastua vakuutusten hintoihin, jos uusi kuva liiketoiminnan kannattavuudesta poikkeaa paljon siitä, mitä nykyinen tilinpäätös kertoo. IFRS 17 saattaa myös lisätä yhtiöiden tuloksen volatiliteettia.

Merkitseekö tämä jotain hintatason kannalta? Talousteoria sanoo, että tuotto ja riski kulkevat käsikkäin, jolloin tuloksen volatiliteetin lisääntyessä pitäisi myös tuloksen odotusarvon nousta. Maksaako asiakas standardin tuoman varianssin?

IFRS 17 haastaa vanhat toimintatavat. Uutta täytyy oppia ja nopeasti. Oletko valmistautunut riittävän hyvin tulevaan?

 

Jesse Kolponlahti

Jesse Kolponlahti työskentelee aktuaarina KPMG:n tilintarkastus- ja varmennuspalveluissa.

projektinhallinta

Fintech merkittävin finanssialan mullistaja

Digitaalisuus on tullut finanssialalle vauhdilla. Vaikka toimijat eivät välttämättä keskimäärin olekaan kovinkaan pitkällä kehityksessä, itse asia on tiedostettu hyvinkin syvällisesti. Robotiikka, keinoäly, koneoppiminen, data-analytiikka, IoT ja blockchain eivät jätä ketään kylmäksi.

Synkimmät ennustajat ajattelevat suuren osan työpaikoista katoavan ja robottien ottavan ylivallan, kun taas positiivisimmat näkevät tässä mahdollisuuden parantaa asiakaskokemusta, karsia kustannuksia ja vähentää yksitoikkoisimpia työtehtäviä.

Kuinka hyödyntää Fintech?

Toteutimme Fintech-tutkimuksen 36 maassa, ja sen kohteena oli yli 160 finanssialan instituutiota. Kysyimme organisaatioiden johdolta ja finanssialan asiantuntijoilta näkemyksiä fintechin hyödyntämiseen liittyen. Lisäksi haastattelimme johtavien finanssialan organisaatioiden ja KPMG:n finanssitoimialan asiantuntijoita.

Suurimmat tulevaisuuden mullistajat ovat vastaajien mielestä, tässä järjestyksessä:
1. uudet finanssiteknologiat ja Fintech,
2. lisääntyvä globaalin tason regulaatio,
3. uudet liiketoimintamallit ja tietoturvauhat.

Toimijoiden lähestymistapa Fintechiin on ainakin tällä hetkellä vielä aika monitahoinen. Yhtä yhtenäistä lähestymistapaa asiaan ei ole olemassa, vaan toimijat lähestyvät haastetta eri tavoin, esimeriksi partneroimalla, ostamalla, hankkimalla, sijoittamalla ja itse kasvattamalla. On olemassa sekä sisäisiä että ulkoisia kiihdyttäjäohjelmia, omat innovaatio-ohjelmat, Fintechien verkostoja, Fintech-alustoja, joilla palveluiden toimijat ja niitä etsivät löytävät toisensa, fintechiä hakevia agentteja, jne.

Suomalaiset finanssialan toimijat ovat myös lähestyneet asiaa eri kanteilta ja suurilla toimijoilla on jo käytännön kokemusta Fintech-kokeiluista. Pankeilla on toki myös omaa henkilökuntaa luomassa innovatiivisia digitaalisia palveluita ja ratkaisuja oman toimintansa kehittämiseksi.

Asiakas Fintech-strategian keskiöön

Kysyttäessä finanssitoimijoiden tärkeimmistä painopisteistä, kolme neljäsosaa painotti asiakaskokemuksen parannusta yhtenä tärkeimmistä Fintech-tavoitteistaan. Nykyisen oman osaamisen transformointi (noin puolet vastaajista) ja kustannustehokkuuden lisääminen (neljäsosa vastaajista) olivat muita tärkeitä fintech-strategian tavoitteita.

Vastaajien mukaan tärkeimmät innovaatiot tässä aihepiirissä tulevat lähivuosina:
– Fintech-startupeilta (72 %)
– Nykyisiltä teknologiajäteiltä (53 %)
– Omilta resursseilta (36 %)

Eli startuppeihin uskotaan yllättävänkin paljon uusien ideoiden tuojina. Suomessa fintechien tuottamat keinoälyratkaisut asiakaspinnassa ovat pääasiassa vielä kehitysvaiheessa.

Yksi asia mikä kuitenkin näyttää olevan paras käytäntö Fintech-toiminnassa on selkeän strategian noudattaminen. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että kaikki Fintechiin liittyvä toiminta on selkeästi linkitetty finanssiyrityksen omaan strategiaan ja strategisiin painopisteisiin eikä päinvastoin. Näin yrityksen strategia ohjaa tavoitteita Fintech-kentän aktiviteeteille, huomiomalla mihin yritys kokonaisuutena pyrkii.

Fintech-ratkaisulla voidaan vauhdittaa strategian toteutumista kuromalla umpeen aukkoja olemassa olevissa omissa kyvykkyyksissä, olivat ne sitten sovelluksia, osaamisia tai ideoita.

Christian Liljeström on Management Consulting -yksikön johtaja ja partneri. Hänen vapaa-ajan harrastuksiinsa kuuluu muun muassa leijalautailu.

strategy forum

Mikä ihmeen disruptio?

Sekasorto, häiriö, hajaannus ─ yleisimmät käännökset strategiatyössä jatkuvasti esillä olevalle sanalle ”disruption”. Näillä sanoilla on jokseenkin haasteellista lähteä rakentamaan positiivista viestiä organisaatiolle. Suomi on valtavan rikas ja monitahoinen kieli, mutta tämä käännöstyö jättää toivomisen varaa. Positiivisen asian ympärillä me kuitenkin ehdottomasti olemme.

Tarkastelen disruptiota omassa roolissani KPMG:n toimitusjohtajana, ja tuskin koskaan asiantuntijatalossa tilanne on ollut niin mielenkiintoinen kuin nyt. Meidän on tarkasteltava omia prosessejamme ja hyödynnettävä kaikki se muutos, mitä esimerkiksi teknologian kehittyminen tuo tullessaan. Meillä on myös mahdollisuus jatkuvasti tarkastella, mitä eri toimialoilla ja eri yrityksissä tapahtuu, ja hyödynnettävä se markkinoilla.

Disruptio on positiivinen oppimisprosessi

Konsulttitalon tärkein resurssi on sen henkilöstö, ja tärkein muuttuja tämän osalta tällä hetkellä on henkilöstön muutosvalmius. Muutos on oppimista, ja oppimisessa vaikeinta on tunnistetusti poisoppiminen. Meille se tarkoittaa totuttujen rutiinien kyseenalaistamista, mikä puolestaan vaatii päivittäistä innovointia.

Uskon, että jokaisella on muutoshalukkuutta, jos se on vahvasti viestitty osana strategiaa. Organisaatiolle hyvä asia on, että ainakin meillä se tarkoittaa myös uusien, muutoksessa mukana olevien henkilöiden rekrytoimista. En yritä keksiä uutta suomen kielen käännöstä ”disruptiolle” ja kai nykyään vahvasti vieraskielinen sana kelpaa sellaisenaan arkikieleen. Itse haluan viestiä tämän ilmiön omassa työssäni, osana strategista uudistumista, eräänlaisena positiivisena oppimisprosessina.

Onko meillä muutosvalmiutta?

KPMG julkaisi juuri ennen kesää kattavan CEO Outlook -tutkimuksen, ja mielenkiintoisena yksityiskohtana nousi esille, että erityisesti pohjoismaiset toimitusjohtajat ovat huolissaan kilpailussa mukana pysymisestä: globaaleissa tuloksissa alle puolet (45 %) esitti kilpailun tuoman paineen erityisenä huolenaiheenaan, kun taas pohjoismaisista toimitusjohtajista jopa kolme neljästä vastasi näin. Toivon, ettei tämä johdu siitä, että meillä Pohjoismaissa ei olisi muutosvalmiutta, halua oppia ja hyödyntää uutta.

Tämän vuoden tuloksissa mielenkiintoista oli myös, että edelliseen vuoteen verrattuna entistä useampi toimitusjohtaja mainitsee yrityksen maine- ja brändiriskin yhä suurempana huolenaiheena. Tämä nousi kolmanneksi tärkeimmäksi riskiksi, vaikka vuonna 2016 sitä ei nostettu kymmenen merkittävämmän riskitekijän joukkoon. Löydöstä tukee se, että tutkimuksen mukaan myös kolme neljästä toimitusjohtajasta kertoo organisaationsa panostavan aiempaa enemmän luottamukseen, arvoihin ja kulttuuriin.

Maine ja brändi rakennetaan pitkäjänteisellä työllä, mutta disruptioiden maailmassa myös valmius ja uskallus nopeisiin suunnanmuutoksiin ratkaisevat. Onko meillä muutosvalmiutta, opimmeko jatkuvasti uutta ja onko meillä sellainen organisaatiokulttuuri, jossa uskalletaan kokeilla uusia toimintatapoja? Kyse ei ole yksittäisiin disruptioihin heittäytymisestä, vaan muutoksen mahdollistavasta kulttuurista.

Disruptiot osaksi strategiaa

Häiriöiden vaikutukset liiketoimintaan ovat jatkuvasti esillä keskusteluissa ja erityisesti niiden moninaisuus lisää toki myös epävarmuutta tulevaisuudesta. Tästä puhumme huomenna tiistaina KPMG:n järjestämässä Strategy Forumissa. Tapahtumassa suomalainen yritysjohto kuulee inspiroivan kattauksen näkökulmia organisaatiokulttuurista automaatioon ja strategisiin suunnanmuutoksiin.

Osana omaa muutostamme halusimme palvella asiakkaita paremmin strategiapalveluissa ja vastata erilaisten yritysten strategisiin ja operatiivisiin haasteisiin globaalissa kilpailussa. KPMG:n Global Strategy Group toimii nyt 37 maassa 1300 henkilön voimin ja Suomessa meillä työskentelee tällä hetkellä lähes 30 asiaansa omistautunutta asiantuntijaa.

Disruption takana piileskelee aina mahdollisuus. Otetaan ne yhdessä haltuun!

Kimmo Antonen on Suomen KPMG:n toimitusjohtaja.