Vaikuttajamarkkinointi tuo näkyvyyttä mutta vaatii tilaajalta tarkkuutta

Vaikuttajamarkkinoinnilla tarkoitetaan yritysten ja vaikuttajien, kuten erilaisten bloggaajien ja in...

What’s Warren Buffett’s Issue with Compliance?

Berkshire Hathaway (BH) released its annual report stating earnings of around USD 81 billion, and Ch...

Myös perhevarallisuus kansainvälistyy

Kansainvälistyminen näkyy myös perhevarallisuudessa. Ulkomaiset sijoitusratkaisut ovat yleistynee...

MDR/DAC6 -vaikutukset vakuutusyhtiöiden toimintaan

Raportointivelvollisuus lyhyesti Raportointivelvollisuus koskee rajat ylittäviä järjestelyitä, j...

Perhevarallisuuden suunnittelussa on huomioitava perheen kokonaistilanne

Perheomaisuuden hallinta on laaja käsite ja siihen vaikuttaa monta tekijää. Monille suurin yksitt...

Yhteistoimintalain uudistamishanke askel oikeaan suuntaan

Sitoutuisivatko työnantaja ja henkilöstö vahvemmin yhteistoimintaan, jos ne saisivat itse laatia ...

Houkuttelisivatko veronkevennykset huippuosaajia Suomeen?

Suomeen pitäisi saada lisää ulkomaisia palkansaajia vaativiin asiantuntijatöihin. Hallitus halua...

Compliance and why lawyers care about it?

Is there a Finnish word for compliance, and what do lawyers have to do with it? This question was po...

Turvallista matkaa - liikennepalvelulaki vaatii kunnissa rohkeaa ongelmanratkaisua

Kunnissa on luovuttu taksikiintiöistä, asemapaikkavaatimuksista ja päivystys- sekä ajovelvoittei...

Ympäristöoikeus asettaa rajoja ja antaa mahdollisuuksia

Ilmastonmuutos, kestävä kehitys, kiertotalous, ympäristöoikeus ja ympäristöasiat puhuttavat gl...