Customer needs in future mobility services

Time – the ultimate scarce resource “Time is money”, is a familiar maxim dating back to the an...

Näe pintaa syvemmälle - Kestävän kehityksen auditoinnit osana riskijohtamista

Kokonaisvaltaista salapoliisityötä Vastuullisuusauditointimme kattavat viisi eri osa-aluetta: ihmi...

Turvaa ja hallinnoi korotetut käyttäjätunnukset PAM-työkalulla

Salasanaholveista istuntojen videotallentamiseen Korotettujen käyttäjätunnusten hallintajärjeste...

Hallitsemattomista korotetuista käyttöoikeuksista hallitsemattomia korotettuja kyberturvallisuusriskejä

Vaaralliseksi tilanteen tekee, se, että pääkäyttäjätunnusten päätyminen hyökkääjän käsi...

City Solutions Networks – passionate actors for better everyday life in cities

In all continents behind the competition there is a huge eagerness to get smarter and greener – wi...

Rakennusala ui arvokkaassa datassa, mutta ei osaa hyödyntää sitä kunnolla

Data-analytiikalla voitaisiin saavuttaa merkittäviä parannuksia kannattavuuteen monimutkaisessa pr...

IFRS 17 ja korot

Matalan koron aika vakuutusyhtiöille Aloitin oman työurani vakuutusalalla syksyllä 2008, kymmenen...

Kuuma, kuumempi, private equity

Kasvun taustalla Euroopassa ovat Iso-Britannia ja Ranska, mutta myös Pohjoismaissa PE-sektorin voly...

Digitalisaatio ja kilpailuetu: mahdotonta PK-yritykselle - itsestäänselvyys startupille?

Olen vuosikausia, rohkenisinko sanoa vuosikymmeniä, toiminut konsulttina ja asiantuntijana perheyri...

Kiinteistötoimiala kuroo kiinni digikuilua

Miten kiinteistötoimialla rakennetaan digitaalista ympäristöä ja miten PropTech liittyy tähän?...