Miten digitaalinen identiteetti ja Pyterlahden monoliitti liittyvät toisiinsa?

Ajoittain Pyterlahden monoliitti juolahtaa mieleen, kun saan käsiini luettavaksi IAM-ratkaisujen ta...

Kun ilmasto ravistelee meitä – Mitä pandemia opetti ennakoinnista?

”Pandemia on osoittanut järjestelmämme kyvyn reagoida, mutta se on myös osoittanut totaalisen k...

Siitä yli mistä aita on matalin

Internetistä saatavissa olevilla haavoittuvuustiedoilla voidaan identifioida käyttäjän tarkkuude...

Process mining – what’s the hype?

Organizations are drowning in data. The challenge is knowing how to exploit these data treasures by ...

Silmien sulkeminen ei kuulu yritysvastuuseen

Hiilikaivoksissa pidettiin 1800-luvulla kanarialintuja häkissä. Linnut antoivat aikaisen varoitusm...

Tulevaisuuden kestävää johtamista

Kävimme alkuvuodesta, juuri ennen nyt vallitsevaa poikkeustilannetta, aiheen ympärillä keskustelu...

Pilvipalveluiden turvaaminen CASB-teknologialla

Pilvipalvelujen enenevä käyttöönotto tehostaa operatiivista toimintaa ja tuo organisaatioille me...

Koronakriisin lomassa tapahtuu muutakin

Koronakriisi on ajanut monet mukautumaan uusiin työskentelymalleihin etätyön merkeissä. Taloudel...

MDR/DAC6 -vaikutukset vakuutusyhtiöiden toimintaan

Raportointivelvollisuus lyhyesti Raportointivelvollisuus koskee rajat ylittäviä järjestelyitä, j...

Menestyksekäs ERP-hanke vaatii persoonapeliä ja teknistä osaamista

Toiminnanohjausjärjestelmän uudistushanke voi tarkoittaa yrityksille hyvin eri asioita. Yhdelle mu...