Tehokas CIAM - Kuinka saat teknologiaratkaisustasi arvoa yrityksen imagolle?

Asiakkaiden kulutustottumukset ovat digitaalisen vallankumouksen myötä muuttuneet valtavasti. Käy...

Tehokas CIAM - Kuinka opit tuntemaan asiakkaasi?

Asiakasrajapintaan suunnitellut identiteetin- ja pääsynhallinnan (CIAM) järjestelmät mahdollista...

Erikoistumisella tuottoihin kiinni

Lisää lisäarvoa operatiivisilla tehostamistoimilla Kilpailun alati kiristyessä erikoistuminen tu...

The renewable energy market – high growth figures in the battle against climate change

Since 2013 KPMG Finland has been managing EEP Africa (Energy and Environment Partnership), which is ...

Ukrainan liiketoiminnassa positiivista virettä

Ukrainaa koskevassa uutisoinnissa huomiotta jää se, että useat länsitaustaiset yhtiöt kokevat l...

Robotit osana toimistovallankumousta

Ensimmäiset askeleet ohjelmistorobotiikassa ottaneet ovat saaneet konkreettisia hyötylukuja robott...

Ketteryyden skaalaaminen suureen ja käynnissä olevaan julkiseen hankkeeseen

Tulin mukaan huhtikuussa, kun TE-Digi -hanke oli päättänyt lähteä ottamaan SAFe:a käyttöön. ...

Public to private — takaisin yksityiseen omistukseen

Julkinen ostotarjous ylittää tyypillisesti pörssikurssin useilla kymmenillä prosenteilla. Täst...

Customer needs in future mobility services

Time – the ultimate scarce resource “Time is money”, is a familiar maxim dating back to the an...

Näe pintaa syvemmälle - Kestävän kehityksen auditoinnit osana riskijohtamista

Kokonaisvaltaista salapoliisityötä Vastuullisuusauditointimme kattavat viisi eri osa-aluetta: ihmi...