Hallinnon tarkastus – osakkeenomistajan asialla

Mitä hallinnon tarkastuksen sateenvarjon alle tulee kuulua ja ennen kaikkea missä laajuudessa?...

Digitaalinen tilinpäätösprosessi - arvosanaksi 8-

Pk-yritysten vuositilinpäätösten valmistuminen osui tänä vuonna hankalaan hetkeen maalis-huhtik...

Perhevarallisuuden suunnittelussa on huomioitava perheen kokonaistilanne

Perheomaisuuden hallinta on laaja käsite ja siihen vaikuttaa monta tekijää. Monille suurin yksitt...

Mitä erityistä on kansainvälisen konsernin tilintarkastuksessa?

Tilintarkastuksissa on eroja. Yrittäjävetoisen pk-yrityksen tarkastus eroaa hyvin paljon kansainv...

IFRS 17 – mikä muuttuu?

Kyseessä on merkittävä muutos. Suomessa standardin piiriin kuuluvat yritykset, jotka a) harjoitta...

Digitalisaatiosta potkua tilintarkastukseen

Datasta on tullut nykyajan mustaa kultaa, öljyä, joka nopeiden mobiiliyhteyksien avulla ruokkii se...

Heikko kontrolliympäristö edesauttaa riskien realisoitumista Venäjän liiketoiminnassa

Lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä Venäjän talousnäkymiä pidetään heikkoina. Suomesta ...

Finanssisektorin regulaatiohaasteet sekä kustannussäästöjen hakeminen

Finanssitoimiala on sopeuttamassa voimakkaasti toimintaansa alati muuttuvaan sääntely-ympäristö...

Oletko tavannut ihka elävän tilintarkastajasi?

Tilintarkastussesonki on käynnistynyt ja tilintarkastajat suuntaavat yrityksiin ja tilitoimistoihin...