Do your sustainability work and reporting provide value?

I hear many clients say: “We have a sustainable business but have been bad at reporting about all the great things we do!” I respond: “We have to do something about that, because if you do not tell your stakeholders what you do, how could they value your efforts?”

Sustainability reporting has entered a new era as the business impact of sustainability is more apparent and stakeholder expectations drive legislation, reporting frameworks and practices. If you already contribute to sustainability reporting – congratulations!

I believe that those who are starting their sustainability reporting journey with the sole target to be compliant with the EU Non-Financial Reporting Directive (NFRD), will find more business case in it than they thought.

Most companies are working on making their reporting governance, processes and practices more efficient, less error prone and easier to control and audit. Reporting is not only driven by demand but also by active supply, as it is crucial to equip stakeholders with relevant and credible information.

What should you consider in your supply of sustainability actions and reporting?

— Do you work with material topics? A materiality analysis guides what to include in reporting and supports business in focusing sustainability efforts on what matters the most for business and stakeholders.
— Do you analyze changes in your company’s operative environment and how you contribute to change? Consider how your company is contributing to the UN’s SDGs and the Paris climate agreement.
— What value does your company create for society? You can measure and monetize the societal value of sus-tainable business, investment, programs, partnerships or products using credible methodologies. This enables you to communicate a more comprehensive value creation story to investors
— Is sustainability integrated in your company’s business strategy process and other key business processes? Show how sustainability drivers are considered in shaping your future business and how sustainability is integrated on a strategic and operative level.

Be active, relevant and creative. The ways of reporting and providing value to stakeholders are countless!

What do the stakeholders expect?

During the past couple of years, there has been much discussion about the form, context and contents of corporate sustainability reporting. This discussion is flavored by three important developments.

1. Information on key ESG topics. Investors are increasingly interested in ESG-related investment relevant information for their decision-making. Investors have e.g. realized that the impact of climate change and the Paris climate agreement on risk and return in their investment portfolio is significant. Simultaneously responsible investment practices have become more mature.

2. Compliance with both legislation and sound guidance-based schemes. The demand for sustainability reporting has led to the launch of a multitude of mandatory and voluntary reporting schemes and in particular the implementation of the NFRD, which has made reporting mandatory for thousands of European companies which have not reported on corporate sustainability before.

3. Enhanced integrated reporting. The Secretariat of the Global Reporting Initiative launched the GRI Standards in 2016. The International Integrated Reporting Council launched its reporting framework which responds to the demand for integrating reporting of financial and non-financial information. Guidelines such as the Financial Stability Board’s Task Force recommendations on climate-related financial risk disclosures adds to these.

Results from the KPMG Reporting Survey reveal that reporting on sustainability is increasingly an integral part of annual financial reporting. Nordic companies have room for improvement as concerns climate disclosures, supply chain management, approach on human rights and reporting on value creation. I am, however, pleased to note that Swedish and Finnish companies are among the world’s top 6 countries in reporting on how they contribute to the SDGs.

Whether you are a new entrant on the market for sustainability reporting or an experienced master of disclosures, know that you have an important job. Use your influence wisely!

tomas-otterstrom-100x100

Partner Tomas Otterström vastaa Suomen ja Ruotsin KPMG:n vastuullisen sijoittamisen ja yritysvastuun palveluista. Hänellä on parinkymmenen vuoden kokemus liikkeenjohdon konsultoinnin, sijoitus- ja varainhoitotoiminnan sekä yritysvastuun johtotehtävistä.

Vapaa-aikaansa Tomas viettää perheensä kanssa sekä sulkapalloa jahdaten, johtamiskirjoja lukien että elämysmatkailua harrastaen. Hän on myös hyvän ruuan ystävä.

vastuullinen sijoittaminen

Sijoittajat yllättivät yritysjohdon — Kolmiloikalla pääsee pisimmälle

Moni yritysjohtaja uskoo perinteiseen viisauteen, jonka mukaan valtavirtasijoittajat eivät juurikaan välitä yrityksen ESG-suorituskyvystä, eli ympäristöön, sosiaalisiin tekijöihin ja hyviin hallintotapoihin liittyvistä riskeistä ja mahdollisuuksista. Siksi harva yritys panostaa riittävästi viestimiseen sijoittajilleen ESG-kokonaisuuden johtamisesta, tavoitteista, suorituksesta, riskienhallinnasta ja arvonluonnista.

Kasvava määrä sijoituspääomasta on sellaisten sijoittajien omistuksessa, jotka pitävät ESG-suorituskykyä keskeisenä yrityksen taloudelliseen menestykseen pidemmällä aikavälillä vaikuttavana tekijänä. Sijoittajat välittävät enemmän vastuullisuudesta kuin yritysjohtajat osaavat kuvitella: tuoreen tutkimuksen (1) mukaan 75 % sijoitusorganisaatioiden johdosta on sitä mieltä, että hyvä ESG-suorituskyky on olennaisen tärkeä sijoituspäätöksiä tehtäessä. Pörssiyhtiöiden johtajista sitä vastoin vain 60 % uskoo, että ESG-suorituskyky on tärkeä sijoittajien tehdessä sijoituspäätöksiä.

Käsitys sijoittajien preferensseistä ohjaa yrityksen johtoa strategian ja toiminnan suuntaamisessa. Miten sijoittajien ESG-odotuksiin tulisi vastata? Tässä on kolmiloikkaajan taktiikka.

Ensimmäinen loikka: Ymmärrä kysyntää

On hankala vastata odotuksiin, joita ei tunne. Siksi sijoittajien odotusten selvittäminen on välttämätöntä. Millaisia vastuullisuussitoumuksia yrityksemme omistajat, sijoittajat ja rahoittajat ovat tehneet? Mitä he sulkevat pois sijoitussalkuistaan ja mitä he suosivat? Mitä ESG-suorituskykymittareita he pitävät olennaisina sektorillamme sijoituksen tuotto-riskisuhteen kannalta?

Toinen loikka: Kehitä tarjontaa

Seuraavaksi kannattaa hankkia ymmärrystä siitä, mitä kautta yritykseemme sijoitetaan ja mitkä meidän vahvuutemme ja heikkoutemme sijoituskohteena ovat. Ovatko ESG-tekijät osa arvonluontitarinaamme ja osoitammeko hallitsevamme ESG-riskit? Kelpaako osakkeemme vastuullisuusindekseihin ja mihin niistä meidän tulisi pyrkiä? Keille olemme liian pieniä, väärällä sektorilla, liian epälikvidejä?

Kolmas loikka: Viesti tavoitteellisesti

Viestinnän tavoittavuus ja tavoitteellisuus varmistavat kolmannen loikan onnistumisen. Ketä tarkalleen yritämme tavoittaa ja olemmeko vastuullisten sijoittajien ja rahastojen tutkalla? Puhummeko sijoittajien ESG-kieltä ja raportoimmeko tietoa joka palvelee sekä sijoittajien päätöksentekoa että vähentää pääomamme hankintakustannuksia?

Vastuullinen sijoittaminen valtavirtaistuu

Noin 60 000 miljardia euroa on sellaisten instituutiosijoittajien ja varainhoitajien hallinnassa, jotka ovat allekirjoittaneet UN PRI:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet. Tämä sijoituspääoma hakeutuu yhä näkyvämmin kohteisiin, jotka täyttävät omistajansa vastuullisuusodotukset, kaikissa varallisuuslajeissa. Se tarkoittaa, että osaan perinteisestä sijoitusuniversumista kohdistuu vähemmän sijoituseuroja tai ne jäävät kokonaan ilman pääomaa. Toisia kohteita suositaan, kun taas toisia tutkitaan entistä tarkemmin, täyttävätkö ne ESG-kriteerit.

Kysyntää siis riittää yrityksille, joiden ESG-suorituskyky on muita parempi. Samalla uusia ESG-sijoitusinstrumentteja syntyy kysynnän tahdissa.

Missä osassa sijoitusuniversumia haluaisit sinun yrityksesi osakkeiden ja yrityslainojen olevan? Joko olet kokeillut kolmiloikkaa?
 

tomas-otterstrom-100x100Partner Tomas Otterström vastaa KPMG:n vastuullisen sijoittamisen, ilmasto- ja yritysvastuun palveluista. Hänellä on parinkymmenen vuoden kokemus liikkeenjohdon konsultoinnin, sijoitus- ja varainhoitotoiminnan sekä yritysvastuun johtotehtävistä.

Vapaa-aikaansa Tomas viettää perheensä kanssa sekä sulkapalloa jahdaten, johtamiskirjoja lukien että elämysmatkailua harrastaen. Hän on myös hyvän ruuan ystävä.

 
Tutustu myös Thought Leadership -raporttiimme A New Vision of Value: Connecting corporate and societal value creation

1) Investing For a Sustainable Future, MIT Sloan Management Review, May 2016