Compliance and why lawyers care about it?

Is there a Finnish word for compliance, and what do lawyers have to do with it? This question was po...

Turvallista matkaa - liikennepalvelulaki vaatii kunnissa rohkeaa ongelmanratkaisua

Kunnissa on luovuttu taksikiintiöistä, asemapaikkavaatimuksista ja päivystys- sekä ajovelvoittei...

Ympäristöoikeus asettaa rajoja ja antaa mahdollisuuksia

Ilmastonmuutos, kestävä kehitys, kiertotalous, ympäristöoikeus ja ympäristöasiat puhuttavat gl...

Julkisen sektorin syytä valmistautua tiedonhallintalakiin

Uuden tiedonhallintalain tavoitteena on muun muassa varmistaa viranomaisten tietoaineistojen yhdenmu...

Sote-uudistus vol. 5: Minkä suunnan uusi hallitus ottaa?

Parin viikon takaisten eduskuntavaalien polarisoitunut tulos johtaa myös soten kannalta mielenkiint...

Big Data ja juridiikka – mitä ottaa huomioon?

Big Datan hyödyntämiseen liittyy useita juridisia seikkoja, jotka organisaation on syytä ottaa hu...

Uudistuva työaikalaki – laiha lohtu joustotyöajasta

Lohdutuspalkintona joustotyöaika Työaikalain soveltamisalan laajentumisen vastapainoksi hallitus e...

Uusi nollasopimuslainsäädäntö – hitti vai huti?

Uudet säännöt vähensivät joustoa ja lisäsivät hallinnollista taakkaa Nollasopimusten käyttö...

The ever changing world for business trippers

Immigration regulation has become more complicated and authorities have increased scrutiny of immigr...

Digitalisaatiosta apua työvoiman optimointiin?

Työvoiman palkkaaminen on kallista, jolloin erityisesti työvoimavaltaisilla aloilla työvoiman kus...