Haittaohjelmat eivät katoa koskaan

On havaittavissa, että Suomessa ja muissakin maissa organisaatiot ovat ryhtyneet toimenpiteisiin ja...

Luottamuksen lisääminen liiketoiminnan kasvun edellytyksenä

Läpinäkyvyyden ja sen kautta luottamuksen lisääminen ovat nykymarkkinassa avaintekijöitä asiak...

Ovatko potilastietojärjestelmät turvallisia?

Kukaan uutisotsikoita seuraava ei ole pystynyt välttymään Vastaamon tietomurtoa koskevista päivi...

Pk-yrityksen ERP maaliin viidessä viikossa

Tyypilliset hankinta- ja projektiriskit  Miksi jotkin transformaatiot sitten menevät pieleen? ...

Rahanpesu - seuraus vai syy?

Covid-19 on näkynyt merkittävällä tavalla myös petoksiin liittyvissä tekotavoissa ja viestinn...

Miten digitaalinen identiteetti ja Pyterlahden monoliitti liittyvät toisiinsa?

Ajoittain Pyterlahden monoliitti juolahtaa mieleen, kun saan käsiini luettavaksi IAM-ratkaisujen ta...

Siitä yli mistä aita on matalin

Internetistä saatavissa olevilla haavoittuvuustiedoilla voidaan identifioida käyttäjän tarkkuude...

Pilvipalveluiden turvaaminen CASB-teknologialla

Pilvipalvelujen enenevä käyttöönotto tehostaa operatiivista toimintaa ja tuo organisaatioille me...

Pilvipalvelut rampauttavat perinteisen identiteetin- ja pääsynhallinnan

Kauno, vuoden piirimyyjä Kuvitellaan hetki. Piirimyyjä Kauno siirtyy yrityksesi verisimmälle kilp...

Mitä ketterä toimintatapa vaatii yritysten kulttuurilta?

Tutkimukseen vastanneista vain 13 % koki, että johto tukee täysin muutosta kohti ketterää t...