Perhevarallisuuden suunnittelussa on huomioitava perheen kokonaistilanne

Perheomaisuuden hallinta on laaja käsite ja siihen vaikuttaa monta tekijää. Monille suurin yksitt...

Yhteistoimintalain uudistamishanke askel oikeaan suuntaan

Sitoutuisivatko työnantaja ja henkilöstö vahvemmin yhteistoimintaan, jos ne saisivat itse laatia ...

Houkuttelisivatko veronkevennykset huippuosaajia Suomeen?

Suomeen pitäisi saada lisää ulkomaisia palkansaajia vaativiin asiantuntijatöihin. Hallitus halua...

Compliance and why lawyers care about it?

Is there a Finnish word for compliance, and what do lawyers have to do with it? This question was po...

Turvallista matkaa - liikennepalvelulaki vaatii kunnissa rohkeaa ongelmanratkaisua

Kunnissa on luovuttu taksikiintiöistä, asemapaikkavaatimuksista ja päivystys- sekä ajovelvoittei...

Ympäristöoikeus asettaa rajoja ja antaa mahdollisuuksia

Ilmastonmuutos, kestävä kehitys, kiertotalous, ympäristöoikeus ja ympäristöasiat puhuttavat gl...

Julkisen sektorin syytä valmistautua tiedonhallintalakiin

Uuden tiedonhallintalain tavoitteena on muun muassa varmistaa viranomaisten tietoaineistojen yhdenmu...

Sote-uudistus vol. 5: Minkä suunnan uusi hallitus ottaa?

Parin viikon takaisten eduskuntavaalien polarisoitunut tulos johtaa myös soten kannalta mielenkiint...

Laadukkaat tuottajaohjauksen työkalut kehittävät toimintaa

Onnistunut tuottajaohjaus on monen osatekijän summa. Aluksi on asetettava tuottajaohjauksen tavoitt...

Big Data ja juridiikka – mitä ottaa huomioon?

Big Datan hyödyntämiseen liittyy useita juridisia seikkoja, jotka organisaation on syytä ottaa hu...